• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

GÂŞİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

topragizbiz.com
#1
Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye”kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. ,,


GÂŞİYE Suresi (Sure No:88)

Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 88/GÂŞİYE-1: Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti)

  1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?


 • 88/GÂŞİYE-2: Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun)

  2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.


 • 88/GÂŞİYE-3: Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun)

  3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.


 • 88/GÂŞİYE-4: Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten)

  4. Kızgın ateşe girerler.


 • 88/GÂŞİYE-5: Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin)

  5. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.


 • 88/GÂŞİYE-6: Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın)

  6. Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.


 • 88/GÂŞİYE-7: Lâ yusminu ve lâ yugnî min cû’(cûın)

  7. O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.


 • 88/GÂŞİYE-8: Vucûhun yevmeizin nâımeh(nâımetun)

  8. O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.


 • 88/GÂŞİYE-9: Li sa’yihâ râdiyeh(râdiyetun)

  9. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.


 • 88/GÂŞİYE-10: Fî cennetin âliyeh(âliyetun)

  10. Yüksek bir cennettedirler.


 • 88/GÂŞİYE-11: Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeh(lâgıyeten)

  11. Orada hiçbir boş söz işitmezler.


 • 88/GÂŞİYE-12: Fîhâ aynun câriyeh(câriyetun)

  12. Orada akan bir kaynak vardır.


 • 88/GÂŞİYE-13: Fîhâ sururun merfûah(merfûatun)

  13,14,15,16. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.


 • 88/GÂŞİYE-14: Ve ekvabun mevdûah(mevdûatun)

  13,14,15,16. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.


 • 88/GÂŞİYE-15: Ve nemârıku masfûfeh(masfûfetun)

  13,14,15,16. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.


 • 88/GÂŞİYE-16: Ve zerâbiyyu mebsûseh(mebsûsetun)

  13,14,15,16. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.


 • 88/GÂŞİYE-17: E fe lâ yanzurûne ilel ibili keyfe hulikat

  17. Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!


 • 88/GÂŞİYE-18: Ve iles semâi keyfe rufiat

  18. Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!


 • 88/GÂŞİYE-19: Ve ilel cibâli keyfe nusıbet

  19. Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!


 • 88/GÂŞİYE-20: Ve ilel ardı keyfe sutıhat

  20. Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!


 • 88/GÂŞİYE-21: Fezekkir innemâ ente muzekkir(muzekkirun)

  21. Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.


 • 88/GÂŞİYE-22: Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın)

  22. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.


 • 88/GÂŞİYE-23: İllâ men tevellâ ve kefer(kefere)

  23,24. Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.


 • 88/GÂŞİYE-24: Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere)

  23,24. Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.


 • 88/GÂŞİYE-25: İnne ileynâ iyâbehum

  25. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.


 • 88/GÂŞİYE-26: Summe inne aleynâ hisâbehum

  26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.


Diyanet İşleri Meali (Yeni)

 
Üst