2023 Vizyonuna Notradamus'ça Bakış

görgülü

topragizbiz.com
Katılım
23 Ekim 2014
TANRININ TARİHİ

Nostradamus Allah, tarihi 2000 yılında değiştirdi. Bu tarihte saat tam tersi istikamette dönmeye başladı. Ve 5125 yıllık büyük döngü tamamlandı. Yani güneşin konumu galakside aynı yere geldi. Bu bölgede güneşe pliktik merkezi dik kestiği için astronomik ve hızlı bir geçiş ortaya çıkmakta ve bu geçiş sürecinde dünya hızı artmakta buna bağlı olarak küresel ısınmalar ve iklim değişikliği görülmektedir. Güneş ve dünya bu bölgeden geçerken etkilenmekte ve büyük tepkiler vermektedir. Bu nedenle 2012 yılı ve sonrasında görülen güneş patlamaları ve güneş hareketlilikleri bu nedenledir. Ayrıca dünyada ardı ardına gerçekleşen depremler ve harekete geçen sayısız volkanlar görülmüştür. Hepsinin nedeni Dünya kritik bir bölgeden geçmektedir. Bu bölgeden geçerken hızı ve savrulması artmıştır. Bu nedenle dünya içindeki ateş tabakası sanki bir ateş damlası gibi düşünürseniz savrulmanın verdiği etkiyle bir tarafa baskı yapar. Kıtaların üzerine oturduğu levhalara baskı yapar.Bu nedenle depremler ve volkanik faaliyetler maksimuma çıkar.

Anlayacağınız küresel ısınmada insan faktörü elbette vardır ama bu koca kürede bu faktörün oranı çok düşüktür. İklim değişikliği astronomik bir olaydır. Ve tanrısal bir karardır.

Güneş sistemi bu keskin virajdan geçerken, bu bölgede bir takım büyük meteorların rutin geçişleri de olmaktadır. Ama bu bölgeden geçerken bu meteorlar hıza ve yön değiştirmeye bağlı olarak parçalanırlar. Bu nedenle dünyada bu dönemde meteor yağmurları görmek normal olacaktır. Nitekim 2012 yılında Kanada ve Rusya’da görülen meteor yağmurları az ve küçük olmuştur. 2021 yılına kadar meteor tehlikesi artarak devam edecektir. Bu nedenle meteor yağmurları görmek kuvvetle muhtemeldir.

Buraya kadar anlattıklarımız küresel ısınmanın fiziksel nedenleridir. Bir de bu yaşananların sosyolojik ve hikmetsel nedenleri vardır ki asıl olan bu nedenlerdir. Güneşin bu tarihsel döngüden geçişi gerçekleşirken aslında ‘insanlık tarihini’ de başa alıyor. kötülerin dönemi sona eriyor ve iyilerin dönemi başlıyor. Hz. Adem’in günahlarına ağlamaya başladığı dönem olarak kabul ediliyor. Yani yeni bir tarih başlıyor. Maya takvimi 2012 yılını zamanların sonu derken bir dönemin bittiğini ve yenibir dönemin başladığını belirtiyordu. Pek çok insan bu tarihi ‘Kıyamet’ olarak algılamıştı. 5125 yıl kendi içinde farklı dönemleri oluşturmaktadır. Ama tam döngü 21 Aralık 2012 yılına tekamül etmektedir. Takvim çok profesyonelce hatta insan ötesi bir güçle hazırlanmış. Ülkemiz dışındaki bazı takvim ve zaman bilimcileri en kaliteli takvimlerin kutsallık içerdiğini ve peygamberler vasıtasıyla ortaya çıktığını tespit etmişler. Bu takvimlerin zaman döngüleri, dinsel dönemlerle ve insanlık tarihiyle direkt bağlantısı olduğunu tespit ettik. Bu veriler incelendiğinde dünya ve insanlık tarihinin yaşayacakları sanki evren dilinde yazılı gibiydi. İslam dini buna ‘levhi mahfuz’ diyordu. Semavi dinlerde ‘Yaşanacak her şey önceden bir karara bağlanmıştır.’ İfadelerini doğruluyordu. Astronomik değişimlerin astrolojik sonuçlar doğurduğunu artık tüm insanlık kabul etmek zorunda kalmıştır.

Maya takvimi 2012 yılını zamanların sonu olarak vermektedir. Pek çok takvim de bu tarihi doğrular. Birçok hadis de hicri takvime göre bazı olayları 1433 yılı işaret edilerek verilmişti. Ve bu tarih te 2012’yi doğrular. İnka ve diğer medeniyetlerin ve hatta çin takviminde bile bu döngü çok önemli bir vaka olarak gösterilir. Tüm araştırmalarımız sonucunda 2012 yılınınsonu eski dönemin bittiğini yeni dönemin başladığını gösteriyordu. Tabi yeni dönem başlarken dünyada siyasi çalkantılar ve savaşlar hat safhaya çıkacaktı. Bu arada afetlerde büyük yükselişler görülecekti. fark etmişsinizdir, dünya böyle bir dönemi yaşıyor.

Galaksimizde güneş sisteminin takipettiği bir rota vardır. Dünya’da güneş sisteminde olduğundan dolayı güneşsisteminin döngülerinden direk etkilenmektedir. Dünya 2001-2008 arasında körnoktayı görmüştür. Yani burası karanlığın dibidir. İnsanlık bu tarihlerde savaşhalinde ve siyasi çalkantılarda olur. Büyük Deccal George Bush 11 Eylülsaldırılarını organize eder ve islam’a savaş açar. 11 eylül saldırılarıile Afganistan’a, Irak’a ve kısmen deOrtadoğu’ya savaşlar başlatılır. İslam ile terör birleştirilir ve islamafobidoğar.
Sonrasında İncil kaynaklarındabelirtildiği gibi ‘Sahte peygamber(George Bush) canavara (İnsanlara saldıraniblis’e) öncülük etti. İlk haçlı birliğini kurdu ve ortadoğuya savaş açtı.Sahte peygamberin ardından gelen de canavarın ardından gitti.’ Ardından gelendiğer büyük deccal, yani ‘Obama’ ışid adıyla islama tekrar savaş açar. Ve haçlıkoalisyonu kurar. Böylece Obama, Bush’unardından gitti.
Her şey bu tarihten sonra değişmeyebaşlar. Tanrı, yeryüzüne müdahale etmeyi belirginleştirir. Volkanlar hareketegeçer, Afetler çoğalır, ardı ardına depremler olur. Sadece ebola değil çoksayıda virüsler ortaya çıkar. Tanrı, mazlum halklara sahip çıkmaya başlar.
1914 yıllarında Birinci dünya savaşıyladünya yönetimi kötülerin egemenliğine geçmiş idi. Dünya egemenliği iblistaraftarlarınca yüz yıl yönetildi. Dünya, yüz yıldır kötü bir düzen gördü.Özellikle son yedi yıl 2001-2008 yılları arasında en kötü dönemi yaşadı. Birzümre hırsla dünyaya sahip oluyor halklar sömürülüyor ve baskı altındakalıyordu. Büyük bir gelir uçurumu vardı. Bir tarafta yiyecek lokma bulamayan veaçlıktan ölen büyük yığınlar diğer tarafta israflarıyla ülke ekonomilerikurtarılacak bir zümre vardı. Müslüman toplumlara dünya kaynakları verilmiyorve sömürülüyordu. 2007-2014 dünyada değişim başladı. Dünyayı etkisi altına alankötülüğün egemenliği gerileme dönemine girdi. Ve 2014-2021 yılları kötülerinegemenliğinin tam çöküşü gerçekleşecek idi.

‘Tanrı’nın tarihi’ gerçekleşiyor. Tümkutsal kitaplar bu dönemi anlatmıştı. Günümüzde birinci dünya savaşı döneminintam tersi olayları gerçekleşiyor. Tarihler bile aynı. Yüz yıl önce yaşanolayların tam aksi yönünde olaylar neredeyse olay olay tarih tarihgerçekleşiyor. Şaka zannetmeyin tamamen gerçek işte benzer olayların birbirineuyumundan sadece birkaç örnek. Ve hatta olabilecek olaylar da verelim.

