Sığınma (İstiaze) Duaları

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
- "İstiaze", sığınmak anlamına gelen bir kelimedir. Bundan maksat da bütün kötülüklere ve günahlara karşı Allah'tan korunma ve sığınma talep etmektir.

Hz. Muhammed'in bu konuda son derece kapsamlı duaları vardır. Bu dualardan bir kısmı, aşağıda sunulmuştur:

1. Enes b. Malik'in rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Muhammed (sav), şu sözlerle Allah'a sığınırdı:

Allâhümme innî eûzu bike minel aczi vel keseli vel cubni vel bu[k]hli ve eûzü bike minel hammi vel hazeni vel harami ve erzelil umuri ve eûzu bike min dalaiddeyni ve galebetirricâli ve eûzü bike min şerri fitnetil ğına ve men şerri fitnetil fagri ve eûzü bike min fitnetil Mesihid-Deccâli ve min fitnetil mahyâ vel memâti ve min fitneti azâbil gabri ve azâbinnâr.

Anlamı: Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Üzüntü ve kederden, bunaklıktan ve erzel-i ömürden sana sığınırım. Borca batıp şaşırmaktan ve insanların baskınına uğramaktan sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Mesih-Deccâl'in fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azâbının fitnesinden ve cehennem azâbından sana sığınırım.[1]

2. Hz. Muhammed'in (sav) özellikle nazı hastalıklardan Allah'a sığınmakla ilgili duası şöyledir:

Allâhümme innî eûzubike minel cuzâmi vel berasi vel cunûni ve min seyyii esgâm.

Anlamı: Allah'ım. Cüzzamdan, alaca hastalığından, delilikten ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.[2]

3. Hz. Aişe'nin rivâyetine göre, Allah Resûlü, özellikle yaptığı ve yapamadığı işlerin şerrinden Allah'a sığınırdı:

Allâhümme innî eûzubike min şerri mâ amiltu ve min şerri mâ lem ağmel.

Anlamı: Allah'ım! Yaptıklarımın şerrinden de yapmadıklarımın şerrinden de sana sığınırım.[3]

4. Hz. Muhammed'in (sav) kısa ama kapsamlı bir istiâze duası da şöyledir:

Allâhümme innî eûzubike min ilmin lâ yenfau ve min galbin lâ ye[k]hşeu ve min nefsin lâ teşbeu ve min dağvetin lâ tüstecâbu.

Anlamı: Allah'ım! Fayda vermeyen bilgiden, ürpermeyen kalpten, doymayan gözden ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.[4]

5. Hz. Muhammed'in sahip olduğu nimet ve âfiyetin kaybolmasından ve Allah'ın gazabına uğramaktan yaptığı sığınma duası da şöyledir:

Allâhümme innî eûzubike min zevâli niğmetike,ve tehavvuli âfiyetike, ve fücâeti nigmetike ve cemîi se[k]hatike.

Anlamı: Allah'ım! Verdiğin niğmetin son bulmasından, lütfettiğin afiyetin değişmesinden, intikamının gelivermesinden ve gazabının her çeşidinden sana sığınırım.[5]

6. Hz. Muhammed (sav), yoksulluk ve zulümden de Allah'a şöyle sığınırdı:

Allâhümme innî eûzubike minel fagri, vel gilleti vezzelleti ve eûzubike min en azlime ev utleme.

Anlamı: Allah'ım! Fakirlikten ve yoksulluktan ve zillete düçar olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.[6][1] Buharî Daavât 38, 40, 42; Cihâd 25; Müslim, Zikir 15/50; Tirmizî Daavât 71/3484-3485; Ebû Davud Salat 367/1540-1541; Hurûf 1/3972; Nesâî istiaze 6.
[2] Ebû Davud, Salat 367/1554; Nesaî, İstiaze 36.
[3] Müslim, Zikir, 18/65; Ebû Davud, Salat, 367/1550; Nesaî, Sehv, 63.
[4] Tirmizî, Daavât, 69/3482; Ebû Davud, Salat, 367/1548; Nesaî, İstiaze 2, 18.
[5] Müslim, Zikir, 26/96; Ebû Davud, Salat, 367/1545.
[6] Ebû Dabud, Salat, 367/1544; Nesaî, İztiaze, 16.
 
RABBİM razı olsun murat,,,kısa ve öz olan bu duaları okumak gerekiyor her zaman...illaha dert bizi bulunca okumayalım:)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
İstiâze nedir ? Alemlerin Rabbine sığınmak, İstiaze
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Şifa Ayetleri ve Şifa Duaları
 • Ugur
 • Ugur,
 • Dini Konular
 • 0    8K
Kadir Gecesi Duaları ve Kadir Gecesinin Önemi
 • Celik
 • Celik,
 • Dini Konular
 • 3    5K
Cuma Hutbesi Tarifi ve Hutbe Duaları Nelerdir?
 • Celik
 • Celik,
 • Dini Konular
 • 0    14K
Geri