Ülke Lübnan Cumhuriyeti

Lübnan Cumhuriyeti
lubnan.png
BaşkentBeyrut
Resmî dillerArapça (Lübnan Arapçası), Ermenice, Fransızca
Yönetim ŞekliAnayasal Monarşi
Yüzölçümü10.452 km²
Nüfus4.965.914
Nüfus Yoğunluğu475,1 km²
Para birimiLübnan Lirası (LBL)
Zaman dilimiOAZD (UTC+2)-OAYZD (UTC+3)
Telefon kodu+961
İnternet TLD.lb
Lübnan Cumhuriyeti, (Arapça: الجمهورية اللبنانية, el-Cumhûriyyetü'l-Lübnâniyye) Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi. Başkenti Beyrut'tur. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır. Yüzölçümü 10.452 km², nüfusu 4.224.000'dir. Lübnan'ın ulusal ve resmî dili Arapçadır.

Lübnan bayrağı ve arması​

Lübnan bayrağı, yukarıdan aşağıya kırmızı - beyaz - kırmızı sırası ile dizilmiş üç yatay şeritten oluşur. Kırmızı şeritler eşit büyüklükte ve beyaz şeritin altında ve üstünde yer alırlar. Beyaz şerit kırmızı olanlardan bir miktar daha büyüktür ve beyaz şeridin üzerine bir ağaç tasviri bulunur(Lübnan Sediri: Cedrus libani ). 7 Aralık 1943 yılında kabul edilmiştir. Ortada yer alan ağaç imgesinin gövde ve dallarının siyah ya da kahverengi olarak renklendirilmesi sıkça yapılan bir hatâ olsa da anayasaya göre imge bütünü ile yeşil olmalıdır.

Lübnan bayrağının sahip olduğu renklerin farklı anlamları vardır. Kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı için akmış insanların kanlarını temsil ederken beyaz renk barışı ve Lübnan'ın dağlarında bulunan karı temsil eder. Bayrağın ortasında bulunan sedir ağacı tasviri ebediyeti ve istikrarı simgeler.

Lübnan uzun yıllar boyunca ülkelerini işgal etmiş olan milletlerin bayraklarını kullanmışlardır. (Fenikeliler, Osmanlılar vb.) Osmanlılar'dan özgürlüğün alındığı dönemden sonra beyaz bir zemin üzerine yeşil ağaş imgesi ülkenin bayrağı kabul edilmiştir. Kırmızı şeritlerin bayrağa I. Dünya Savaşı'ndan sonra, kaybedilenlerin anısına eklendiği sanılır. Lübnan'da Fransız Mandası sürecinde Fransa Bayrağı'na oldukça benzer bir bayrak kullanılmıştır.

Lübnan arması, Lübnan Bayrağına oldukça benzemektedir. Armadada bayrakta olduğu gibi Kırmızı - Beyaz renkler ve Sedir ağacı kullanılmıştır.

Tarih​

Lübnan toprakları bin yıllardır onlarca medeniyete yaşam vermiştir. İlk olarak Fenikeliler'in yerleştiği bu topraklara daha sonra Asurlular, Babilliler, Persler, Makedonlar, Romalılar ve Osmanlılar sahip olmuştur. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalan Lübnan, Osmanlı'nın dağılmasıyla Fransız mandası altına girmiştir. 1943'te Fransa'dan bağımsızlığını ilan eden yeni devlet, -dini grupların çatışmalarını engellemek adına- dinlerin eşitlik ilkesi üzerine kurulmuştur. 1945'te Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. İsrail'in kurulmasıyla birlikte yüz binlerce Filistinli mültecinin Lübnan'a göçü ülkede iç savaş ortamı yaratmıştır. Hristiyanlar'ın, Şiiler'in ve Sünniler'in birbirleriyle savaştığı 1975-1990 yılları arasında iki yüz bin civarında insan hayatını kaybetmiştir.Ekonomi​

Lübnan gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir. Ekonomisinin yüzde 75'ini özel sektöre borçlu olan ülkenin en gelişmiş sektörü bankacılıktır. Endüstriyel sektörlerin en büyükleri ise metal ürünleri, tarım, kimya ve ulaşım ekipmanları üretimidir. Rekabetçi ve serbest bir ekonomiye sahip olan Lübnan'ın ekonomisi hizmet odaklı olduğu için en gelişmiş sektörleri bankacılık ve turizmdir. 2009 yılından sonra yıllık ortalama yüzde 8'lik büyümeler kaydeden Lübnan, 2013 yılından sonra Suriye İç Savaşı'ndan ekonomik olarak etkilenmiş ve yıllık büyümesi yüzde 1 civarlarına düşmüştür.

Dil​

Lübnan'ın ulusal ve resmî dili Arapça'dır. Lübnanlıların ekseriyeti, ana dil Arapça'nın yanı sıra Fransızca ve İngilizce konuşabilmektedir. Zira ülkede anaokulundan itibaren yabancı dil öğrenimi mecburdur. anadili olarak Arapça, Lübnan'daki tüm etnik ve dini gruplar arasında kullanılmaktadır. Eskiden Fransız sömürgesi olan Lübnan'da çoğunlukla kullanılan yabancı dil İngilizce olmasına karşın üst ve orta sınıflarda Fransızca daha yaygın olarak bilinir ve konuşulur. Lübnan, Fransızca konuşan ülkeler topluluğu (Frankofon) içerisinde yer alır. Bugün nüfusun %20'si Fransızca bilmektedir. 1866'da Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilk defa konuşulmaya başlanan ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlık kazanan İngilizce ise günlük hayatta iletişim dili olarak kullanılmasa da, uzun seneler ülkedeki Fransız etkisinden rahatsızlık duyan Müslümanlar tarafından öğrenilmesi siyaseten tercih edilen bir yabancı dil olmuştur.

Din​

Lübnan pek çok farklı dinin bir arada yaşadığı bir ülkedir Ortadoğu'nun din ve inanç bakımından en renkli ülkesi olan Lübnan'da Müslümanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 54'tür. Ülkedeki Müslüman halkın yarısı Şii mezhebine bağlıyken kalan kısmı Sünni'dir. Hristiyan halkın oranı ise yüzde 40'tır. Ülkedeki diğer azınlık dinleri ise Dürzîlik, Yahudilik ve Hinduizm olarak sıralanabilir. 18'den fazla inanışa ev sahipliği yapan Lübnan, inançların harmonisinin en güzel örneklerinden biridir.

Nüfus​

Lübnan'ın nüfusu tahminen 6.185.000'dür (2016). Lübnan %93 Arap nüfusuyla etnik açıdan homojen bir ülkedir. Araplar; Lübnanlı Arapları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır.

İç savaştan önce Lübnan'da Hıristiyanların ve Müslümanların sayısı hemen hemen eşitti. Şimdi Müslümanlar çoğunlukta ve Müslüman nüfus içinde de artık Şiiler çoğunlukta. Halkın tahminen %54'si Müslüman, %40.4'u Hristiyan, %5.6'ü ise Dürzi. Fakat 1932 yılından beri nüfus sayımı yapılmadığından ve halkın dini kimliği sorulmadığından ve Lübnan İç Savaşından dolayı oluşan göç ve demografik değişiklikten, dolayı Hıristiyanların sayısı hızla azalmıştır ve Müslümanların (özellikle Şiilerin) sayısı hızla artmıştır. Hıristiyanlar hem nüfus ve hem de oran olarak azalmaya devam etmektedir.

1975'te %67 olan şehirleşme oranı, iç savaş sırasında yaşanan büyük nüfus hareketliliği neticesinde 2008'de %87'ye ulaşmıştır. 1932'deki sayıma göre nüfusuyla 161.947 olan Beyrut, bugün iki milyona yaklaşan nüfusuyla Lübnan'daki tüm mezheplerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline dönüşmüştür.

