Recep Ayında Kılınacak Mühim Namaz

denizf

Aktif Üye
Katılım
13 Ocak 2017
Yaş
44
RECEP AYINDA KILINACAK MÜHİM NAMAZ
Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.
***
Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
**
Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”
***

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 ihlâs-ı şerif okuyup,3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, , 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.
****
ilk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.
**
ikinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr .ilâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.
****
Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:

Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir..

image.jpg
 
ilk gece kılmaya çalışalım inşaallah
 
RECEP AYININ BAŞINDA ORTASINDA SONUNDA KILINACAK NAMAZ

Selman (ra) dan rivayete göre ; Resullulah ( sav) ona şöyle buyurdu ;

Ey Selman herhangi bir imanlı kadın veya erkek bu ayda 30 Rekat kılar ;

Her rekatta 1 Fatiha 3 İhlâs ve 3 kere de Kafirun sürelerini okursa ;

♦ " Ayın tamamını oruç tutmuş gibi ecir verir",

♦ "Gelecek seneye kadar devamlı Namaz kılanlardan olur "

♦ Kendisi için hergün, Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir,

♦ Hergünün orucuna mukabil onun için bir senelik ibadet yazılır ,

♦ Onun için bin derece yükseltilir.

♦ Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa Allah-u Teâlâ onu ateşten kurtarır ,

♦ Cenneti kendisine vacip kılar ve Allah-u Teâlâ'nın (manevi) civarında (kabul olunmuşlardan ) olur ,

♦ " Bu namaz sizinle müşrik ler arasında bir alamettir " çünkü bunu münafık lar kılmaz,

Bunun üzerine Selman ( ra ) bu namazı nasıl kılacağını sordu

BAŞINDA

♦10 Rekat kılınır 2 rekatta bir selam verilir

Her rekatta Fatihadan sonra 3 İhlâs 3 Kafirün okunur

Kaynak ; Faziletleri ile günler geceler ( İsmail fındıklı )
 
RECEB-İ ŞERİF AYININ NAMAZI?

Receb-i Şerîfin başı, ortası ve
sonunda kılınacak namazlar

???????????

Selmân (radıyallâhu Anh)dan rivayete göre, Receb hilali belirdiğinde, Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:?

"Ey Selmân! Herhangi bir imanlı kadın veya erkek bu ayda otuz rek'at kılar: Her rek'atta , bir kere Fâtiha, üçer kere de İhlâs ve Kâfirûn Sûrelerini okursa, mutlaka Allâh-u Te'âlâ ondan günahlarını siler, ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar (devamlı) namaz kılanlardan (sayılmış) olur.
Kendisi için her gün, Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir. Her günün orucuna mukâbil onun için, bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir.?

Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa, Allâh-u Te'âlâ onu ateşten kurtarır, (fazl-u keremiyle) cenneti kendisine vacip kılar ve Allâh-u Te'âlâ'nın (manevi) civarında (makbullerden) olur.?

Cibril bana bunu bildirdi ve: 'Yâ Muhammed! Bu (namaz) sizinle, müşrik ve münâfıklar arasında bir alâmettir, çünkü münâfıklar bunu kılmazlar' Dedi."?

Bunun üzerine Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh) bu namazı nasıl ve ne zaman kılacağını sorunca, Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu:?

Ey Selmân! Ayın başında ?10 rek'at kılıp; her rek'atta bir Fâtiha, 3 kere de İhlâs ve Kâfirûn Sûrelerini okursun. (Son) selamını verince, ellerini kaldırıp:

((لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُووتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلّ ِ شَيْئٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لاَ مَا نِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدّ ِ مِنْكَ الْجَدُّ.))

'Allâh'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na âittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, Yüce Zâtı ise dâima diridir, hiç ölmez. Bütün hayırlar, O'nun (kudret) elindedir. O herşeye Hakkıyla gücü yetendir. Ey Allâh! Senin verdiğine hiçbir engel yoktur, engellediğini de verecek biri yoktur. Zenginlik sahibine, Servet'i Sana karşıya yaramaz!' Dersin. Sonra ellerini yüzüne sür.?

