Emine Mihrişah Kadınefendi (?-1732)

Ugur

Administrator
Emine Mîhrişâh Kadınefendi (1732, İstanbul) Osmanlı padişahı III. Mustafa'nın annesi ve Sultan III. Ahmed'in eşi.

Kökeni ve doğum yeri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Necdet Sakaoğlu'nun bildirdiğine göre, Hicrî Şevval 1175 tarihli bir saray belgesindeki "Bundan akdem vefât eden İkinci Mîhr-i Şâh Kadın Efendi" cümlesindeki az önce mânâsındaki akdem sözcüğü, Emine Mîhr-i Şâh'ın bu belgede belirtilen Milâdî 1762 tarihine yakın bir zamanda öldüğünün tahmin edilebilir ancak bunu doğrulayacak tarihî bir belge yoktur. III. Ahmed'in ikinci kadınıdır.

Mihrişah, İstanbul Eminönü'nde Yeni Camii havatin türbeleri (Hatice Turhan Sultan Türbesi) haziresinde, eltisi Rabi'â Şermî'nin mezarının yanına gömüldü. Baş taşının kenarına yazılmış olan Merhûme Vâlide Sultan ibaresi, Mîhr-i Şâh'ın mezarının oğlu III. Mustafa'nın padişahlığı devrinde yenilenmiş olduğunu belgelemektedir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst