Ridaniye Savaşı (1517)

Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Sultanlığı arasında geçen muharebedir. Muharebeyi Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bu zaferle birlikte Memlük Sultanlığı yıkılmış, bütün toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlı Devleti Mısır'a hakim olmuş ve Halifelik Osmanlılara geçmiştir.

Memlük Sultanlığı’nın sonunu hazırlayan ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesine yol açan savaş, Kahire önlerinde Matariye ile Cebelülahmer arasında Ridâniye/Reydâniye denilen mevkide meydana geldiği için bu adla anılır. Mercidabık’taki ağır yenilginin ardından Memlükler’in ikinci direnişinin kırıldığı Ridaniye Savaşı, Osmanlılar’ın Kahire’ye girip Mısır üzerinde hâkimiyet kurmalarını sağlamıştır.

Muharebe öncesi​

1516'da I. Selim, ordusuyla Memlük Sultanlığı'na karşı Suriye ve Mısır seferine çıktı. Suriye'de Memlüklü hükümdarı Kansu Gavri komutasındaki Memlûk ordusuna karşı 24 Ağustos 1516'da Mercidabık Muharebesi'ni kazanan I. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Halep, Hama, Humus ve Şam'ı teslim aldı. Ardından Lübnan emirleri de Osmanlı hakimiyetini kabul etti. 21 Aralık 1516'da Sadrazam Hadım Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Han Yunus Muharebesi'nde Memlûklu emirlerinden Canberdi Gazali'yi yenerek yoluna devam etti. I. Selim, Kudüs'ü teslim alıp ziyaret ettikten sonra Osmanlı ordusu Gazze'ye yöneldi.

Muharebe​

Mercidabık Muharebesi'nden sonra Memlük Sultanlığı'nın başına geçen Tomanbay; Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi, barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini de öldürtmüştü. I. Selim, ordusuyla birlikte Sina Çölü'nü 13 gün içinde (3 Ocak-16 Ocak) geçerek, Ridaniye'de Memlük Ordusu ile karşılaştı.

Ridaniye'de yeni Memlük Sultanı Tomanbay, Venedikliler'den top ve silah alarak kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Memlûk Ordusu'na, El-Mukaddam Dağı'nın etrafını dolaşarak güneyden saldıran I. Selim, bu manevra sayesinde Memlük Ordusu'nun yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi.

Memlük Sultanı Tomanbay, çok büyük çabalarla yaptığı savaş hazırlıklarına rağmen, 22 Ocak günü Ridaniye Muharebesi'ni kaybetmekte olduğunu anlayınca en cesur askerleri ile bir birlik kurup Osmanlı komuta merkezine bir baskın düzenledi. Sultan Selim'in otağı sandığı veziriazamın çadırına girdi ve Veziriazam Sinan Paşa öldürüldü. Bu suikast baskınının da istenen hedefi bulmaması sonucu, Tomanbay savaş alanından çekildi. Böylece 22 Ocak 1517'de Ridaniye Zaferi kazanıldı.

Sonuçları​

Ridaniye Muharebesi çok kesin bir sonuç vermekle beraber savaşının stratejik hedefi olan Mısır'ın fethi hemen mümkün olmamıştır. Çünkü Memlûklular büyük bir direniş göstermişlerdir. Kahire'yi hiç zayiat ve şehrin sosyal ve ekonomik hayatına zarar vermeden ele geçirmek niyetiyle 25 Ocak'ta Selim direniş göstermeden teslim olan bütün Memlûkluların affedileceğini ilan etmişti. Fakat Tomanbay ve ona yakın Memlûklu komutanları gerilla tipi direniş organize etmeye başladılar ve bu nedenle Kahire ancak üç gün süren çok şiddetli sokak savaşlarından sonra ele geçirilebildi ve şehir kısmen yıkıldı ve binlerce kişi öldü. 4 Şubat 1517'de I. Selim törenle Kahire'ye girdi ve "Yusuf Nebi Tahtı"na oturdu. Memlüklular, Nil deltasında ve Yukarı Mısır'da direnişe devam ettiler. Fakat fazla zaman geçmeden Osmanlı güçleri bu direniş merkezlerini bertaraf edip Tomanbay'ı yakalamayı başardılar. Tomanbay, 13 Nisan 1517'de Kahire kale kapısında asılarak idam edildi.

Bu zaferle birlikte:
 • Memlük Sultanlığı yıkılmış, bütün toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • Memlük Sultanlığı tarihe karışmıştır.
 • Osmanlı Devleti Mısır'a hakim olmuştur.
 • Halifelik Osmanlılara geçmiştir.
 • Mısır'daki Kutsal Emanetler İstanbul'a getirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz'in ve Baharat Yolu'nun tek hakimi durumuna yükselmiş; Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna açılmıştır.
 

Ugur

Administrator
Benzer konular
2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Alman Kulaklık Restorasyonu
 • Ugur
 • Ugur,
 • Nedir? - Nasıl Yapılır? - Nasıl Çalışır?
 • 2    94
Atatürk Er Musa İçin Savaşı Bile Göze Aldı
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Makaleler
 • 0    389
Trablusgarp Savaşı 1911-1912 (Türk-İtalyan Savaşı)
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Tarih
 • 0    683
İngiliz-Zanzibar Savaşı (40 Dakika Süren Savaş)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    4K
Üst