Gülçiçek Hatun

Gülçiçek Hatun (1335-?), I. Murad'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in annesidir. Aslen Rum'dur. Gülçiçek Hatun'un ölüm tarihi belli olmamakla birlikte eşi I. Murad Han'ın sağlığında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Cenazesi Bursa'da kendi yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.

Gülçiçek Hatun'un Türbesi, Bursa
Bursa, Altıparmak semtinde, Çarıklı Değirmen Sokağı’nda bulunan Gülçiçek Hatun'un Türbesi, Sultan I. Murad’ın (Hüdavendigâr) eşi, Yıldırım Beyazıd’ın annesi Gülçiçek Hatun’a aittir. Padişah anaları için yapıldığı bilinen türbelerin en eski örneğidir. Kitâbesi bulunmayan yapının, Gülçiçek Hatun adına düzenlenen 802 (1399-1400) tarihli vakfiyeden 14. yüzyılın sonlarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yine vakfiyeden anlaşıldığına göre türbe imaret, zâviye ve bazı evlerden meydana gelen zengin bir külliyenin parçasıdır.

Mermer söveli bir revaktan içerisine girilen Gülçiçek Hatun'un Türbesi, 6x6 m. ölçüsünde kare planlıdır. Üzerini oldukça yüksek, sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra köfeki taş dizisi ile örülmüştür. Türbenin her cephesinde ikişer tane olmak üzere toplam sekiz penceresi bulunmaktadır. Pencere aralarına da tuğladan kurs motifleri yerleştirilmiştir.

Tamamen süslemesiz olan türbenin iç kısmında dört sanduka bulunmakta, bunlardan biri Gülçiçek Hatun’a ait olup diğerlerinin sahipleri ise bilinmemektedir.

Türbe en son 1958 yılında onarılmıştır.
 

Ugur

Administrator
Benzer konular
Nene Hatun (1854-1955)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    810
II. Gülbahar Hatun (1453-1510)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    992
Emine Gülbahar Hatun (1432-1492)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    709
Hüma Hatun (1410-1409)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    692
Üst