Üst
Dünyadaki İlk Cami

Dünyadaki İlk Cami

ilkler

topragizbiz.com

Dünyadaki İlk Cami
Dünyadaki İlk Cami
Dünyadaki İlk Cami
Dünyadaki ilk cami Kuba Mescidi’dir. Hz. Muhammet Meke’den Medine’ye hicret ederken etrafındaki müslümanlar ile birlikte inşaat yapıldığı yapı ilk cami olarak bilinir.
İlk cami halen ayakta olup hacca gidildiğinde gezilebilir.

Bugünkü tarzda yapılan camiler ise ilk defa Emeviler tarafından yapılmıştır. Dünyadaki ilk minare ise Muaviye zamanında Mısır valisi olan Müslime tarafından Amr Camii’ne yapılmıştır.

İlk Mescit – İlk Mescit Nerededir?
Yeryüzünde kurulan ilk mescit Mekke’de bulunan Kabe-i Muazzama’dır. Muazzama; en büyük, en çok saygı gösterilmesi gereken anlamına gelir. Hz. Muhammed, 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Medine yakınlarında Kuba Köyünde İslam tarihin ilk umumi mescidini inşa etmiştir.

Türkiyedeki İlk Cami

Türkiye’de bulunan ilk cami Antakya ili sınırlarında Habib-i Neccar camisidir.
 
kuba-mescidi.webp
kuba-mescidi.webp
Kuba Mescidi Nerededir? Kuba Mescidi’nin özellikleri, konumu, tarihi, Kuba Mescidi hakkında bilgi.

Kuba Mescidi; Medine’ye yaya bir saat uzaklıkta bulunan Kuba köyündedir. İslam tarihi içinde müstesna bir yeri olan bu mescid, sevgili Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretleri sırasında yapılmıştır.
Peygamberimiz yanında Hz. Ebubekir de olduğu halde hicret ederken Medine’ye girmeden önce Kuba köyünde konaklamış ve orada 3-4 gün, bir başka rivayete göre de 13-14 gün kadar kalmıştır. Bu müddet içinde Kuba’da bir mescid yapılmasını emretmiş ve bizzat kendisi de çalışarak küçük bir mescid inşa ettirmiştir. Kuran-ı Kerim’de “Temelleri takva üzere atılan mescid" diye övülen bu mübarek yer böylece İslam’ın ilk mescidi olmuştur. Orada müslümanlar topluca ve açıkça ibadet etmişlerdir.Peygamberimiz Kuba Mescidi’nin bu kutsiyeti sebebiyle Medine’de bulundukları günlerde her Cumartesi, yaya veya binitli olarak oraya gider ve namaz kılardı. Bir Hadis-i Şeriflerinde Allah’dan hakkıyla korkup temizlenerek Kuba Mescidi’nde namaz kılanların bir Umre sevabına erişeceğini beyan etmişlerdir.
Hacca gidenler, Medine’de Peygamberimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Kuba Mescidi’ne de gelir ve orada namaz kılarlar. Bunun sevabı pek büyüktür.

Mescid-i Kuba İslamda ilk bina edilen mescid. Peygamber efendimizin hicretlerinde Medine-i münevvereye gelmeden önce Kuba denilen yerde konakladıklarında ilk bina ettikleri mesciddir.Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem beraberinde hazret-i Ebu Bekr, amir bin Füheyre radıyallahü anhüm ve mihmandarları Abdullah bin Üreykıt olduğu halde 622 yılı Eylül ayının 20. günü (hicretin birinci senesi Rebiulevvel ayının sekizinde) Pazartesi günü, kuşluk vakti Kuba köyüne ulaştılar.

Mescid-i Kuba İslamda ilk bina edilen mescid. Peygamber efendimizin hicretlerinde Medine-i münevvereye gelmeden önce Kuba denilen yerde konakladıklarında ilk bina ettikleri mesciddir.

Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem beraberinde hazret-i Ebu Bekr, amir bin Füheyre radıyallahü anhüm ve mihmandarları Abdullah bin Üreykıt olduğu halde 622 yılı Eylül ayının 20. günü (hicretin birinci senesi Rebiulevvel ayının sekizinde) Pazartesi günü, kuşluk vakti Kuba köyüne ulaştılar. Bu gün İslam tarihinde Müslümanların Hicri Şemsi yılının senebaşı sayıldı. Peygamber efendimiz, Kuba'da bir mescid bina ettiler ve burada ilk Cuma namazını kıldılar. Kuba Mescidinin arsası Peygamber efendimizin evlerinde konakladıkları Gülsüm bin Hidm'e aitti. Peygamber efendimiz burasını satın aldı ve mescidin temelini atacağı zaman; “Ey Kubalılar! Bana Harre mevkiinden taş getiriniz." buyurarak, bina işine girişildi. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem yanında bir hayli taş toplanınca, kıbleyi çizerek ve bir taş alıp birinci temel taşını kendi mübarek elleriyle koydular.

Kuba Mescidi, Kur'an-ı kerimde mealen: “Temeli takva üzerine kurulan mescid." (Tevbe suresi: 108) buyrularak medhedilmiştir.

Kuba Mescidi sonraki devirlerde halife, hükümdar ve vezirler tarafından defalarca tamir edildi ve yenilendi. Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, Kuba Mescidini genişletti. Mescidin içine taştan direkler diktirdi ve demirle pekiştirdi ve nakışlattı. Ona bir minare ilave ettirdi. Osmanlı hükümdarlarından Kanuni Sultan Süleyman Han, Kuba Mescidini yıktırıp, yeniden yaptırdı. Ona hatipler, imamlar ve müezzinler tayin etti (H.950). Kuba Mescidi, Sultan Mahmud Han tarafından da tamir ve tezyin edilmiştir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri