Likaonya

Ugur

Administrator
Likaonya, Orta Anadolu'da, bugünkü Konya ve Karaman illerinin büyük bölümünü kapsayan antik bir bölgedir. Doğuda Kapadokya, güneyde Kilikya, batıda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde de Frigya ve Galatya ile çevrilidir.

Antik Çağ'da Anadolu'da önemli bir rol oynamayan Likaonyalılar dağlarda yaşayan, özgürlüklerine düşkün, savaşçı bir halktı. Gelenek ve göreneklerini tarih boyunca korudular. Anadolu'da MÖ 6. yüzyılın ortalarında başlayan Pers egemenliğine boyun eğmediler ve geçimlerini daha çok yağmacılıktan sağladılar.

MÖ 133'ten sonra Romalıların, Kapadokya Krallığı'na bıraktığı Likaonya, MÖ 100'de Roma'nın Kilikya Eyaleti sınırlan içine alındı. MÖ 37'de Antonius tarafından, Pamfilya ve Pisidya bölgeleriyle birlikte Galatya kralı Amyntaş'a bırakıldı. Onun ölümünden sonra da MÖ 25'te Augustus tarafından Roma'nın Galatya Eyaleti'ne bağlandı. Likaonya'nın eskiden Tatta (Tuz) Gölü yöresindeki kuzey kesimi soğuk ve su bakımından yoksuldu. Hayvancılık, dağlık kesimlerin en önemli gelir kaynaklan arasındaydı. Bölgenin en başta gelen kenti Konya (İkonion) idi.
 
Üst