?Ayın ortasında da on rek'at kılıp; her rek'atta bir Fâtiha, üç kere de İhlâs ve Kâfirûn Sûrelerini okursun. (Son) selamı verince, ellerini kaldırıp:

((لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُووتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلّ ِ شَيْئٍ قَدِيرٌ، إِلٰهًا وَ احِدً اأَحَدً اصَمَدً افَرْدًاوَتْرً الَمْ يَتَّخِذْ صَاحَبَتً وَلاَ وَلَدًا.))

'Allâh'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na âittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, Yüce Zâtı ise dâima diridir, hiç ölmez. Bütün hayırlar, O'nun (kudret) elindedir. O herşeye Hakkıyla gücü yetendir. O Vâhid, Ehad, Samed bir ve tek ilâhtır, eş ve çocuk edinmemiştir' de, sonrasında ellerinle yüzünün üstünü meshet.?

?Ayın sonunda da on rek'at kılıp; her rek'atta bir Fâtiha, üç kere de İhlâs ve Kâfirûn Sûrelerini okursun. (Son) selamı verince, ellerini kaldırıp:

((لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُووتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلّ ِ شَيْئٍ قَدِيرٌ، وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَِيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى أٰلِهِ الطَّا هِرِينَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ ِ الْعَظِيمِ.))

'Allâh'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na âittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, Yüce Zâtı ise dâima diridir, hiç ölmez. Bütün hayırlar, O'nun (kudret) elindedir. O herşeye Hakkıyla gücü yetendir. Allâh-u Te'âlâ, Efendimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine salât etsin. O çok yüce ve pek büyük Allâh-u Te'âlâ'nın yardımı olmadan (hiçbir şeye) güç ve kuvvet yoktur' de.
Sonra dilediğini iste, duân kabul edilir. Allâh-u Te'âlâ seninle cehennem arasına, her birinin mesafesi gökle yer arası kadar geniş olan yetmiş Hendek'ler koyar. Her rekata mukâbil sana bir milyon rek'at yazar. Ayrıca sana ateşten berat (kurtuluş) ve sırattan cevaz (geçiş izni) verir."

???????????

Selmân (Radıyallâhu Anh) şöyle anlattı: "Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu hadisi bitirince, duyduğum bu kadar fazla mükâfâttan dolayı Allâh-u Te'âlâ'ya şükür için, ağlayarak secdeye kapandım.?
⭐?⭐

(Abdülkâdir el-Geylânî el-Ğunye, 1/329-330; Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/141)
 
maxresdeftault.jpg
3. On gün-28.mart-5.nisan arası
RECEP AYINDA KILINACAK MÜHİM NAMAZ
Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.
***
Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
**
Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”
----------------------
niyeti yukarıdaki uzun diyenler şöyle de yapabilir;
niyet ettim Allah rızası için recep ayı namazını kılmaya
ya da;
recep ayının ikinci on günü hacet namazını kılmayada diyebilirsiniz
***
Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 ihlâs-ı şerif okuyup,3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.
sıraları şöyle olacak ilk önce bir kere fatiha üç kere ihlas üç kere kafirun suresi
aslında böyle bakıldığında ilk önce uzun ayet okunur
fakat bu hacet namazındaki ilk önce okunan ihlas suresi yüce ALLAH tenziz edip tesbih etmektir sonraki kafirun suresi ise kişinin kafirlerle ayrıldığının sözleridir
yani bunun uzun ilk önce kısa sonrası yoktur
**
Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:

Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir..

***
*
****
not:eğer ilk yirmi günü kaçırdıysanız; önce 3. on günün namazını kılın sonra da kaçırdıklarınızı önce 2. yi en sonda 1. yi kılarsınız inşaallah.mesela bir gün birisini diğer gün birisini kılabilirsiniz
çünkü şimdi 3. 10 günün vakti o yüzden ilk 20 gün geçmiş namaza giriyor.o yüzden ilk 3. 10 gün kılınacak

---
not:kafirun suresini bilmeyenler:yerine toplamda 6 ihlas okuyabilir ,kafirunu öğrenene kadar. (cübbeli ahmet hoca)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Recep Ayında Kılınacak Hâcet Namazı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Dini Konular
 • 1    7K
Recep ayında sadaka vermenin fazileti
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 1    8K
Recep Peker (1889–1950)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    2K
Recep Alemdar - Geceler
 • Ugur
 • Ugur,
 • Müzik
 • 0    3K
Geri