Üst
Hanımlara Mahsus Gazete

Hanımlara Mahsus Gazete

Hanımlara Mahsus Gazete, İstanbul'da 1895-1906 yılları arasında yayımlanmış kadın dergisidir . İlk sayısı 1 Ağustos 1895, son sayısı 4 Eylül 1906'da olmak üzere; 1-150. sayılar arasında haftada iki kez, 150-612.sayılar arasında haftada bir kez yayımlanmıştır.

hanimlara-mahsus-gazete.webp
hanimlara-mahsus-gazete.webp


Hanımlara Mahsus Gazete, Osmanlı toplumunda yayımlanmış ilk kadın dergisidir. "Gazete", "mecmua", "ceride", "risale" gibi sözlerin birbirinin yerine kullanıldığı devirde çıkmış olan bu süreli yayın adı "gazete" olmasına rağmen başlangıçta haftada iki gün (Pazartesi ve Perşembe), 150. sayıdan itibaren haftada bir gün çıkarılmıştır.

Başyazarı ve yazı kadrosunun tamamına yakını kadın olan derginin imtiyaz sahibi İbnü'l Hakkı Mehmet Tahir idi. Müdireliğini ise Mehmet Tahir'in eşi Fatma Şadiye Hanım yapmıştır. Başyazarları arasında Makbule Leman, Nigar Osman, Fatma Şadiye, Mustafa Asım, Faik Ali, Talat Ali ve Gülistan İsmet yer alır. Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım, gazetenin düzenli yazarlarındandı.

1899 yılında tefrika ettiği filozof biyografilerini "Teracim-*i Ahval-*i Felasife" adlıyla kitap olarak yayımlamıştır. Dönemin erkek yazarlarından Ahmet Rasim, Mustafa Asım, Faik Ali, Talat Ali, gazetenin yazarları arasında yer almıştır.

hanimlara-mahsus-gazete-2.webp
hanimlara-mahsus-gazete-2.webp


Çocuk eğitimi, karı-koca ilişkileri, moda, tercüme roman tefrikaları, ev idaresi dergide ele alınan konulardır. Genç kızlar için "Hanım Kızlara Mahsus" adıyla bir ek çıkarılmıştır.

Hanımlara Mahsus Gazete’nin yayımlanma amacı derginin 1 Ağustos 1895 tarihinde yayımlanan ilk saysında şu şekilde belirtilmiştir:

Bir kavimde kadınların terbiyesi, fazileti, hüsn-i ahlâkı, ne kadar güzel ve metin olursa, umumen efrâd o derece güzel ve sağlam bir terbiye ve ilim üzerine büyümüş olur. Kadınlar mâder-i insaniyettirler. Bunların terbiye ve tahsili âtîde bir kavmin saadet hâlini temin eder.(..) Hanımlarımızın her surette tevsî-i malûmat ve tezyîd-i vukûfuna hizmet etmek, mülkümüzde vücûduyla iftihar olunan muharrirlerimiz, edibelerimiz ve şairlerimizin efkarına mirâtü’l-aks olmak, yani eserlerin neşr vasıtasıyle, Osmanlı kadınlarının kabiliyet-i fıtrıyyesini göstermektir.,,

Dergi, Osmanlı toplumunda kadınlık bilinci uyanmasında ve kadınların yazmaya yönelmesinde rol oynamıştır. Gazete Fatma Aliye, Emine Semiye, Şair Nigar Hanım'ın eserlerine yer vererek onları tanıtmıştır.
 
Geri