İklim​

Lübnan'da yazları sıcak ve kuru, kışları soğuk ve yağışlı geçen ılıman Akdeniz iklimi hakimdir. Yaz aylarında yağışın neredeyse hiç görülmediği ülkede nem oldukça yüksektir. Ortalama yaz sıcaklıkları geceleri 25°C, gündüzleri ise 35°C'dir. Kıyı kesiminde sıcaklıkların kimi zaman 40°C'yi geçmesinden dolayı Lübnan halkı nem ve sıcaklıktan etkilenmemek için nispeten daha serin ve yağışlı olan Lübnan Dağları bölgesine seyahat ederler. Kış aylarında kar yağışının sadece yüksek rakımlı Lübnan Dağları'nda görüldüğü ülkede sonbahar ve ilkbahar ayları bol yağış görülür.

Eğitim​

Beyrut Lübnan’daki tüm okullar Millî Eğitim'e bağlıdır. ABD'nin 2005'te hazırladığı bir rapora göre Lübnan'daki 140.000 öğrencinin yarısı ülkenin tek devlet üniversitesi olan Lübnan Üniversitesi'nde, diğer yarısı 42 özel üniversitede öğretim görmektedir. Arap dünyasının en modern, özgür ve eğitimli kesimlerinden birini teşkil etmekle övünen Lübnan'da, 15 yaş ve üstü nüfusta okuma-yazma oranının 2003 itibarıyla %87,4´dir. Bu oran erkekler arasında %93,1, kadınlar arasında ise %82,2'dir.

Kültür​

Lübnan'daki yaşam tarzı Ortadoğu'daki toplumlardan bir hayli farklıdır. Farklı dinlerin hakimiyeti Lübnan'da çok çeşitli bir sosyal hayat dizayn etmiştir. Diğer İslam ülkelerine göre daha az tutucu olan bu ülkede katı kurallar yok denecek kadar azdır. Gece hayatının oldukça hareketli olduğu ülkede alkol tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Kapalı alanlarda sigara içme yasağı bulunmamaktadır ancak çoğu işletme sigara içmeyenler için ayrı alanlar sunar. Lübnan'da bulunduğunuz süre içerisinde kaliteli bir sosyal yaşamın önünde hayat pahalılığı dışında hiçbir engel yoktur.

Lübnan Mutfağı​

Falafel Lübnan mutfağının ana malzemelerini tahıl, nişasta, sebze ve meyve ürünleri oluşturur. Beyaz etin kırmızı etten daha fazla tüketildiği ülkede birçok geleneksel tat bulunur. En meşhur yemeklerden başlıcaları "lebeniye" (nohut ve yoğurttan yapılan bir çorba), "falafel" (kızarmış soğanlı nohut ezmesi) ve "maluf" adıyla bilinen fasulye ezmesidir. Türkiye'de tavuklu pilavı nasıl her köşe başında görebiliyorsak Lübnan'da da falafeli sokaklarda sık sık görmek mümkündür.

Onlarca meze barındıran bu mutfağın en meşhur mezeleri ise zahter salatası, humus ve patlıcan ezmesidir. Tatlılarla arası iyi olan ziyaretçiler için Lübnan adeta bir cennet. Baklava, künefe, kadayıf gibi alışık olduğumuz tatlıları Lübnan'da farklı lezzette deneyebilirsiniz. Alkollü ve alkolsüz içeceklerin de çeşit çeşit olduğu Lübnan'a geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken içecekler kahve, mırra ve meyve sularıdır. Üzümle arası çok iyi olan Lübnanlıların en meşhur alkollü içeceği ise şaraptır.

Lübnan'da Bulunan Türkiye Dış Temsicilikleri​

Beyrut Büyükelçiliği
Adres: Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon
Telefon: +961 (0) 4 52 80 61/62/63
Konsolosluk-Acil-Urgent +961 76 08 43 88
Fax: +961 (4) 40 75 577
E-mail: ambassade.beyrouth@mfa.gov.tr
Web Sitesi: T.C. Dışişleri Bakanlığı Beyrut Büyükelçiliği
Kişisel Başvuru Saatleri: 09:00 - 15:00
Görev Bölgesi: Tüm Lübnan
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Toros Sediri - Katran Ağacı - Lübnan Sediri
 • Ugur
 • Ugur,
 • Bitkiler
 • 0    11K
SOCAR - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    262
Muz Cumhuriyeti
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    210
Mohini - Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Fili
 • Ugur
 • Ugur,
 • Hayvanlar Alemi
 • 0    360
Geri