Prut Savaşı ve Prut Antlaşması (1710-1711)

Prut Savaşı Prut Savaşı
Prut Savaşı, Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında 1710-1711 yılları arasında yapılmış bir savaştır.

Nedenleri​

Rusya, Osmanlı Devleti ile mücadelesinde kendi lehine bir zemin yaratmak istiyordu. Osmanlı içinde yaşayan Ortodoks toplumları kışkırtarak Osmanlı Devleti'ni zayıflatacak ve yapacağı savaşlarda daha önce kaybettiği toprakları geri alacaktı. Eflak ve Boğdan Beylerini Osmanlılara karşı kışkırtan Rus Çarı I. Petro, Poltova Muharebesi'nde İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ı yenince, XII. Karl Osmanlılara sığındı. İsveç Kralı'nı kovalayan Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemesi, ve Bender'de mülteci bulunan Karl'ın İstanbul'a yazdığı mektuplarla Rusya aleyhine yaptığı kışkırtmanın etkisi ile Sultan III. Ahmed 1710 yılında Rusya'ya karşı savaş ilan etti.

Savaş​

Sadrazamlığa getirilen Baltacı Mehmet Paşa, 120.000 kişilik bir orduyla Tuna'yı geçerek Eflak'a girerken, Osmanlı donanması da Karadeniz'e açıldı. Osmanlı kuvvetleri, Kırım Ordusunun da desteği ile Rus birliklerini Prut Nehri kıyısında Stanileşti kasabası yakınında çember içine aldılar. O an için kurtuluş imkânı bulunmayan Rus Çarı Petro, Moskova'ya bir mektup yazarak durumun zorluğunu ve ümitsizliğini anlattı. Çariçe I. Katerina araya girerek Osmanlı Devleti'ne barış teklifinde bulundu. Hem Kırım Hanı, hem de İsveç Kralı saldırıya geçilip Rus ordusunun yok edilmesini savunuyorlardı. Ancak Baltacı Mehmed Paşa, Deli Petro'nun ordusunun etrafını sarmışken, isyan belirtileri gösteren Yeniçerilere güvenmemesi nedeniyle barışı kabul etmiştir. 22 Temmuz 1711'de taraflar arasında bir antlaşma yapılmıştır. Antlaşmanın imzalanmasından Sultan III. Ahmed de memnun olmuştu. Ancak ordusunu muhasaradan kurtaran Çar I. Petro'nun, vaatlerini yerine getirmemesi, sadrazama karşı İstanbul'da bir muhalefet grubunun oluşmasına yol açtı. Baltacı ile Katerina arasında ne tür bir ilişki kurulduğuna dair zaman içinde geniş kapsamlı söylentiler, tartışmalar ve literatür oluşmuştur. Ancak bilimsel anlamda yapılan araştırmaların, Prut Savaşı sırasında Baltacı ile Katerina arasında bir buluşmanın gerçekleşmediğini ortaya koyduğu belirtilmektedir.

Prut Antlaşması​

Prut Antlaşması Prut Antlaşması
Prut Antlaşması, 21 Temmuz 1711 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır.

1710 yılında Lale Devrini yaşamakta olan Osmanlı İmparatorluğu, Sultan III. Ahmed tarafından yönetilmekteydi. Rusya'nın başında Çar Büyük Petro "Deli Petro", İsveç'in başında ise XII. Şarl "Demirbaş Şarl" bulunmaktaydı. Demirbaş Şarl'ın ordusu Poltava Savaşı'nda Deli Petro'nun ordusuna yenildi ve Osmanlı topraklarına sığındı. Bu arada Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine karışması, Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı kışkırtması Osmanlı İmparatorluğu'nu rahatsız ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'ya karşı savaş ilan etti.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa yönetimindeki ordu Kırım Hanlığı ordusunun desteğiyle Rusları Prut nehri kıyısında kıstırdılar. Bu mevzi,bir yanı bataklık bir yanı uçurum olan bir yerdeydi. Prut Savaşı denilen bu savaşı Osmanlıların kazanması üzerine Prut Antlaşması imzalandı.

Prut Antlaşması'nın koşulları​

 1. Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti’ne geri teslim edilecekti.
 2. Ruslar, Lehistan’ın içişlerine karışmayacak ve herhangi bir müdahale söz konusu olmayacaktı.
 3. Rusya, hiçbir durumda İstanbul’da bir elçi bulundurmayacaktı.
 4. İsveç Kralı XII. Karl (Demirbaş Şarl), ülkesine geri dönecekti.
 5. Rus ordusu serbest bırakılacaktı.
 6. Rusların ellerinde tuttukları Türk esirleri de teslim edilecekti.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Vietnam Savaşı (1955-1975)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    103
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    165
Gombe Şempanze Savaşı (1974-1978)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    163
2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Alman Kulaklık Restorasyonu
 • Ugur
 • Ugur,
 • Video Galerisi
 • 2    580
Atatürk Er Musa İçin Savaşı Bile Göze Aldı
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Makaleler
 • 0    798
Trablusgarp Savaşı 1911-1912 (Türk-İtalyan Savaşı)
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Tarih
 • 0    1K
İngiliz-Zanzibar Savaşı (40 Dakika Süren Savaş)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    5K
Üst