Ansiklopedi Nefilimler ve Devasa İnsan İskeletleri

Son yıllarda Arap yarımadasında bulunan devasa insan iskeletlerinin Nefilimlerle ilişkisini anlayabilmek için önce nefilimlerin kim olduğunu öğrenelim.

nefilimler-12.jpg


Modern astronomların iddiasına göre galaksimiz Plüton ile sınırlı değil ondan öteye de gezegenler bulunmaktadır ve kuyrukluyıldıza benzer görüntüsüyle eliptik bir yörüngeye sahip Marduk da bunlardan biridir.

Marduk Gezegeni​

nefilimler-3.jpg


Efsaneye göre bu gezegen dünyaya 36 milyar km uzakta. Dünyanın 4 katı büyüklüğünde. Sümerler bu gezegenin adını Türkçe'de 'Geçiş gezegeni' anlamına gelen Nibiru koymuşlar, Babiller ise güçlü tanrıları olan Marduk'un adını vermişlerdi.

Kitaplara da konu olmuş Marduk gezegeninin 1 yılı 3660 dünya yılına denk geldiğinden her 3660 yılda bir dünyamızın çok yakınından geçmekte ve bu sırada olağanüstü çekim gücü dolayısı ile bir çok afetlere de neden olmaktadır.

Son geçişi M.Ö.1649 yılında olan bu dev gezegenin, doğal afetlerdeki artışla beraber dünyanın sosyal ve siyasi dengelerini değiştirdiği de söylenmekte.

Nefilimler​

Nefilimlerin, güneş sistemimizin uzak bir köşesinde bulunan işte bu Marduk gezegeni üzerinde yaşayan ve boyları 3-5 m'yi bulan bir ırk olduğu iddia edilmektedir. Tevrat ve İbrani yazıtlarında Nefilim olarak geçerler. Bugün ise kısaca Gözcüler olarak adlandırılmaktadır.

Yine efsaneye göre 450.000 yıl önce bizim şimdilerde ozon tabakası delinmesine benzer bir sorun yaşayan Nefilimler çareyi atmosferde açılan delikleri altın tozu serperek kapatmakta buldular. Böylece soğuk olan gezegenlerini ısıtma imkanı da bulacaklardı.

Ancak bir sorun vardı, gezegenlerindeki altın kaynakları sınırlıydı ve bu işlem için daha çok altın bulmaları gerekiyordu.

Mardukla ilk karşılaşma​

nefilimler-4.jpg


Teknolojide çok ileri olan Marduklar kısa zamanda gezegenimizdeki bol altın yataklarını keşfettiler. Bu onlara yetebilecek olan miktardı. İlk olarak 50 kişilik bir ekibi dünyaya yolladılar.

Bu ekip bizim tarihte Mezopotamya adını verdiğimiz Fırat ile Dicle arasındaki bölgeye inip ilk uygarlıklarını kurdular. Bunu daha sonra gelen kafileler izledi. Ekibin başı Enlil ve Enki adında 2 kardeşti. Enlil toprakların Enki ise denizlerin sorumluluğunu alıp liderliği bölüştüler.

nefilimler-10.jpg


Ancak uzak diyarlardan çıkardıkları altınları Ortadoğudaki Sippar adını verdikleri bu bölgelerine getirip işlemek ve her 3660 dünya yılında bir yakınlaşan gezegenlerine taşımak oldukça zahmetli gelmeye başladı.

O tarihlerde dünyada insan ırkı çok yeniydi. Bilim ve genetikte uzman olan Nefilimler sadece altın işinde çalıştıracakları işçiler elde etmek için ilk insanlar ile kendi genlerini bir araya getirip insanımsı canlılar oluşturdular. Yaptıklarıyla Marduk kanunlarına karşı gelmişlerdi ama en azından artık çalışmayarak yalnızca gözcülük edeceklerdi.

Oluşturdukları bu türü islah ettikten sonra altın çıkarma işine 150.000 yıl daha devam ettiler.

nefilimler-8.jpg


Nefilimler ortaya çıkardıkları bu ırktan oluşan kızlara daha sonra aşık oldular ve gizli evlilikler yaptılar. Bu yakınlaşma sırasında bilimin sırlarını da dolaylı olarak insanlara aktarmış oldular. Bunların arasında Simya ilminin de olduğu iddia edilmekte.

Nefilimlerin ırklarına ihanet ettiklerini öğrenen Marduk Üst Kurulu bir tufan ile yokedilmeleri emrini verdi.Tufandan sonra geriye sadece insanlar ve Nefilimlerin öğrettikleri bilgiler kaldı.

Efsane böyle diyor. Diyor da son zamanlarda Arabistan'da bulunan devasa insan iskeletleri ise Nefilimlerin varlığı konusundaki şüphelerimizi bir kez daha gözden geçirmemizi istiyor gibi.

Arabistan'da bulunan dev iskeletler​

nefilimler-11.jpg


İlginç olan bir şey daha var ki Eski Çağ medeniyetlerinin Anunnaki adını verdikleri bu devasa ırk sadece ortadoğu uygarlıklarının bir miti değildir.

nefilimler-2.jpg


Ortadoğu medeniyetleriyle hiç karşılaşmamış olan İnka, Aztek, Maya, Japon ve hatta Hindu uygarlığı da dahil olmak üzere hemen her kültürde hem nesilden nesile anlatılan hem de duvar resimleri olarak bugüne kadar gelen mitlerin hemen hepsinde aynı hikayeye rastlanır.

nefilimler-15.jpg


Hatırlayalım, bizim kültürümüzde bile büyükannelerimizin anlattığı masalların bazılarında da vardır bu devler. Keloğlan ve dev anası gibi..

nefilimler-14.jpg


Yıllardır cevap bulunamayan ve akıl karıştıran sorular.​

- Bu medeniyetler birbiriyle hiç yüzleşmemiş olmalarına rağmen hepsi ağız birliği etmişçesine dünya dışı devasa ziyaretçilerin varlığından nasıl söz edebiliyorlar?

- Hüküm sürdükleri yıllarda uçan araçları bile olmayan medeniyetler duvar resimleri ve yazıtlarında dünya dışından geldiği belli olan büyük uzay araçlarını nasıl oluyor da tüm detaylarına kadar çizebiliyorlar? Neden bu çizimlerin hepsinde araçtan çıkan uzun boylu bir ırk resmedilmekte?

nefilimler-5.jpg


- Birkaç ufak fark dışında birbirini hiç görmemiş bu medeniyetlerin çizimleri nasıl aynı olabiliyor?

- Erich Van Daniken'in kitaplarında sözü edilen Peru'da bulunan Nazca düzlüklerinde ancak gökyüzünden bakıldığında görülebilen bugüne kadar ne için yapıldığı anlaşılmayan ilginç anlamsız şekilleri Nefilimler için yapılmış veya onlar yapmış olabilir mi?

nefilimler-6.jpg


- Peki Gize piramitlerinde her biri 20 ton ağırlığındaki o taşlar üstüste kimlerin yardımı ve hangi teknoloji ile konuldu?

- Ya bazı bölgelerde tarlalarda bulunan ekin çemberleri yine Nefilimlerle ilgili olabilir mi?

nefilimler-9.jpg


- Peru, Bolivya, Meksika ve Yunanistan'da ayrı kültürlerde insanoğlunun kaldırabilmesinin imkansız olduğu büyük taş yapıtların üzerinde rastlanan aynı ı-ı şeklindeki işaretler Nefilimlerin bıraktığı imza gibi bir işaret olabilir mi?

- Tek bir taş bile bulunmayan Salisbury düzlüğünde her biri 25 ton ağırlığında 30 tane taş blok niye km.lerce uzaktan taşınarak getirildi ve hangi teknoloji ile kaldırılarak bilinen şekil verildi? Belli bir düzen dahilinde oluşturulan bu Stonehenge kimlere ne amaçla hizmet etti?

nefilimler-13.jpg


- Genetik çalışmalarla yaratıcıya isyan ettiği gerekçesiyle helak edilen Ad kavminin aslında Nefilimler olduğu iddiası doğru olabilir mi?

- Davud peygamberin savaştığı ve Kuran'da adı Calut, Eski Ahit'te ise Golyat olarak geçen savaşçı dev kimdi ve nereden gelmişti?

nefilimler-7.jpg


- Adı her ne olursa olsun tarih öncesi çağlarda bir şekilde böyle devasa bir ırk gerçekten yaşamış mıydı?

- Daha da ötesi bugün hepimizin UFO diye bildiklerimiz aslında gerçekte Nefilimler ve onların araçları mıdır?

- Kuran'da yazılı olan başka alemlerin de olabileceği ihtimaline tüm kültürlerin ortak noktası olan Marduk gezegeni ile üzerindeki bu ırk da dahil olabilir mi?

nefilimler-1.jpg


- Son zamanlarda uzaylıların ziyaret sıklığının artması Marduk gezegeniyle yakınlaşan yeni randevumuz dolayısıyla olabilir mi?

Nefilimler efsane mi değil mi bilinmez ancak tek bilinen şey var ki konu ile ilgili olabilecek ele geçen bir çok bulgu ile birlikte cevap bulunamayan bir çok da soru olduğu...

Kaynak: Devasa İnsan İskeletleri ve Efsanevi Nefilimler
 
O iskeletlerin photoshop olduğu ortaya çıktı ki zaten çok açık =)
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Devasa İki El Arasında Duran Altın Köprü
 • Ugur
 • Ugur,
 • Foto Galeri
 • 2    3K
Kar Üzerine Devasa Resimler Yapan Kar Ressamı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Foto Galeri
 • 0    2K
Devasa Hava Aracı "Airlander 10" İlk Yolculuğunu Yaptı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Güncel
 • 0    3K
Rüzgar Gücüyle Hareket Eden Devasa Heykeller
 • Ugur
 • Ugur,
 • İlginçler
 • 2    7K
Geri