Kuran-ı Kerim'de uzatmalar neden var?

BULUT

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Peygamber Efendimiz (SAV), Kuran-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumaya önem vermiş ve çevresindeki kişilere de Kuran-ı okurken güzel ses çıkarmalarını tavsiye etmiştir. Peki Kuran-ı Kerim okurken nelere dikkat edilmeli? Kuran-ı Kerimdeki uzatmaların sebebi nedir? Kuranı güzel okumanın yolları nelerdir?

Kur'ân-ı KerimKuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz.

Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir. Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu konu ile ilgili hadis-i şerifi ise şu şekildedir:

“Kur’an’ı seslerinizle süslendirin. Çünkü güzel (nağmeli) ses ile Kur’an’ın güzelliği daha da artar." (Kenzu’l-Ummal, h.no: 2767)

Buradan da anlaşılacağı gibi Kuran-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumayı öngören tecvid kuralları kapsamındaki uzatmaların icra edeceği şeklide budur.

KURAN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA İLE İLGİLİ HADİSLER​


1006. Ebû Hüreyre (RA), Peygamber Efendimiz (SAV)’i:

“Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı güzel makam ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır” buyururken işittim, demiştir.

Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 19; Tevhîd 32; Müslim, Müsâfirîn 232-234. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Vitr 20; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 17; Nesâî, İftitâh 83

1009. Ebû Lübâbe Beşîr İbni Abdülmünzir (RA)'un rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

“Kur’an’ı tegannî ile okuyan kimse bizden değildir. “ Ebû Dâvûd, Vitr 20. Ayrıca bk. Buhârî, Tevhîd 44; İbni Mâce, İkâmet 176 (Teganni kelimesinin karşılığı: Şarkı söyler gibi okumak)

1007. Ebû Mûsa el-Eş’arî (RA)'un rivayetine göre,Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz Dâvûd’a verilen güzel seslerden bir nağme de sana verilmiştir. ”

Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 31; Müslim, Müsâfirîn 235-236. Ayrıca bk. Tirmizî, Menâkıb 55; Nesâî, İftitâh 83; İbni Mâce, İkâme 176

Müslim’in bir rivayeti şöyledir:

Peygamber Efendimiz (SAV), Ebû Mûsâ’ya şöyle dedi:

“Dün gece senin okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin!” (Müslim)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Kuran'ı Kerim'de yer alan temel konular
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    1K
İniş Sırasına GöreKuran i Kerim Sureleri(31-40)
 • A
 • avci,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Kuran'da Adı Geçen HüdHüd Kuşu
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Geri