İttifak Devletleri

Ugur

Administrator
İttifak Devletleri (Bağlaşma Devletleri ya da Merkezî Devletler), Almanya (ve yanında katılan Alman sömürge bölgeleri), Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve İtalya'dan oluşan devletler ittifakıdır. I. Dünya Savaşı'ndaki iki ana ittifaktan biridir. Diğer ana ittifak ise, İtilaf Devletleri olarak adlandırılır.

Kuruluşu


Kökeni 1882'de kurulan Üçlü İttifak Antlaşması'na dayanır. İtalya, I. Dünya Savaşı başlayınca önce bir yıla yakın süre tarafsız kalmış, daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçerek 23 Mayıs 1915'te savaşa girmiştir.

Osmanlı Devleti, müttefik arayan İttifak Devletleri yanında Kasım 1914'te savaşa katıldı. Osmanlı İmparatorluğu, o zamanlar hâlâ tamamlanmamış olan Berlin-Bağdat Demiryolu projesiyle Almanya ile güçlü ekonomik bağlar kazanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, 2 Ağustos 1914'te Almanya ile resmi bir ittifak antlaşması imzalamıştı ve Kasım ayından itibaren bu antlaşmanın gereğini yerine getirmiştir.

Çanakkale Zaferi'nden sonra savaşı Almanların kazanacağını düşünen Bulgaristan Krallığı da, bir yıl gecikmeli de olsa İttifak Devletleri'ne katılmıştır.

İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri (sömürgelerle beraber toplam 41 ülke ve yaklaşık 42 milyon asker) oluşan grubuna karşı savaşmış ve 1918'de savaştan yenik olarak çıkmışlardır. Bu savaş sonucu İtilaf Devletleri; Alman İmparatorluğu'nu küçültmüş, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu dağıtmış, Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısını koparmış, Osmanlı İmparatorluğu'nu ise kısmen paylaşmışlardır.

İttifak Devletleri'nin Askeri İstatistikleri


Askere AlınanSavaşta ÖlenYaralananTutsak/KayıpToplam ZayiatAskere Alınma Yüzdesi
Almanya İmparatorluğu
11,000,000​
1,808,546​
4,247,143​
1,152,800​
7,208,489​
66%​
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
7,800,000​
922,500​
3,620,000​
2,200,000​
6,742,500​
86%​
Osmanlı İmparatorluğu
2,850,000​
325,000​
400,000​
250,000​
975,000​
34%​
Bulgaristan Krallığı
1,200,000​
75,844​
153,390​
27,029​
255,263​
21%​
İttifak Devletleri toplamı
22,850,000​
3,131,890​
8,419,533​
3,629,829​
15,181,252​
66%​
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst