Edirne Antlaşması (1713)

Ugur

Administrator
Edirne Antlaşması, 24 Haziran 1713'te Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya Çarlığı arasında Edirne'de imzalanmış ve Prut Savaşı'nı (1710-1711) sona erdiren 1711 Prut Antlaşması'nı teyit etmiştir.

Prut Savaşı
İmzalanan antlaşmaya göre;
  • Samara ve Orel nehirleri arasındaki Rus-Osmanlı sınırı, bu nehirlerin sınırladığı bölgeyi iki eşit parçaya ayırmaktadır.
  • Azak Osmanlılara iade edilir.
  • Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında herhangi bir saldırı, suç veya şiddet yasaktır.
  • Ruslar, Kalmuklar ve Kırım halkları arasındaki tüm çatışmaların dışında kalmalıdır.
  • Kırım Tatarlarının Rusya krallığına karşı iddiaları ertelenmiştir.
Bu antlaşma yirmi beş yıl yürürlükte kalacaktır ve 1735-1739 Rus-Türk savaşından sonra Belgrad Antlaşması ve Niş Antlaşması tarafından belirlenen hükümlerle değiştirilecektir.
 
Üst