Regaib Kandili Namazı

denizf

Aktif Üye
Katılım
13 Ocak 2017
Yaş
44
Regaib Kandili Namazı Enes ( Radıyallâhu Anh)'ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh ( Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur :

'' Recebde bir gece vardır ki onda amel edene , yüz senelik haseneler yazılır. O , recebin bitmesine üç(gece) kaladır. ''

'' Her kim o gecede on iki rekat kılar ; her rekatta bir Fatiha ve Kuran'dan bir sure okur , her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse sonra yüz kere :

'' Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ''

deyip , yüz kere de istiğfarda bulunur , sonra da Nebî ( Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e yüz defa salât okursa ;

Bu kişi dünyadan yahut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa , bir de sabah oruca niyet ederse , bir masiyet ( günah ) ile alâkalı dua yapmış olmadıkça , gerçekten Allâh-u Te' âlâ onun bütün dualarını kabul eder. ''

Kaynak : Beyhakî , Fedâilü'l-evkat , No:12 , sh:97 Şu'abu'l-îman No:3531 , 5/346 İbni Asâkir , el-Emâlî , Fadl-u-receb , sh:6 , İbni Hacer Tebyînü'l-aceb , sh:59, Suyûtî, Cem'ul'l-cevâmi ', 1/591 , ed-Dürrü'l-mensûr , 4/186 , 1/591 , Ali el-Müttakî , Kenzü'l-ummâl , No:35170 12/312-313
 
Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası
12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitince
Oturduğu yerde 70 kere
“ALLAHümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim
Sonra secdeye kapanır
70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh
Secdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere
“ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”
Sonra tekrar 2.secdeye kapanıp
70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh
bittiğinde ALLAHu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.
Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana ALLAHu Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. ALLAHu Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 3    3K
Miraç Kandili orucu ve Namazı
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    5K
Berat Kandili kıssaları
 • BULUT
 • BULUT,
 • Öyküler
 • 0    4K
Berat Kandili
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    3K
29 Nisan 2016 Cuma Hutbesi - Miraç Kandili
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    4K
Geri