Üst
Masonların Türkiye Oyunları

Masonların Türkiye Oyunları

Masonların Türkiye Oyunları​


Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından İsmail Yıldız'ın evinde ele geçirilen belgeler arasında, "Masonların Türkiye Örgütlenmesi Nasıldır?" başlığı altında inanılmaz bilgilere yer veriliyor.

«Legal» ve «illegal» örgütlenmeler başlığı altında Masonların örgütlenme şemasını el yazısıyla kaleme alan Yıldız, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Rotary Kulüpleri ve Lionsların, Türkiye Masonluğunun legal yapılanması olduğunu kaydediyor.
masonplani.webp

Notlara göre illegal yapılanmada ise, sivil, bürokrasi, istihbâri, tarikat ve cemaatler, etnik gruplar, medya, akademik hayat ve kadınlar başlıca hedefler olarak göze çarpıyor. Legal yapılanmayla Masonluğun meşrulaştırılmasının sağlanmasının dışında, illegal örgütlenmede yer alan 'perde arkasındaki masonlar', yani siyonistlerin gizli Yahudilerden seçildiği, Türkiye'deki gizli Yahudilerin ise Sabateistler olduğu belirtiliyor.

«Dini İnançlar, Zayıflatılmalı»


«Seçkinlerin Eğitimi Notlarından» başlıklı notlarda ise Anadolu halkını birbirine düşürmek, kamuoyu oluşturmak, millî ve manevi değerlerden uzaklaştırmak gibi birçok hedeften söz ediliyor. Toplumun her alanında, hemen her kurumda mutlaka Mason bulunduğu ifade edilen notlarda, «Kitleleri oyalayacak hiçbir alanı boş bırakmayınız.» notunun devamında, bu boşluğun nasıl doldurulacağı da ayrıntısıyla sıralanıyor... Listenin en başında kitle iletişim araçları, yani medyanın kullanılacağı bilgisi yer alıyor.

«Masonlar, toplumu biçimlendiren her türlü eylemin merkezindedirler.» denilen notlarda, bunların nasıl yapılacağı, akıllara durgunluk veren şu maddelerle ifade ediliyor:

1. Toplum, okur-yazar hale getirilmeli; ancak düşünce üretmeleri engellenmeli
2. Toplumun ahlâki değerleri, yok edilmelidir.
3. Dini inançlar, zayıflatılmalı ve yok edilmelidir.
4. Kişinin eğitimi, masonluğun örgütsel kültürünü adapte etmek içerikli olmalıdır.
5. Toplumsal ve ailevi dayanışma, kırılmalıdır.
6. Aile, dinsel ve kültürel genleri taşıyan kurum olmaktan çıkarılmalıdır.
7. Vatan ve devlet bağlılığı, zayıflatılmalıdır.
8. Adalet bilinci sürekli yok edilmelidir.

"Sinsi Olunuz, İnce İş Yapınız"


Masonluğun emellerine ulaşması için özellikle gençlik üzerinde yoğunlaştığı vurgulanan notlarda, bunun için de birinci araç olarak medyanın kullanılacağı ifade ediliyor. Popüler kültür, şov, magazin programları ve benzeri, toplumu gerçeklerden uzaklaştıracak, uyuşturacak araçların itinayla kullanıldığı bildirilen notlarda, «Şu saydığımız yerlerde mutlaka bir Mason vardır. Siz yokmuş gibi davranarak hareket ediniz.» denilerek şu noktalar sıralanıyor:

1. Bürokrasinin tüm pozisyonları
2. STK'ların hepsi
3. Etnik özgürlük gruplarının tümü
4. Çoğunluk düşmanımızdır, çoğu parçalamak için önderleri olmalıyız
5. Her türlü kültür-sanat etkinliğinde olmalıyız
6. Devletler yasalarla yönetilir. Yasa, yönetmelik, genelge gibi tüm hukuksal metinlerin arkasında olmalıyız.
7. Sinsi olunuz. Şov değil, ince iş yapınız.
 
Geri