Üst
Kaptan43

Evli olan ”çocuğa” çocuk parası verilecek

Kaptan43

5 Yıldızlı Kaptan

Almanya’da 18 yaşına kadar olan çocuklara ödenen çocuk parasının, 25’ten büyük olmayan evlilere de ödenmesine karar verildi

MÜNSTER Maliye Mahkemesi, 25 yaşını doldurmamış evli ve meslek öğrenimi yapan çocuklar için de ailelerinin çocuk parası alma hakkı olduğuna karar verdi. Az.: 4 K 4146/12 Kg dosya numaralı kararda, 2012 yılında yürürlüğe giren ve ailenin gelirinden bağımsız olarak 25 yaşına kadar çocuk parası hakkının, evli çocuklar için de geçerli olduğuna dikkat çekildi. Münster belediyesi, 1988 doğumlu evli bir kadın için, kadına eşinin bakmakla yükümlü olduğu gerekçesiyle çocuk parası ödemedi. Bunun üzerine baba yargı yoluna gitti. Mahkeme, kadının çocuk parası olma hakkı bulunduğuna karar verirken, temel bir konu olduğu gerekçesiyle itiraz yolunun açık olduğunu bildirdi

MÜNSTER
 
Geri