Ansiklopedi Vikingler - Norslar

vikingler-1663a3349dff308f7.jpg vikingler-1663a3349dff308f7.jpg
Vikingler veya Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavim. Ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir.

Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları, yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimlemişlerdir. Bu anlatımların etkisiyle, Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır.

Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.


Vikingler İskandinavya adı verilen topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Günümüzde Danimarka, İsveç, İzlanda, Norveç ve Faroe Adaları Vikinglerin yaşadıkları topraklardır. Bu sebeple günümüzde bu topraklarda yaşayanlar Vikinglerin soylarından gelmektedir.

Yaşadıkları yerden çıkarak ilk olarak İngiltere topraklarını fetheden Vikingler daha sonra Amerika, Akdeniz, Fransa, Rusya, İslam ülkeleri ve Bizans topraklarını fethetmişlerdir. Fransa ülkesinde yaşayan Normanların da Viking soyundan geldiklerine inanılmaktadır.

Vikinglerin Özellikleri ve Kültürü

vikink-kostumleri111239daae36b5b4.jpg vikink-kostumleri111239daae36b5b4.jpg
Savaşçı ve denizci oldukları bilinen Vikingler hayatlarının büyük bir dönemini denizlerde korsanlık yaparak geçirmişlerdir. Yaptıkları gemilerle dikkat çekmişlerdir. Deniz tüccarları olarak da anılmalarına karşın Vikinglerin yağma yoluyla kazanç elde ettikleri bilinmektedir.

Yaşadıkları dönemde Avrupa Kıtası’nda bulunan pek çok yeri fethetmişlerdir. Fethettikleri Avrupa topraklarında bulunan manastırları ve diğer yapıları yıkıp dökmelerinden dolayı yıkım yaşayan halklar tarafından barbar ve kötü kavim olarak anılmışlardır. Vikingler kadın ve erkek eşitliğine inanmışlardır. Bu sebeple Viking krallarının karıları da krallarla birlikte yönetim hakkını elde etmişlerdir.

Vikinglerin ayrıca uzun boylu ve güçlü bir yapıya sahip oldukları bilinmektedir.

Vikingler cenaze törenlerini, ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi.

Sanılanın aksine Vikingler başlarına boynuzlu ya da kanatlı kasklar takmamışlardır. Aslında Vikinglerin hemen hemen yarısı savaş meydanlarında kask bile takmamışlardır ve başları korumasız savaşmışlardır. Kask kullanan Vikingler ise muhtemelen rütbeli ve zengin olanlarıdır ve taktıkları kasklar herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan kubbeli ve konik kasklardır. Bunların sayısı da oldukça sınırlı olduğundandır ki günümüze kadar ulaşabilen Viking kasklarının sayısı bir hayli azdır.

Vikinglerin Amerika’nın keşfinden önceki dönemlerde Amerika topraklarına ayak bastıkları bu sebeple Amerika keşfini ilk onların yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında Vikingler İstanbul’u da kuşatmışlar ancak başarılı olamamışlardır.

Vikingler savaşçı bir kavim oldukları için fazla yaşamamışlardır. Vikinglerin yaşam ortalamasının 30 yıl olduğu bilinmektedir. Ayrıca savaşta ölen Vikinglerin cennete gittiğine inanmışlardır.

Kuzgun isimli kuşun baş tanrıları Odin’in kuşu olduğuna inanmışlar ve savaş zamanlarında kuzgunlu bayraklarının dalgalandıkça zafer elde edeceklerine inanmışlardır. Vikingler ölülerini de kayığa koyarak yakmışlardır. Savaşçı özelliklere sahip Vikingler’in en önemli savaşçılarının isimlerinin Ragnar Lothbrok, Harald Sigurdsson, Ivar The Boneless ve Sweyn Forkbeard olduğu bilinmektedir.

Vikinglerin Dini İnancı​

viking-evlerif5ce5b86d24cc86a.jpg viking-evlerif5ce5b86d24cc86a.jpg
Vikingler ilk dönemlerinde çok tanrılı bir inanışı sahiptirler. Bu sebeple çok sayıda tanrıları bulunmaktadır. Vikinglerin bilinen tanrılarının isimleri şunlardır; Odin, Thor, Loki, Tyr, Frey ve İdunn gibi tanrılardır. Bunun dışında Vikinglerde tanrıçalar ve hem tanrı hem tanrıça özelliğinde bulunan kişiler yer almıştır.

Vikinglerin en güçlü ve baş tanrıları Odin’dir. Odin’den sonraki en güçlü tanrı ise Thor’dur. Thor bir yıldırım tanrısıdır. Loki ise kötü tanrıdır. Vikinglerdeki adalet tanrısı Tyr iken tarım ve bereket tanrısının da Frey olduğuna inanmışlardır.

Gençlik tanrıçalarına da İdunn adını vermişlerdir. Vikingler bu tanrılarının ölümlü olduğuna ve insanları gibi özelliklere sahip olduğuna inanmışlardır. İnandıkları tanrıları yine inanışlarına göre İdunn isimli tanrılarının elmaları sayesinde Ragnarok yani dünyanın sonu olan kıyamete kadar yaşadıklarına inanmışlardır.

Vikingler sonraki dönemlerinde ise Hristiyanlığa inanmışlardır. İngilizcede yer alan günlerin bu tanrı isimlerinden yola çıkılarak kullanılmaya başlandığı da düşünülmektedir.

Normanlar​

viking-kiliclari05ddc011eaef3f35.jpg viking-kiliclari05ddc011eaef3f35.jpg
Normanlar, Danimarka ve Norveç Vikinglerinin Fransa'nın Normandiya bölgesine yerleşmiş ve Fransızca dilini benimsemiş olan kısmıdır.

Danimarkalı ve Norveçli olan Normanlar (kuzey adamları) batıya doğru denizleri fethe giriştiler. Usta gemici ve korkunç savaşçı olan bu insanlar İzlanda'yı, Grönland'ı ve Kanada kıyılarını ele geçirerek sömürgeleştirdiler. Pruvası ejderha başı biçiminde olan, yelkenle ve kürekle yol alan, dibi hemen hemen düz, uzun teknelerin üstünde Büyük Britanya'ya çıktılar, zengin manastırları yağmalayarak, ağır fidyeler alarak her yere korku ve dehşet saldılar. Aynı hızlı akın tekniği anakarada da uygulandı.

Sen Irmağı boyunca denizden yukarı çıkan Normanlar, biri 845'te, diğeri 885'te iki kere Paris'e saldırdılar. Luvar vadisi, Bordeaux, Toulouse, Lizbon, Sevilla, hatta İtalya bile onların saldırısına uğradı (Robert Guiscard, 11. yüzyılda Sicilya'yı ele geçirecektir). Ragnar ve 911 yılında Rollo, sonraları Normandiya adını alan bölgeye yerleşti ve yüz yıl kadar sonra buradan yola çıkan Fatih William İngiltere'nin fethine girişti.

Vikinglerin büyük bir kısmı batıya doğru ilerlerken, Bizans'ın batısını koruyan Vareg Vikingleri de doğuya doğru ilerlemişlerdir. 8. ve 11. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan bu döneme, tarihte Viking Devri denir.

Şu anki İsveç, Norveç, Danimarka ,İzlanda ve Faroe Adaları Viking kökenlidir.

Viking soyundan gelen Normanlar 11. yy.da Büyük Britanya'yı fethetmiş ve İngiltere'nin en güçlü hanedanı olmuşlardır. Norman fethi, Britanya'nın son fethidir.
 
Geri
Üst