Evde Kal Türkiye

Halime Hatun (? -1282)

Ugur

Administrator
Halime Hatun, Halime Sultan ya da Hâime Hânım (? - 1282, Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi olmasa da ölüm tarihinin 1282 olduğu bilinmektedir.

Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir.

Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst