Ansiklopedi Resmi Gazete

Türkiye Cumhuriyeti'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükümet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.

TC Resmi Gazete TC Resmi Gazete
İlk kurulduğu zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazete 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla yayınlanmaya devam etmiştir. Bu dönemlerde yayın bazı aksamalara maruz kalmıştır. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Başbakanlığa bağlı Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmî Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup, Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteği ile Resmî Gazete Bilgi Sistemi'nce yayınlanmaktadır.

Resmî Gazete'nin hazırlanışı​

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır.

Mevzuat bölümü, 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Gazeteye ilân vermenin bedeli satır başına 10 TL'dir.

Basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktadır.

Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayınlanmaktadır.

Resmî Gazete'ye yıllık abonelik bedeli KDV dahil 120 TL'dir. Resmî Gazete'nin PTT ile gönderilmesi halinde bu fiyat 195 TL olmaktadır. Resmî Gazete aboneleri istedikleri taktirde TBMM Tutanak Dergisi'ne hiçbir ücret ödemeden abone olabilmektedir. Resmî Gazete abone bedelleri doğrudan T.C. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi veznesine yatırılabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası'nın Dışkapı/Ankara Şubesindeki 3679775-5001 numaralı hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont örneğinin abone açık adresini belirtilen bir yazı ekinde mutlaka T.C. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi'ne gönderilmesi gereklidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont örneğinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar işletmeye geçmesi halinde takip eden ayın başından itibaren Resmî Gazete aboneye gönderilmeye başlanır.

Resmî Gazete'ye yurt dışından abone olmanın bedeli ise uçak, posta ve KDV ücreti dahil 350$'dır.

Abone sayısı: 5.458 (Ortalama)
Baskı sayısı: 8.200 adet (Ortalama)

Kaynak: wikipedia
 
Son düzenleme:
Bunlar da ilginizi çekebilir...
2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Güncel
 • 0    110
Takvim-i Vekayi - İlk Osmanlı Türk Resmi Gazetesi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    5K
2019 Resmi Tatil Bayramlar ve Kandil Günleri
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 1    2K
2018 Yılı Resmi tatil günleri ve 2018'e girmeyecek ülkeler
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Günün resmi..
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Foto Galeri
 • 5    3K
Fatih Sultan Mehmet Han ve bazı Padişahların gerçek resmi
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Tarih
 • 0    9K
Geri
Üst