Üst
Kur'ân-ı Kerimden Duâlar

Kur'ân-ı Kerimden Duâlar

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BULUT
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

BULUT

Super Moderator

Kur'ân-ı Kerim
Kur'ân-ı Kerim
“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” (İsra 17/110)

Kur’an’ın öğrettiği dualar

“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” (Fatiha) “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara)

“Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Al-i İmran)

“Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am) “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe)

“O, benim Rabbimdir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O’na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O’nadır.” (Ra’d)

“Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O’nadır.” (Ra’d)

“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra)

“Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve âcizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur” (İsra)

“Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minun)

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”(Mü’minun)

“Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.” (Zümer)

“Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.” (Zümer)

“Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma)

“Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak)

“Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” (Nas)

İman dilemek

Ya Rabbim, beni, ailemi, ana ve babamı iman ile yaşat, son nefesimizde iman ile öldür. Bizlere senden başkasına ibadet ve kulluk ettirme, senden başkasına hamd ettirme. Allah’ım, bizi Peygamberlerinin, salih kullarının, sıddık ve şahitlerin yoluna, ddğru yoluna, Sırat-ı Mustakim’e ilet, onlarla yaşat onlarla hesaba çek, onlarla aynı yola gönül koyamnlardan eyle. Bizleri, imansız, Kur’an’sız, İslam’sız, Sen’siz bırakma! Amin. Allah’ım Sen’den başka Veli’miz, Malik’imiz yok. Sen, nankörlüklerimiz, zulümlerimiz ve cehaletlerimiz yüzünden bizi narına atıp da yakma. Celal ve İkram sahibi Yüce Allah’ım, beni, ailemi ve evlatlarımı tevhid yoluna eyle, İslam’dan ayırma, iman ver, imanımızı muhafaza için güç ver. Bizleri iman yolundan çevirip ahireti unutturma. Bizleri dünya süslerine aldananlardan eyleme. Amin.

Kur'ân-ı Kerim
Kur'ân-ı Kerim
Nefis terbiyesi ve temiz nefis

Rahman ve Rahim olan Allah’ım, nefsimizi temizle, bize seni ayetlerde, kainatta ve bedenlerde tecellini görecek, duyacak müjdelere erdir. Bizleri nefsimizin oyuncağı, kölesi eyleme. Bizlere dünya malına tamah etmeyen, faniliğe aldanmayan, harama uzanmayan, şehvetin ve hırsın zararlısına dadanmayan, şeytanlara kanmayan, aldatmayan ve aldanmayan bir nefis lutfet. Bizlere nefislerimizi terbiye edecek inanç ve güç ver. Bizi bağışla, bize acı, bizi affet. Çünkü sen affetmeyi seversin. Amin. Allah’ım, nefislerimize tabi olarak bugüne dek işlediğimiz günahlardan dolayı bizleri bağışla, bizlere nefsimizle mücadele etme gücü ve iradesi ver. Bizler yalnız sana ibadet ve kulluk eder, yardımı yalnız sen’den bekleriz. Bizi Sen’siz bırakma. Amin. Nimeti ve rızkı veren Yüce Allah’ım, hırsımız ve kibrimizi körükleyen, ahlakımızı bozan, gözlerimizi karartan nefsimizi terbiye için bizlere yardım eyle. Bizleri nefsimizle bir an olsun baş başa bırakma. Bizlere Hz. Yusuf (as) nefsi nasip eyle. Amin.

Güzel Ahlak


Rahman ve Rahim olan, Sırat-ı Mustakim üzere olan Yüce Rabbim! Beni, ailemi ve evlatlarımı, ana ve babamı Kur’an ahlakıyla, muazzez Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandır, Sen’in ahlakını örnek alanlardan eyle, cennet ahlakına yanaştır. Bizleri, şeytan ahlakına koyverme. Bizi aldatan ve aldananlardan eyleme. Bizleri Kur’ansız ahlaka mahkum eme. Amin. Allah’ım, toplumumuza ahlak, hayır ve hasenat nasip eyle. Bizleri zalimlerin, dünyaperestlerin batıl ahlakına kanmayanlardan eyle. İslam’a, imana, vatana ve millete vefasını bilen, ahdine sadık, dürüst ve doğru kullarından eyle. Bizleri yalandan, çirkinden, batıldan uzak ve emin kıl. Bizi sadece Sen’in yolunda yürüt. Amin.

Hayır ve hasenat

Ya Rabbim yaşaynlarımızın ve merhumlarımızın, salih niyetle yapmış ve yapmakta olduğu yardımları, hayır ve hasenatı kabul ve makbul eyle. Senin rızandan başka rıza aratma. Bizleri seni rızana mazhar olanlardan eyle. Amel ve niyetlerimizi dinine yönelt. Nefsimize uydurma. Amin. Tövbeleri çokça kabul eden, esirgeyen ve bağışlayan Allah’ım! Bizleri yemeyeceğimiz şeyleri infak etmekten, sadakaları başa kakmaktan uzak eyle. Bizlere taşıyamayacağımız yükler yükleme. Bizlere acı. Bizleri senin rızandan başka bir niyetle yardım edenlerden eyleme. Amin. Allah’ım, verdiğimiz sadakaları, yaptığımız yardımları, bağışladıklarımızı, zekatlarımızı makbul ve muteber eyle. Bizleri dünya malına tapanlardan eyleme. Bizleri ihtiyaç fazlasını infak edenlerden, komşusu açken tok yatmayanlardan eyle. Amin.

Tevekkül


Ya Rabbim! Bir tek Sana sığınır, bir tek Sen’den yardım dileriz. Bizi Sen’siz bırakma. Bizi affet, bize acı. Sen’den başka sığınacak limanımız, konacak dalımız yok. Bizi ıssız çöllerde sahipsiz bırakma, bizleri koyu karanlıklarda imansız eyleme. Senden başkasına el açtırma, zalime müşrike yalvarttırma. Amin. Fettah (İyilik kapıları açan, adil hükmeden) ve Gaffar (Çokça affeden) olan Allah’ım, rızkı, medeti, şifa ve nimeti veren Sen’sin. Bizleri başkalarına el açtırma, başkalarına el açanlardan eyleme. Bizi sadece Sana güvenen ve teslim olanalrdan eyle. Amin.

Rızık nimet

Gafur (çok affeden, çok bağışlayan) ve Gani (zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan) olan Allah’ım! Rızkı dilediğine az dilediğine çok ama mutlaka ve sadece veren Sen’sin. Bizi nimetsiz bırakma, bizleri başkalarından nimet bekleyenlerden eyleme. Bizleri Sana ortak koşan, yedek ilahlar edinenlerden eyleme. Bizi verdiğin nimetlere şükredebilenlerden eyle. Amin.

Medet

Ya Rabbim, medeti yalnız Sen’den bekler, yalnız sana ibadet ve kulluk ederiz. Bizleri senden başkasından medet bekleyenlerden eyleme. Bizlere başkalarından medet umanlardan kılma. Bizleri medetlerine şükredenlerden eyle. Amin.

Şifa

Ya Rabbim, bana, hastalarımıza şifa ver, bedenlerimize, ruhumuza Şafi isminin hürmetine şifalar nasip eyle. Bizleri sağlıklı, imanlı, ahlaklı salih kullarından eyle. Geçmiş günahlarımız için bizi affet. Bizleri bir nefes sıhhat ile olsun sınama. Amin. Yarattıklarının ve yaratışın tek Hakimi olan Allah’ım, dertlilerimize deva, hastalarımıza şifalar naisp eyle. Şifayı da hastalığı da, kaza ve belayı da veren Sen’sin. Sen zulmetmez, karşılığını verir, sınarsın. Sen geçmiş günahlarımızı bağışla. Bizlere iyileşip Senin yoluna dönebilme, salih amel işleme, iman etme, tevbe etme imkanı tanı. Senin herşeye gücün yeter. Amin. Şükür Allah’ım verdiğin, vermekte olduğun ve vereceğin tüm nimet, rahmet ve berekete, sağlık, huzur ve afiyete, imana ve temiz nefse, devaya ve çareye, İslam ve Kur’an nimetine şükürler olsun , Hamdolsun Ya Rabbim. Amin. Allah’ım bizlere yoklukta sabır ve tevekkül, varlıkta infak ve şükür nasip et. Bizleri rızıklandrıldığında seni unutanlardan, servetle şımaranlardan eyleme. Amin.

Sabır

Kahir (galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan, yaratıklarını dilediği gibi yöneten) ve Kahhâr (yenilmeyen, daima galip gelen) olan Allah’ım dertlere aldanıp, dünyaya kanıp bizlere taşıyamayacağımız yükler yükleme. Bizleri acıyla, çileyle, hastalıkla, kaza ve belayla sınama. Bizlere başımıza gelen her türlü müsibete dayanma gücü ver. Bizleri varlıkta şükreden, yoklukta sabreden kullarından eyle. Bizleri yoklukta şaşan, harama dalan kullarından eyleme. Amin.

Ölmüşlere rahmet


Müteveffî (yaratıkların canlarını alan) olan Rabbim, ahirete intikal etmeiş tüm ana baba, evlat, hısım akraba ve arkadaşlarımıza, vatana ve İslama emeği geçmiş bilinen bilinmeyen tüm kullarına rahmet ve merhamet eyle. Onların sorgularını kolaylaştır, günahlarını bağışla, mekanlarını cennet eyle. Amin! Hayatı ve ölümü sınav olsun diye Yaratan, ol deyince olduran, öl deyince öldüren Yüce Allah’ım! Ölmüşlerimize rahmet, kalanlara sabır eyle. İman eden kardeşlerimize ölümün de hayırlısını, kolay ve güzelini nasip eyle. Amin.

Bereket


Allah’ım, işimizde aşımızda emelimizde amelimizde bizleri bereketinden mahrum etme. Bizleri haksız ve adaletsiz kazançtan uzak eyle. Bizlere helal lokma nasip eyle. Amin.

Namus


Allah’ım, bizleri hayasıyla yaşayan, namusuna düşkün, namusu kafasında, kalbinde bilen kullarından eyle. Bizleri zinadan, fuhuştan, yan gömzle bakmaktan uzak eyle. Bizleri gözlerle günah işleyenlerden eyleme. Bizleri namahreme uzanan ellerden eyleme. Bizleri terbiyesiz, ahlaksız eyleme. Amin. Allah’ım, bana, evatlarıma, aileme, iman kardeşlerimize, toplumumuza namuslu yaşamayı nasip et. Bizleri ar çizgisinden ayırma. Bizleri hayasızlardan eyleme. Bizleri hayasızlarla oturup kalkanlardan eyleme. Bizleri dünyanın aşırı ve sanal şehvetine kanıp aldananlardan eyleme. Amin. Helal lokma Ya Rabbim, kazancımızı helal, nafakamızı bereketli kıl. Bizleri helal lokmadan ayırma, harama musallat etme. Bizleri fahiş fiyatla satmaktan, hile yapmaktan, haksız olmaktan, kötü malı satmaktan, borcuna sadıl olmamaktan uzak eyle. Bizlere fukaraya yardım eden kalp, muhtaca uzanan el nasip eyle. Amin. Allah’ım, az ama helal lokma peşinde koşan kullarından razı ol. Helal nafakayla ailesini geçindirmek için sokaklarda çöp toplayan, ağır işlerde mecburen çalışan, az maaşla, sağlıksız ortamda çalışmak zorunda kalan çocukları, ana ve babaları Sen gör. Onların emeklerini vermeyen zalim servet şımarıklarını helak eyle. Onlara yardım elini uzat. Onları nimetlerinle rızıklandır. Amin. Ya Rabbim, kazancımıza haram, işimize fesat, kalbimize şirk değdirme. Bizleri az eme helal lokma peşinde koşanlardan, az nafakasını muhtaçla paylaşanlardan eyle. Amin.

Dertlilere deva


Ya Rabbim, hak ve adalet çizginde yürüyen kullarının dertlerine deva, hastalıklarına şifa, kalplerine iman ver. Dert verip derman aratma, dertlere kanıp Seni unutanlardan eyleme. Dertlerle bizlere aşkını tattır. Çile ile bizleri ıslah et. Bizleri çileyle inkar eden değil çileyle Allah sevgisine erenlerden eyle. Amin. Kâşif (azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren) olan, şifa veren Allah’ım! Bizlerin derdine deva, çilelerine çıkış yolu, müsibetlere çare nasip et. Bizleri içerisine düştüğümüz müşkülden kurtar. kanıp, aldanmalarımız yüzünden bizleri helak etme, devayı olur olmaz da arayanlardan eyleme, devamız ol, şifamız ol. Çünkü biz Sana aitiz. Sen bizim Mevla’mızsın. Bize yardım et. Amin.

Nazar ve sihre

Allah’ım, bildiğim bilmediğim, bana nazarı dokunan, hakkımda kötü zanda bulunan, fitne ve fesatla ardımdan hak etmediğim işlere maruz kalmam için tuzaklar kuranlara karşı bana yardım et. Bana sihir veya büyü yoluyla bulaştırılan illetleri Sen temizle. Amin.

İş kuracaklara, iş arayanlara

Allah’ım, biçare nefsimin, ailemin nafakası için baş koyduğum bu yolda bana güç ve destek ver. Beni haramdan uzak eyle, hayırlısını nasip et. Besmeleyle güne başlayıp, helal ve kafi nafaka kazanmama imkan tanı. Rızkı veren Sen’sin. Beni mahçup ve pişman eyleme. Amin. Allah’ım, işsizim, halim Sen’ce malum. Halimi sana arz ediyorum. Günahımla sevabımla beni benden de iyi bilen Sen’sin. Bana müracat ettiğim işlerde nasipler, kısmetler bağışla. Hayırlı ve helal lokma kazanabileceğim, yuvama lokma götürebileceğim uygun ve hayırlı iş imkanları nasip et. Amin.

Dedikodu, gıybet ve iftiraya

Allah’ım, hakkımda haksız olarak gıybet edenleri, yalan ve iftira ile karalayanları, kötü ve aşırı zanda bulunanları, dedikodu şeklinde özelimi araştıranları, oradan oraya laf taşıyanları Sana havale ediyorum. Sen müstehaklarını her iki cihanda da nasip eyle Allah’ım. Amin.

Özlemlere

Allah’ım, gurbette yakını olana, kardeşi, oğlu, yavuklusu askerde olana, yol bekleyene, camda gözleyene, özlemle yanıp tutuşanlara sen ferahlık ver, onları sevdiklerine kavuştur. Amin.

Ayrılıklara


Allah’ım, hasretle bekleyen kullarına, özlemle gözyaşı dökenlere, kavuşmak dileyenlere, sılada vatana, yuvaya özlem çekene, gurbettekilere yardım eyle, tez zamanda sağ salim kavuşmalar nasip eyle. Amin.

Tevbe


Allah’ım, gelmiş ve geçmiş tüm kötülüklerim için, işlediğin günahlar için, yaptığım pis ve kirli işler için, yediğin haklar, yaptığım haksızlıklar için, kandırdığım ve kandığım için, hile ve tuzak kurduğum için, haset ettiğim, açık aradığım için beni affet. Bem tövbemi Sana arz ediyorum Sen kabul eyle Ya Rabbim. Amin.

Kur'ân-ı Kerim
Kur'ân-ı Kerim
İstiğfar

Yaratan, Var Eden, rızıklandıran, merhamet edip gönüllere sevgi koyan Allah’ım! Beni, ailemi, tanıdıklarımı, akraba ve arkadaşlarımı, din ve iman kardeşlerimi bağışla. Onlara acı, onları affet. Haksızlık ederek hak yiyenleri, adaletten sapanları, zulme dalanları bağışla. Sen’den başka medet ve İlah arayanların kalplerine hidayetinden nasip et. Sen tevbeleri kabul edensin. Onların tevbesi yerine istiğfarımı, dualarımı kabul et. Amin. Ya Rabbim! İsyan ve inkar eden, haddi aşan, cahil kullarını bağışla. Onlara rahmet ve merhamet eyle. Onlar bilmiyorlar, Kelamın Kur’an’ı okumuyor, okusalar da anlamadan okuyorlar. Onlar cahil, onlar zalim. Sen rahmetinle onlara hidayet kapısını göster. Onları kör karanlıklardan sen kurtar Ya Rabbim! Amin.

Sadaka

Kayyûm (zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen) olan Allah’ım! Sadakalarımızı, yaptığımız hayır ve hasenatı kabl ve makbul eyle. Bizleri kendi yemeyeceğimiz şeyden sadaka vermeyenlerden eyle. Bizleri sadakayı başa kakmayanlardan eyle. Amin.

Fitre

Allah’ım, Ramazan fitmemi kabul ve makbul eyle. Beni, ailemi ve ana babamı koru. DÜnyada ve ahirette bizlere iyilik ve güzellik ver. Bizleri hayrınla, hayırlarından duyacağımız hoşnutlukla yaşat. Bizlere evlat acısı gösterme. Bizleri kaza ve beladan koru. Bizleri müsibetlerden, yalan ve iftiradan uzak eyle. Amin.

Orucun kabulü


Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum, Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık, huzur ve afiyete. Allah’ım beni, ailemi ve ana babamı bağışla. Amin.

İftar bereketi

Mâlik (bütün varlıkların sahibi) ve Mecîd (çok şerefli, çok itibarlı) olan Ya Rabbim, iftarımızı, iftar soframızı bereketli kıl. Bizlere mütevazi sofralar nasip et, açları düşünmeyi nasip et, komşumuz açken tok yatanlardan eyleme. Amin.

Hz. İbrahim ve ehlibeyti hanifliği ve tevhid


Ya Rabbim, bizleri dostun, Hanif kulun, razı olduğun Hz. İbrahim ve ehlibeytinin imanına eriştir. Bizlere onlar gibi senin yolunda ateşlere dayanma gücü ver. Bizleri putlara, nemrutlara, şeytanlara tabi olanlardan eyleme. Bizlerin gönül yuvasındaki putları kır, parçala, bizlere iman ver. Bizlere evlatlarımızı dahi Senin yolunda kurban edecek imana sahip olmayı nasip eyle. Bizleri yeryüzünde sadece Senin gölgeni arayanlardan eyle. Bizleri doğru yoldan ayırma. Amin.

Namazların makbul olması


Muhît (ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeye muttali olan) olan, Mukît (her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren) olan, Muktedir (güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan) olan Allah’ım! Senin rızan için kıldığımız namazlarımızı kabul ve makbul eyle. Bizleri senden başkasına ibadet ve kulluk ettirme. Namazımıza istemeden karışan dünyalık aldatmacalarını, akıl sapmalarını, huşuyu bozan şeytanlıkları sen bağışla. Amin. Allah’ım bizleri riya ve gösterişle namaz kılanlardan eyleme. Bizleri sadece sana ve huşu ile secde edenlerden eyle. Namazlarımızı makbul, dualarımızı kabul eyle, okuduğumuz ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı amel defterlerimize nasip eyle. Amin.

Hz. Peygambere rahmet

Allah’ım, Hz. Muhammed (sav) kulunu ve ehlibeytini bağışla, onları cennet mekanına nasip eyle. Bizlere Peygamberimizin Kur’an ahlakından, imanından, salih amelinden, ibadetinden, huşu ve samimiyetiğnden nasip eyle. Bizler onlardan razıyız, Sen de onlardan razı ol Ya Rabbim. Amin.

Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet

Allah’ım, aziz vatan ve bayrak uğruna, al yıldızlı bayrak ve hürriyet uğruna emek vermiş, kanını ve canını ortaya koymuş, çehit ve gazi olmuş, milleti ve özgürlüğü uğruna esir olmaktansa ölmeye razı olmuş, ezan seslerinin hala kulaklarımıza gelmesine, ibadetlerin hala hür ve serbest yapılmasına imkan sağlayan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, dava arkadaşlarına, din adamlarına, halkımıza, Mehmetçiklerimize rahmet ve merhamet eyle, mekanlarını cennet eyle. Bizler onlardan razıyız, sende onlardan razı ol Allah’ım. Amin.

Vatan, bayrak ve millete

Ya Rabbim, bizleri dalgalanan al bayrak aly-tında bir ve birlik tut. Bizleri kardeş kardeşe kırdırtma. Bizleri hile ve tuzaklara kananlardan eyleme. Bizleri ayırmaya, bölmeye çalışanlara fırsat verme. Amin.

Ahde vefaya


Allah’ım bizleri fıtratta sana verdiğimiz “İşittik ve itaat ettik” sözümüze sadık kalanalrdan eyle. Bizleri her rekatta Fatiha ile bu sçzü tekrar ettiğini bilenlerden eyle. Amin. Allah’ım bizleri, fıtrı misak ‘ta verdiğimiz sözümüze sadık kalan kullarından eyle, bizlere başkaca ilah aratma, iman ver, nefsimizi temizle. Bizi kullara, şeytanlara kul ve köle eyleme. Amin.

Sıla-i rahim

Ya Rabbim, dünya telaşına dalark unuttuğumuz hısım ve akrabaya yardım et, dertlilere deva, hastalara şifa, ölüleri olanlara sabır ver. Onların zorluklarını gider. Onlara ferahlık ve huzur ver. Amin.

Kudüs

Müneccî (sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran) ve Mühlik (isyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları helâk eden) olan Allah’ım, Filistin ve Gazze’de, taşlarla sopalarla acımasız zalimlere karşı koyan, İslam adına mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle, sabır ve güç ver. Onlara dayanma gücü nasip et. Tüm İslam alemini onların yardımına eriştir. Zulme ve haksızlığa karşı tüm İslam alemi üzeindeki ölü toprağını kaldır. Amin.


İslam alemi


Ya Rabbim, tüm İslam alemini, Kur’an ‘a tabi, Hz. Peygambere itaat eden, kalbi Allah için çarpan kullarını Sen bağışla, affet. Sen her şeye Kadir’sin, sen gaflet ve delaletlerimiz yüzünden bizleri helak etme. Bizler aramızdaki münafıklara aldanıyoruz diye Sen bütün İslam alemini cezalandırma. Amin. İman kardeşliği Allah’ım, iman kardeşleri arasındaki bağı kuvvetlendir, iman kardeşlerini öz kardeşler kıl, ayrılıkları bitir. Bizleri bir ve birlik eyle. Bizleri dünya telaşlarıyla ettiğimiz kavgalardan, paylaşamadığımız dünya mallarından, gaflet ve delaletten uzak eyle. Kalplerimize iman, aklımıza selamet, dilimize basiret ve tatlı söz nasip eyle. Amin.

Fitnecilere

Suçluları cezalandıran, tuzakları başlarına geçiren, tuzak kuranların en çetini Yüce Rabbim, aramızdaki hainlere, fitne ve fesat üretenlere, bozgunculuk yapanlara Sen göz açtırma. Bizleri diri ve birlik tut. Bizlere görmek için göz, duymak için kulak ver, kalplerimizdeki mühürleri kaldır. Amin. Bozgunculara Yeryüzünde adalet ve hak’kı egemen kılan, şefkat ve rahmetini esirgemeyen Yüce Allah’ım bozgunculuk eden, İslam’a saldıran, İslam’ı terör ile aynı manada kullanan, aramıza fitne ve fesat sokan, aldatan, kahreden, zulmeden, kardeşliğimizi bozan, terör ve vahşetle azap eden, kan ve gözyaşına sebep olanları helak ve rezil eyle. Allah’ın dini menfaatleri için kullanan, münafıklık eden, mürailikle dine girip çıkan, menfaatini dinin üzerinde tutan hainleri, vatana ve İslam’a düşman olanalrısen helak eyle. Amin.

Zalimlere

Müste’ân (kendisinden yardım istenen, kendisine sığınılan) ve Müstemi(ûn) (sesleri işiten, duyan) olan Allah’ım Sen’in ve Kur’an’ın tek düşmanı zulümdür ve Sen zalimlere süre verensin. Hikmetinden sual olmaz. Tamamı sınav içindir, hikmetin ve ilmin gereğidir. Lakin bizleri yolundan çeviren, bizlere Senin yolunda engel olanları, kandıranları, dini bölenleri, tuzak kuranları, zulmedenleri Sen yaşatma Ya Rabbim. Amin. Zalimlere süre veren, tevbelerine imkan tanırken zalimliklerinin artmasını ve helaklerinin hak olmasını aynı zamanda o zalimlere uyacakların belli olmasını dileyen Yüce Allah’ım! Firavun ve Karun ve Haman gibi şeytan üçgenlerini helak eyle, zulmederek hayatı kirletenlere göz açtırma. Bizleri zalimlere kanmaktan ve biat etmekten uzak eyle. Zalimlere hak ettiğini ver. Zalimleri, yardakçı ve ortaklarını iki cihanda da helak eyle. Amin.

Hak yiyenlere

Allah’ım hak yiyenlere, haksızlık edenlere Sen göz açtırma. Onlara dünyada da ahirette de gün yüzü gösterme. Bizleri o hak yiyenlerle hesaplaşacağımız günde alacaklı olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbim! Hakkımı yiyenlere, hakları gasp edenlere, haksızlık edenlere, hakka düşman olanlara gelmiş ve geçmiş haklarımı helal etmiyorum şahit ol Ya Rabbim. Haksızlıkları gördükten, adaletsizliklere şahit olduktan sonra dahi yanlıştan dönmeyenlere, yenilen haklara seyirci kalanlara, yetimin, çocuğun, kamunun hakkını talan edenlere, haramı ve yasak olanı alabildiğince yiyenlere kendime ait gelmiş ve geçmiş haklarımı helal etmiyorum, şahit ol Ya Rabbim!

Adaletsizlere

Ya Rabbim! Adil olan, adaleti emreden Sen’sin. kainatta egemen adaleti dünyada bozanlara, dengeleri alt üst edenlere, ölçü ve ahengi bozanlara, hak yiyenlere, suçlu masum ayırt etmeyenlere cezasını sen ver, onlara her iki cihanda da azap eyle. Amin.

Açık arayanlara

Hatasız kul olmaz, günahsız kul bulunmaz. Sen günahsız kullar değil tövbe edenler arasın. Bizleri günahın vebalinden, tekrarından, defaten aldananlardan, büyük günah işleyenlerden uzak eyle, bizleri onlardan eyleme. Allah’ım, bizleri açık arayanlardan uzak tut, bizleri açık arayanlardan eyleme. Amin.

Tuzak kuranlara

Dünyayı kahredenlere, tuzaklar kuranlara, hile ve fitnelerle yaşamı güçleştirenlere Sen azap ver Ya Rabbim. Ortamı gerenlere, kardeşler arasını açanlara, putlara tapanlara, zanda ileri gidenlere, kötü zan besleyenelre, iftira ve yalanla saadet karartanlara sen azaplar nasip eyle Allah’ım. Amin.

Namaz sonrası dualar

Allah’ım Senin rızan çin kıldığım namazımı kabul eyle. beni, ailemi ve ana babamı bağışla. Bizleri secdelerden ayırma, Sen’den başkasına kullaştırma. Amin. Allah’ım, kulaklarımızı ezansız, başlarımızı secdesiz kılma. Bizleri sadece senin önünde secde edenlerden eyle. Amin.

Şeytanlara


Allah’ım, şirke , şerre, şeytana tabi olanları domuzlar ve maymunlar kıl, rezil ve rüsva eyle. Tagutlaşan şeytan uşaklarını rezil eyle, onlara her iki cihanda da azap eyle. Amin. Allah’ım, şeytanın kandırmacasından, süslü fısıltısından bizleri koru, bizlere doğru yolu göster. Bizleri Kur’an ve iman yolundan ayırma Ya Rabbim. Amin.

Şeytanlardan Allah’a sığınma

Allah’ım, vesveseci şeytanlardan, şeytanlara aldanmaktan, şeytanlaşıp şirke batmaktan, Sen’den başka ilah tanımaktan Sana sığınırım. Senden başka Velimiz yok. Bizi Sensiz bırakma Allah’ım. Amin.
 
Geri