Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi

BULUT

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi​

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının ÖnemiAllah’ın (c.c.) âlemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), kişiliği, karakteri, söylemleri, davranışları, yaptıkları, kısacası tüm varlığıyla insanlığa örnek olan bir kişiydi.

Allah’ın (c.c.) en sevgili kulu olan Peygamber Efendimize (s.a.v.) saygıda kusur etmemek her Müslümanın zaten birinci gayesiydi. Kur’an-ı Kerim’de Ahzâb Suresi, 57. Ayet’te Allah (c.c.);

“Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.” buyurmuştur. (Ahzâb Suresi, 57. Ayet)

Bütün zamanların ve mekanların en kâmil örneği olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı ve hürmet göstermek, Müslüman olmanın en temel şartıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca tüm Müslümanlara ve tüm dünyaya adabı muaşeret kurallarını yaşayarak, doğruluğu ve saygıyı örnekleyerek göstermiştir.

Allah (c.c.) Peygamberlere saygıyı, erdemlere ulaşmanın ve erdemli olmanın en önemli unsuru, en temel gerekliliği olarak zikretmiştir.

Yanında Peygamber Efendimizden bahsedildiğinde “salât” ve “selam”ı esirgeyenler Allah (c.c.) katında da cimri olarak atfedilir.

Peygamberlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saygıyı tartışma konusu haline getirmek, sevgi ve saygıya ölçü biçmek, k-bu konuyla ilgili polemik yaratacak mevzular açmak, geçmişe ve peygamberlere gösterilen saygıyı ötelemek ya da kötülemek, iyi niyetten uzak bir harekettir ve büyük bir saygısızlıktır.

Kur’an-ı Kerim’de salât ü selamın ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saygı göstermenin önemi üzerinde sıkça durulmuştur.

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize Saygının Önemini Hangi Ayetlerle Vurguluyor?

Kur’an’da hem Hz. Muhammed’e (s.a.v) hem de tüm peygamberlere saygı duyulması gerektiğinden çokça bahsedilmiştir.

Kur’an’da, Allah’ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı göstermenin önemini anlatan ayetlerden bazıları şöyledir;

“Müminler, ancak Allah’a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.” Nûr Suresi, 62. Ayet

“(Ey müminler!) Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” Nûr Suresi, 63. Ayet

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah’ın, gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Hucurât Suresi, 1. – 5. Ayetler
 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi​

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının ÖnemiAllah’ın (c.c.) âlemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), kişiliği, karakteri, söylemleri, davranışları, yaptıkları, kısacası tüm varlığıyla insanlığa örnek olan bir kişiydi.

Allah’ın (c.c.) en sevgili kulu olan Peygamber Efendimize (s.a.v.) saygıda kusur etmemek her Müslümanın zaten birinci gayesiydi. Kur’an-ı Kerim’de Ahzâb Suresi, 57. Ayet’te Allah (c.c.);

“Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.” buyurmuştur. (Ahzâb Suresi, 57. Ayet)

Bütün zamanların ve mekanların en kâmil örneği olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı ve hürmet göstermek, Müslüman olmanın en temel şartıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca tüm Müslümanlara ve tüm dünyaya adabı muaşeret kurallarını yaşayarak, doğruluğu ve saygıyı örnekleyerek göstermiştir.

Allah (c.c.) Peygamberlere saygıyı, erdemlere ulaşmanın ve erdemli olmanın en önemli unsuru, en temel gerekliliği olarak zikretmiştir.

Yanında Peygamber Efendimizden bahsedildiğinde “salât” ve “selam”ı esirgeyenler Allah (c.c.) katında da cimri olarak atfedilir.

Peygamberlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saygıyı tartışma konusu haline getirmek, sevgi ve saygıya ölçü biçmek, k-bu konuyla ilgili polemik yaratacak mevzular açmak, geçmişe ve peygamberlere gösterilen saygıyı ötelemek ya da kötülemek, iyi niyetten uzak bir harekettir ve büyük bir saygısızlıktır.

Kur’an-ı Kerim’de salât ü selamın ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saygı göstermenin önemi üzerinde sıkça durulmuştur.

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize Saygının Önemini Hangi Ayetlerle Vurguluyor?

Kur’an’da hem Hz. Muhammed’e (s.a.v) hem de tüm peygamberlere saygı duyulması gerektiğinden çokça bahsedilmiştir.

Kur’an’da, Allah’ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı göstermenin önemini anlatan ayetlerden bazıları şöyledir;

“Müminler, ancak Allah’a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.” Nûr Suresi, 62. Ayet

“(Ey müminler!) Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” Nûr Suresi, 63. Ayet

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah’ın, gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Hucurât Suresi, 1. – 5. Ayetler
ALLAH RESULÜ’NÜ SEVMENİN ALAMETLERİ

1.
Her halinde ve bütün hareketlerinde ona uymak; sünneti ile amel etmek.Edebiyle edeplenmek. Ahlaklanmak. Boyasına boyanmak.Men ettiği şerlerden uzak olmak. Neşesinde, teessüründe ve her işinde onun yolundan ayrılmamaktır.

2.Onu çok anmak, mübarek ismini dilinden bırakmamaktır.Zira: “Kim bir şeyi çok severse, onu anar.”buyurulmuştur.

3.Ona kavuşmayı iştiyakle arzu etmek: ölümden korkmamaktır.Çünkü sevenler sevdiklerine kavuşmayı candan arzu ederler.

4.Efendimiz (s.a.v.) anıldığı zaman hürmet ve ta’zimde bulunmak, salavat-ı şerife getirmek. Zatı kadar ismine ve yadına da sevgi duymaktır.Sahabe-i kiram, onun ismi anılınca tüyleri ürperir, yanındaymış gibi huşu duyar, ağlardı.

5.O’nun sevdiği her şeyi kayıtsız şartsız sevmek. Bilhassa ehli beytine noksansız muhabbet duymak.Bütün sahabeyi, sevgi ve hürmetle anmak,hiçbirine buğzetmemektir.Hususi ile amcaları Hazma ve Abbas, torunları :Hasan ve Hüseyin (r.anhüm) hazretlerine, çoşkun sevgiyle bağlı olmak, imana gıdadır.

6.Allah’a ve Resulü’ne buğzedenlere buğzetmek, düşmanlarını sevmemek. Onun dini ve sünnetine hakaret edenlerden ve ehl-i bidatten nefretle uzaklaşmak.Velev onlar,babaları bile olsalar.

7.Kuran-ı Kerim’i çok sevmek, hükümlerine uymak.Emirlerini tutup nehiylerinden kaçmak.Kuran ahlakı ile ahlaklanmaktır.Çünkü Aişe(r.anha) validemiz: “Resulüllah (s.a.v.)’ın ahlakı Kur’an’dı.”diyor.Onu çok okumak ve çocuklarına okutmak da bu sevginin şartıdır.

Büyük velilerden Abdullah Tüsteri Hazretleri diyor ki : “Allah sevgisinin alameti Kur’an’ı sevmek, Kur’an sevgisinin alameti Resulüllah (s.a.v.)’ı sevmek. Resulüllah (s.a.v.)’ı sevmenin alameti sünnetini sevmek, sünnet sevgisinin alameti ahireti sevmek ve dünya sevgisini kalbe sokmamak.Bunun alameti ise; ebedi hayata hazırlanmaktır.”
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Hazreti Aişe'nin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav)
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    1K
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Cuma günü sünnetleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Ayetlerde Peygamber Efendimiz (sav)
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Peygamber Efendimiz (sav) 'in Ettiği 3 Lanet
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Peygamber Efendimiz’in İlk Hutbesi
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    1K
Geri