Esmaların Faziletleri, Havas ve Esrarı

deniz feneri

Super Moderator
??EL MÜMÎT ??
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

Esmaül Hüsna'daki 62. isimdir.
Adedi : 490
Yıldızı : Mars
Anlamı : Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
Yorumu : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.
Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.

Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz
 

deniz feneri

Super Moderator
??EL HAYY ??
Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten

Esmaül Hüsna'daki 63. isimdir.
Adedi : 18
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Diriliği sınırsız olup, her şeye hayat veren.
Yorumu : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür. Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.
(18*18)

Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.
??????
 

deniz feneri

Super Moderator
CUMA GECESİ VE GÜNÜ OKUNAN ESMAÜL HÜSNa
? Kalp dagınıklıgı ve huzursuzlugu olan kişi " El Evvel" ismi şerifini her cuma günü 1000kere zikretmeye devam ederse Allah u Teala nın izniyle bu halinden kurtulur.

? Cuma namazından sonra yüz defa Ya Ğaffar ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

? Her kim القابض
ismi şerifi cuma gecesinde 100kere okursa Allah u Teala ya yakınlık uesilesi olur.

? ED DARR (الضار) ismi şerifini her cuma gecesi 100kere okuyan kişi Allah u Teala ya manen yaklaşmış olur

? Her cuma gecesi El-Muhsî (المحسي ) ismi şerifi 1000kere okumaya devam eden kişi kıyamet günü azaptan kurtularak cennete girer

El-Muğnî : المغني

? Bu ismi şerifi her gün 100kere okuyan kişiyi Allah u Teala zengin eder.

? El-Muğnî : المغني

Bu ismi şerifi her cuma gecesinde (perşembeyi cumaya baglayan gece ) 10.000 kere olmak üzere toplam 10cuma okuyan kişi Allah u Teala nın izniyle zengin olur ve muhtaç olmaz.

Bu ismi şerifi her cuma gecesinde (perşembeyi cumaya baglayan gece ) cuma geceleri 100kere okumaya devam edenler Allah u Teala ile manen yakınlık kurarlar.

? Bu ismi şerifi her gece 111kere okumaya devam eden kişinin eli asla yokluk görmez


? Ya Rezzak ismi şerif cuma namazından sonra bir hasta üzerine 100kere okunursa şifa bulur
Er Rezzak ismi şerifi cuma namazndan snra hapisteki birinin kurtulması niyetiyle 100kere okunursa Allah u Teala nın izniyle o kişi hapisten kurtulur.

Kaynak :Lalegül dergi
 

deniz feneri

Super Moderator
??EL KAYYÛM ??
Gökleri ve yeri, her şeyi tutan

Esmaül Hüsna'daki 64. isimdir.
Adedi : 156
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Varlığıyl evreni ayakta tutan.
Yorumu : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur. Beğeni ve saygınlık kazanmak.

Allah'ın izniyle her istekleri olur. Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.?
??????
 

deniz feneri

Super Moderator
??EL VÂCİD ??


İstediğini istediği anda bulan

Esmaül Hüsna'daki 65. isimdir.
Adedi : 14
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İstediğini, istediği anda bulan.
Yorumu : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir. Kişinin, başka birisinin kendisini terk etmesine engel olması.

Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.
Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.
 

deniz feneri

Super Moderator
??EL MÂCİD ??
Kadir ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok.

Esmaül Hüsna'daki 66. isimdir.
Adedi : 48
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
Yorumu : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır. Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.
Kazancın bolluğuf için okunur.
Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır . 5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkes tarafından sevilip sayılır. Her gün 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.
 

deniz feneri

Super Moderator
✨ YA NÛR ✨
✨
✨ Ya Nur Açığa çıkaran; idrak ettiren; kendisiyle irşad olunan.. Yol gösteren, aydınlatan..

✨ Günde Zikir Sayısı Ebced Değeri: 256
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için okunur.
✨ Zikir Günü: Perşembe
Bir görüşe göre Cuma'dır.
✨ Zikir Vakti Perşembe görüşüne göre: Müşteri
✨ Zikir Saati Perşembe Görüşüne Göre: Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.
✨ Zikir Vakti Cuma Görüşüne Göre: Zühre
✨ Zikir Saati Cuma Görüşüne Göre: Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında yatsı namazına doğru ve gecenin tam yarısında.
✨ Vücut haritasındaki yeri: Kalp, başın tepesi, göz.

✨ Ya Nûr ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

✨ 5 vakit namazdan sonra 256 kere Ya Nûr celle celâlühû zikrine devam edenin imanı kuvvetlenir, yüzü nurlanır, herkes tarafından sevilir.

✨ Nur suresinin 35. ayetini 7 defa okuduktan sonra 100 defa Ya Nûr celle celâlühû ism-i şerifini okuyanın gönlü ilahi nurla dolar.

✨ 5 vakit namazdan sonra 256 kere Ya Nûr celle celâlühû ism-i şerifini okuduktan sonra Nûr suresinin 35. ayeti kerimesini okuyanın zihni açılır, hafızası kuvvetlenir.

✨ Hastaya her gün şifa ayetleri ve 256 kere Ya Nûr celle celâlühû ism-i şerifi okunursa o hasta şifa bulup iyileşir.

✨ Her gün 256 kez okumaya devam eden kimseler, anlamsız üzüntü ve kuruntulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulurlar, mutlu ve huzurlu olurlar.

✨ Sürekli okuyanlar yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilen, sayılan ve arana birer kişi haline gelirler.

✨ Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gam ve kederden kurtulmak için bu esmanın zikrine devam etmek yeterlidir.