Değişim ilk 1908’de başladı. ArdındanKanuni Esasi, 1. ve 2. meşrutiyet. Günümüzde ise 2008 küresel krizi yaşandı. Vehalklar ardından özgürlük ve eşitlik talebinde bulundular.

1910 Siyasigerginlikler, sokak olayları yaşanıyordu.
2010 Arapbaharı başladı. Ortadoğu halkları adalet ve eşitlik istedi. Sömürülmeye vedinsizce yönetilmeye karşı çıktılar. Baskıcı rejimlere başkaldırdılar.


Mart 1912 Fas: Fransız HimayesiFas'taki askeri varlıkları konusunda Avrupa'nın büyük güçleri arasındakianlaşmazlığın ardından, Sultan Abdelhafid, Fez Antlaşması'nı imzalayarak,ülkedeki egemenliğinden vazgeçti.

Mart 2012 Fasve Cezayir’de yaşananlara benzer olaylar tersi istikamette yaşandı. Müslümanhalklar Fransa sömürgeciliğinden kurtulmak istedi. Cezayir’de Rehine olayıyaşandı. Fransa’nın emriyle yandaş Cezayir hükümeti rehineleri de rehinecileride şiddet ile öldürdü. Halkın talebi üzerine Cezayir hükümeti değişti ama yineyandaş Fransız hükümeti getirildi.

2012 Afrikabaharı başladı. Ve dünya medyası Boko haram’ı terör olarak niteledi. Bölgehalklarının eşitlik ve özgürlük taleplerini karaladılar. Kız çocukları kaçırıldı yalanıyla İslamtoplumlarına düşmanlık ektiler. Ve kışkırttılar. Fransa yanlısı hristiyan batıAfrika ülkelerinden İslam ile savaşması için askerler getirildi. Müslümantoplumlar evlerinden kovuldular ve sadece bunlarla kalmadı Müslümanlarıöldürmeye çalıştılar. Tüm bunlar üzerine batı Afrika ülkelerinde Ebola virüsüortaya çıktı.


Ekim-Kasım1914 Osmanlı İmparatorluğu için 1. Dünya Savaşı başlamış oldu.
Ekim-Kasım2014 ışid adıyla İslam karalandı. Işid (İslam) ile savaş için haçlı birliğihazırlandı. İslam ve Müslümanlara karşı birlik edildi ve ışid adıyla savaşaçılmış oldu. Armageddon savaşı (3.dünyasavaşı) başlamış oldu.

(Birincidünya savaşı Osmanlıya ve yandaş halklarına açılmıştı. Yani İslam’a vedoğruluğa açılan bu savaşı inançsızlar kazandı.ve yönetimlere egemen olmayabaşladılar.)
Rusya, İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
Çökmekte olanOsmanlı imparatorluğu 14 Kasım'dakaçınılmaz olarak I. Dünya Savaşı'na girdi. Savaş; islam’ın, halifeliğin,adaletin ve doğruluğun çöküşünü hızlandıracaktı.

Ekim 2014ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya Işid safında olmadığı için Türkiye’ye büyükbaskı uyguladı. Ekim 2014’de TürkiyeArap baharının taraftarı olduğunu açıkladı. Bölge halklarının yanında olacağınısöyledi. Koalisyon güçleri bu söylemleri‘ışid’ tarafında olarak algıladı.

1916 OrtaDoğu: Yeni Sınırlar
Fransız diplomat François Georges-Picot ve İngiliz Mark Sykes, kendihükûmetleri yararına Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını İngiliz, Fransız veRuslara bölüştüren gizli bir antlaşma yaptı.

Işid ilemücadele 2016’ya kadar sürüyordu ama batıda olağanüstü şeyler görülmeyebaşladı. Ayrıca Avrupa ‘da bastırılmış halklar da sömürgeci yönetimlerebaşkaldırdılar. Bazı ülkelerde ayrılık talepleri güçlenecek. Amerika’dasiyahilerin olayı sürekli büyüyecek. Çin’de Honk Kong, Rusya’da muhaliflerayaklanacak. Ortadoğu halkları kendi bölgelerinde zafer kazanmayabaşlayacak. Egemenlik Müslümantoplumlara geçmeye başlayacak. Koalisyon güçleri Müslüman toplumlara şiddetiniarttırsa da bu zafer getirmeyecekti. Müslüman toplumlar kendi sınırlarını kendibölgelerini kontrol edecek duruma gelecekti.

2017, Haçlı birliği sabırsızlaştı. Müslümantoplumlar çok olduğu için insanlar öldürülerek bitirilemeyecekti. Ülkeler vebölgeler kendiliğinden Müslüman toplumların kontrolüne giriyordu. Amerika vekoalisyona sığınan halklara silah yardımı yapıyor ve destekliyordu. Ama buinançsız toplumlar sayıca güçlü değildi. Ortadoğu’da bölge halkları kendilerini adil şekilde yönetmeyebaşlıyorlardı.

2 Kasım 1917yılı çok önemlidir. Yahudi devletinin tohumları atıldı. Siyonist vatan fikriyle ilgili gizli olmasıamaçlanan bu antlaşma 1917’de gerçekleşti.İngiliz dışişleri bakanı ArthurBalfour, İngiliz Yahudi cemaat lideri Baron Rothschild'e yazdığı mektubunda,"İngiliz hükûmeti, Yahudi halkı için Filistin topraklarında bir ana vatankurulmasını desteklemektedir.

Kasım 2017yılı çok önemlidir. Dünya kamuoyu Türkiye’nin yükselişinden ve küresel bir güçoluşundan çekinir. Türkiye’ye karşı bir karalama ve savaş kampanyasıbaşlatılır. Dünya halklarından Türkiye’ye destek çığ gibi büyür. Ve 2017yılında dünyanın yeni küresel gücü olan Türkiye’nin temelleri atılır.


1919 Mısır:Bağımsızlık Hareketi
1. Dünya Savaşı'ndan sonraki Mısır yönetimi tarafından seçilmiş heyetin, ParisBarış Konferansı'nda Mısır'ın bağımsız devlet olma talebi İngiltere tarafındanreddedilir.
1919 baharında,İngiliz egemenliğine karşı ayaklanma, protestolar ve sivil itaatsizlik ilekaynama noktasına ulaşır. İsyan, İngilizler tarafından binlerce kişininölümüyle son bulacak acımasız bir şekilde bastırılır.

2019’daMüslüman kardeşler mısır egemenliğini alır. Mısır yönetimi, sömürgecilerden ve batı egemenliğindenkurtulur, inançlı mısır halkı kendi kendini yönetmeye başlar. Amerika ve İsrailfrangalarından kurtulur.

1.dünyasavaşı ve kurtuluş savaşında Anadoluhalkı yenik düşer. İngiliz yanlısı CHP, zorla hükümet kurarak yönetimidevraldığını açıklar. 1923 Türkiye Cumhuriyeti: Kurtuluş Savaşı'nın ardından,Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kasım 1922'de saltanatı kaldırılarak Osmanlıİmparatorluğu'nun tamamen yıkılmasını sağlar.

Aşağıdakitarih ve anlaşmaların tam aksi yönde olaylar gerçekleşecek. Bu yıllara dikkatedin tam yüz yıl sonra benzer olaylar tam tersi istikamette görülecek.

Montrö anlaşması 1918
Sevr anlaşması 1920
Londra konferansı, ankara anlaşması, moskova anlaşması 1921
Mudanya anlaşması 1922
Lozan 1923
Anadolu halkıyani Müslüman toplum kazanacak ve batı kaybedecek. Afetlerin en yoğun olduğuyıllar olarak kabul edilmektedir.

Hedef 2023’üve 2023 vizyonunun boş bir vizyon olmadığını anlıyoruz.
29 Ekim1923'de yeni dünya krallığı ortaya çıkacak. Türkiye merkezli bu yeni dünya,yeni bir dünya düzeni getirecek. Esenlik krallığı olacak.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Yılın En İyi Doğa Fotoğrafları - 2023
 • Ugur
 • Ugur,
 • Foto Galeri
 • 0    231
Mustafa Çalık (1956-2023)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    243
2023 Kasım Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Güncel
 • 0    215
Can Gürzap (1944-2023)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 1    215
Sabiha Tansuğ (1933-2023)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    211
Geri