Üst
Waterloo Savaşı (1815)

Waterloo Savaşı (1815)

16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen, Fransa İmparatoru Napolyon'un mutlak yenilgisiyle sonuçlanan ve Avrupalı güçler arasında 23 yıldır süren silahlı mücadelenin (Fransız Devrim Savaşları ve Napolyon Savaşları) sonunu getiren muharebe. Fransızcada Mont-Saint-Jean Muharebesi olarak da bilinir. Muharebe İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında, Belçika'nın Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir.
waterloosa.webp

Waterloo Savaşının Nedenleri​


1791'de Fransız kralı XVI. Louis'nin devrilmesi ve cumhuriyetin ilanı Avrupa monarşilerinin başındaki hanedanları endişelendirdi. Avusturya ve Prusya hanedanları Avrupa krallıklarını devrik Fransız kralını desteklemeye davet etti. Bunun üzerine Fransız cumhuriyeti Avusturya ve Prusya'ya savaş ilan etti ve Fransız Devrim Savaşları denen ve ilk baştaki amacı Fransız Devrimi'ni korumak olan savaşlar silsilesi başladı. Bu savaşlar esnasında yıldızı parlayan askeri okul kökenli general Napolyon Bonapart Kasım 1799'daki bir darbe ile iktidara geldi.

Fransız Devrimi'nin güvence altına alınmış olmasının yanı sıra Devrim Savaşları Fransa'yı Avrupa'nın en güçlü ülkesi hâline getirmişti.Napolyon, bir diktatörlük hâline gelen Fransa'nın sınırlarını genişletmek amacıyla savaşlara devam etti ve Napolyon Savaşları denen dönem başladı. Yüz Gün denen dönemde gerçekleşen Waterloo, Napolyon Savaşları'nı ve Avrupa'daki 23 yıllık güç mücadelesini sona erdiren savaş oldu.

Waterloo Savaşı, Belçika'nın Brüksel şehrinin 14,5 km ve Waterloo kasabasının (o dönemde köy) 2 km uzağında gerçekleşti. Savaşta İngilizlere Dük Wellington, Prusyalılara ise Gebhard von Blücher komuta etti. Müttefikler, Fransa'nın kuzeydoğusuna doğru saldırmayı düşünürken Napolyon onlara Belçika'da bir engelleyici saldırıda bulundu, sonrasında bu Waterloo Savaşı'na dönüştü.

Öncelikle İngiliz ordusuyla karşılaşan Napolyon, üstün görünürken süvari birliklerinin yanlış bir manevrası hemen hemen savaşı İngilizlerin lehine çevirdi, daha sonra Prusyalıların yetişmesi Fransızların yenilgisini bozguna dönüştürdü ve savaş hemen hemen tüm Fransız ordusunun imhası ya da esaretiyle sonuçlandı.

Waterloo Savaşının Sonuçları​

  • Kesin Koalisyon zaferi
  • Napolyon Savaşları'nın sonu ve Paris Antlaşması'nın imzalanması
  • İmparator Napolyon'un St. Helena'ya sürgün edilmesi
  • Pax Britannica'nın başlangıcı. Avrupa'da barış döneminin başlaması
[HARITA]Waterloo,Belgium[/HARITA]
 
Geri