✨ Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse yemek esnasında her lokmayı yerken Ya Nur esmasını zikrederse, eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

✨ Ya Nur esmasını yazıp üzerinde taşıdığı halde her gün 256 kez Yâ Nûr esmasını zikreden kimsenin kalbini Allah nurla doldurur. Her mecliste sözü geçer. Herkes tarafından hürmet ve sevgi ile karşılanır ve sevilir. Her işin doğrusunu ve hayırlısını görür. Fikirlerinde daima isabet olur.

✨ Bu esmayı her gün 5 vakit namazdan sonra 256 defa, arkasından da 16 defa Nûr Suresi’nin 35. ayetini okuyan kimsede kısa zamanda inkişaf başlar. Her şeyin hakikatini bütün ayrıntılarıyla görmeye başlar. Cinler alemini apaçık görür.

✨ Çok kısa zamanda müşküllerini rüyasında görüp halletmeye başlar. Olacak hadiseleri apaçık görür.

✨ Bu ismin zikrine devam ederek her gün 256 defa okumaya devam eden kimseler, anlamsız üzüntü ve kuruntulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulurlar, mutlu ve huzurlu olurlar.

✨ Elimizde olmayan şeylerden kurtulmak yüce Allah’ın bize verdiği ipuçlarıyla yani bazı isimleri ile müracat edip sığınmak gerekir. En Nur ismi de bu iş içindir.

✨ 1.000 Ya Nur - 1.000 Ya Basit - 1.000 Ya Zahir isimlerini yatacagi vakit okuyup niyet eylerse ve kibleye karsi, yada sağ tarafina yatsa.. Niyeti yada bilmek istedigi şey rüyada gösterilir..
 
  • Beğen
Tepkiler: Ugur

deniz feneri

Super Moderator
? YA SABÛR ?

? Ya Sabur Çok sabırlı.. Şirk ve isyan yolunu seçenleri anında cezalandırmaya muktedir iken acele etmeyip tehir eden ve vakti gelince bir an geri bırakmadan cezalandıran, sabırla, rızası olmayan şeylerin neticesini bekleyen, asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden demektir.

? Günde Zikir Sayısı Ebced Değeri: 298
Başladığı işi kolay bitirmek için okunur.
? Zikir Günü: Pazar
? Zikir Vakti: Güneş
? Zikir Saati: Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.
? Vücut haritasındaki yeri: Bağırsaklar, sol kulak ve arkası.

? Başa gelen herhangi bir kaza veya felaket zamanında 298 Ya Sabûr celle celâlühû ism-i şerifini okuyan metanetli olur.

? Sıhhati bozulan biri 33 Ya Sabûr celle celâlühû ism-i şerifini okuyan şifa bulup iyileşir.

? 5 vakit namazdan sonra 298 Ya Sabûr celle celâlühû zikrine devam eden sabır ve sebata nail olur. İşinde bıkkınlık hissetmez.

? Endişeli ve evhamlı olan biri 3.000 defa "Ya Sabûr celle celâlühû" ism-i şerifini okursa bu manevi hastalıktan kurtulup normal hareketli, soğukkanlı ve sabırlı biri olur.

? Ya Sabur ismi şerifini hasta olan hergün samimiyetle 33 defa okursa şifa bulur.

? İşlerinde endişeli olan 3.000 defa okursa normal bir halde sabırlı olur. Soğukkanlı olur. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

? Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Başladığı işi kolay bitirmek için.. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

? Güneş doğmadan evvel “Yâ Sabûr” ismi celilini 100 defa okuyanlar, şiddet ve meşakkat yüzü görmezler.

? Her gün 298 defa okumayı adet haline getirenlerin kalbinden Allah sevgisinden başka sevgiler çıkar.
Kalbinde ilahi sevgiler meydana gelir. Zulme ve iftiraya uğrayan okursa zulüm ve iftiradan halas olur.

? Musibet ve zor zamanlarında bu mübarek ismi şerifi 100 defa “Yâ Sabûr” diye okumaya devam edenler, içinde bulundukları durumlardan Allah’ın izni ile kurtulurlar.

? Bir işe başladığında onu tamamlamadan o işten sıkılmaz, tuttuğunu koparan bir kul haline gelir.

? Her gün sabah 298 defa zikreden himaye-i ilahiye mazhar olur ve başına sıkıntı verecek hiç bir şey gelmez.
 
Y

Ysf

Misafir
"Güneş doğmadan evvel “Yâ Sabûr” ismi cehlini 100 defa okuyanlar, şiddet ve meşakkat yüzü görmezler." İsmi cehlini yazmışsınız. İsmi celilini olması gerekiyor. Celil ismi Allah'ın hem zatının hem de sıfatlarının büyük olduğuna vurgu yapar. Cehil ise cahillik, cehalet demektir. Allah muhafaza çok kötü bir anlam ortaya çıkıyor. Tabi ki yanlışlıkla yapılmıştır. Düzeltirseniz iyi olur.
 
  • Beğen
Tepkiler: Ugur ve MURATS44

Ugur

Administrator
"Güneş doğmadan evvel “Yâ Sabûr” ismi cehlini 100 defa okuyanlar, şiddet ve meşakkat yüzü görmezler." İsmi cehlini yazmışsınız. İsmi celilini olması gerekiyor. Celil ismi Allah'ın hem zatının hem de sıfatlarının büyük olduğuna vurgu yapar. Cehil ise cahillik, cehalet demektir. Allah muhafaza çok kötü bir anlam ortaya çıkıyor. Tabi ki yanlışlıkla yapılmıştır. Düzeltirseniz iyi olur.
Düzeltilmiştir, ilginiz için teşekkürler.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst