Esmaların Faziletleri, Havas ve Esrarı

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
El-Muğni : المغني Yâ Muğni : يَا مُغْن۪ى
“Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak; fakirliğe ne ölçüde sabredildiği, zenginliğe de ne ölçüde şükredilmiş olduğu hesab edilecek. Mesele, çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir.” (Yahya bin Muaz)

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48 )

“Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha, 8)
?????????
Allah, kendiliğinden zengindir. Mutlak zengin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah’tır. O’nun dışındaki her şey, kendiliğinden O’na muhtaçtır.

Kendini zengin sanan kul ne kadar zengin olursa olsun yine de, varlığı ve zatı ile kendisini yaratan Rabb’ine muhtaçtır. Allah, kuluna bol nimetler verir, ona merhamet ve ihsanını yağdırır, açık ve gizli cömertlikte bulunur.


El-Muğni Esması

Miskin kul, geçici olarak nimetlere sahip olduğunu görünce, kendisinin de bu kocaman kainatta bir pay sahibi olduğunu zanneder. Kendisine muhtaç bir gözle değil zengin bir gözle bakar. Yoktan yaratıldığını, daha önce içinde bulunduğu muhtaçlık ve yoksulluk durumunu unutur.Kendi hakikatini, fakirliğini, muhtaçlığını, Rabb’iyle irtibatlı olma zorunluluğunu unutan, bu yüzden haddini aşıp isyan eden kimse kaybeder.

İnsanlar arasında en zengin kimse, Allah’a en çok muhtaç olduğunun bilincinde olandır. Allah katında insanların en üstünü bu kimselerdir.

Bil ki gerçek zenginlik ancak, Allah ile elde edilir. Zira O, kendi katında mutlak zengin olan ve asla başkasına muhtaç olmayandır. O’nun dışındakilerin temel özelliği muhtaçlıktır.
? ? ? ? ? ? ? ?
El Muğni Ebced değeri ve zikir saati:EL-MUĞNİ esmasının zikri (1100) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma‘dır.

El-Muğni Esmasının Faziletleri, Havas ve Esrarı
El Muğni ismi şerifi, rızkın bol, maişetinin geniş ve kalbinin kanaat ile dolması içim, “Ya Muğni Celle celalühü” diyerek 1.100 kere okunur.
El Muğni ism-i şerifini her gün 1.000 kere okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden zenginlik verir.
Bir kişi her gece 10.000 kere olmak üzere on Cuma gecesi El Muğni ism-i şerifini okumaya devam ederse bu okumanın ardından tesirini görür. Allahü Teala hazretleri kendisine zenginlik verir.
Özellikle Cuma geceleri veya 10 Cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.
Selam ve dua ile...
 
  • Beğen
Tepkiler: avci ve Ugur

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
?????
ALLÂH :

Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Güneş
Yorumu : Tüm duaları kabul olur, rızkı artar.


Diğer isimler Allah İsmi Azamına birer sıfattır. Allah ismi hiç bir isme sıfat olmaz. Cenabı Hakk'ın Zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. .
Allah Cenabı Hakk'ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Allah diye zikreden Cenabı Hakk'ı bütün isimleri ile anmış olur. Bütün isimler Allah isminde gizlidir. Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah'ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir. Allah ismi 2 şekilde zikr olunur. 1) Ya Allah 2)Allah, Allah... diyerek Ya: Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder
??????
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf ve Ugur

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
?????
Esmaül Hüsnana'daki
İkici isimdir
Er RAHMAN
Adeti 298

‎مﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

Rabbim senin izninle Esmül Hüsna başladık Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla! Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihîn. Rabbim, ilmimi, anlayışımı artır, beni salihler (iyi insanlar) arasına kat.( Amin )
??????
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf ve Ugur

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
??????
ER RAHİM :
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

Esmaül Hüsna'daki 3. isimdir.
Adedi : 258
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İnayeti her şeyi kapsayan.
Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu esma da tek
başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir.

Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.
Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur. Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur. 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir. Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar. Günde 100 defa okuyanın kalbi yumuşar, Allah'ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur. HAYIRLI SABAHLAR HERKESE İNŞALLAH ?
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
??????

-EL KUDDÛS:

Esmaül Hüsna'daki 5. isimdir.
Adedi : 170
Yıldızı : Jüpiter hakkında
Anlamı : Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
Yorumu : Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk. Sezileri geliştirmek.
Ruhsal ve fiziksel şifa. Ahlaken güçlenmek.

Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.
Ya Kuddüs ismini zikreden kişi şehvetten kurtulur, ahlakı düzelir. Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.
??????
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
??????

-EL MELİK:

Esmaül Hüsna'daki 4. isimdir.
Adedi : 90
Yıldızı : Merkür
Anlamı : Evrenin sahibi ve hükümdarı.
Yorumu : Dünyada ve Ahiret'te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur

Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.
Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. İlim ve marifet sahibi olurlar.
??????
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
??????

-ES SELAM:
??????
Esmaül Hüsna'daki 6. isimdir.
Adedi : 131
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
Yorumu : Rızk. Başarı. Ruhsal şifa. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul
edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz.

Korkulan her şeyden korunmak için okunur.
Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir. Es Selam ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden; fenalık ve kötülüklerden emin olur. Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile ve vesveselerinden uzak olur. 66 defa bir kaba yazıp, 40 gün aç karnına bu sudan içen vesvese hastalığından kurtulur. Günde 360 defa okuyanın her duası kabul olur.
??????
?
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
??????
EL MÜ'MİN:
??????
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan

Esmaül Hüsna'daki

7. isimdir .
Adedi : 136

Yıldızı : Ay
Anlamı : Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.
Yorumu : Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.

Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.
Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mü'min ismini zikreden sıkıntıya düşmez. Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan uzak olur. Her gün 1132 defa Ya Mü'min ismini zikreden hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulur. 43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü'min ismini zikreden arzusuna kavuşur. Her gün okumayı adet haline getiren muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz, düşman şerrinden muhafaza olur, dili kötü söz söylemez.
??????
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
??????
EL MÜHEYMİN:
??????

Esmaül Hüsna'daki

8. isimdir.

Adedi : 145

Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Gözetici ve koruyucu.
Yorumu : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.

İnsanların düşüncelerini anlar korunur.
Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar. Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah'ın himayesinde olur. ??
??????
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf

deniz feneri

Super Moderator
13 Ocak 2017
1,790
840
113
40
?? EL AZÎZ??
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
Esmaül Hüsna'daki 9. isimdir .
Adedi : 94
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
Yorumu : Yücelticidir. Dünya ve Ahiret'te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.

Düşmanlara galip gelmek için okunur.
Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. insanlara karşı sözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Her gün evden çıkarken, 94 defa Ya
Aziz ismini zikreden dünya ve ahirette bahtiyar olur.??❤
 
  • Beğen
Tepkiler: Muhtazaf