Cumanız mübarek olsun….

Muhtazaf

topragizbiz.com
Katılım
17 Aralık 2017
Allah’ım hamd Sanadır.
Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed’e ve Onun pak aline, ashabına olsun.
Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et.
Cumanız mübarek olsun….
 
Es Selamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuhu. Ramazan-ı şerifin son cuması Rabbim müslümanları zalimlerden kurtulmuş yolumuzu ALLAH'A yönelmiş haramlardan sakınan haya ve edepli İslam ile ahlaklanmasını cümlemize nice Ramazan-ı şerifleri layık olduğu şekilde yaşamayı nasip etsin in-şa-Allah. Rabbim bütün azalarımızla birlikte yönümüzü ve kalbimizi ALLAH'A yönelmiş olarak güzel bakan güzel gören kullarından eylesin. Günahlarımızı af eylesin in-şa-Allah. Dilimizde ve kalbimizde Allah zikrini daim eylesin. Neslimizi islamla müşerref eylesin. Cumamızın hayrı ile hayırlı olun. Selam ve dua ile.
 
Ya Rabbi! Kıldığımız namazları kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Öncesinde son nefesimizde Kelime-i tevhid söylememizi nasib eyle. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul eyle. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakma. Cumanın hayrı ile ümmete ve bizlere hayırlar eyle. Amin.
 
Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir.
Bize ateşin kokusunu duyurma.
Amin.
Hayırlı cumalar dilerim.
 
Güzel olan şeyler, öyle hemen olmaz.
Vesileler olması gerek,biraz huzura çokca mermamete, duaların kabulüne en güzel vesiledir cuma...bu güzelliklere vasıl olmak dileğiyle,hayırlı cumalar.....
 
Şu Cuma Gününde!
Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım.
Bizi halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme.
Fadlınla, ihsân ederek bizi senden başkasına muhtâc etme!
Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile bizi haramdan sakındır.
Taatin ile bizi masiyetinden uzaklaştır.
Fazlu keremin ile bize senden gayrisini unuttur.
Bizi birbirimizle kucaklaştır.
Bize ümmet şuuru nasip eyle.
Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden ve tuzaklarından ümmeti koru.

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin."
Bakara, 128
Amin in-şa-Allah.
Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) …
Cumanın hayrı ümmetin kurtuluşuna vesile olsun in-şa-Allah.
 
Yâ Rabbî!..
Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et!Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, âcizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık, bunlardan bizleri koru.​
Yâ Rabbî!..
Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlâk, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlât, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamızı da mağfiret eyle!​
Yâ Rabbî!..
Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyânın, Ehl-i beytin, Eshâb-ı kirâmın ve bütün evliyâ-i kirâmın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!​
Yâ Rabbî!..
Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle!​
Bize hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak göster!​
Yâ Rabbî!..
Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru!​
Çünkü sen her şeye kâdirsin!..​
Dualarımızı kabul eyle!?​
(Âmin!)​
Hayırlı cumalar..
 
cuma.jpg

HAYIRLI CUMALAR
 
Geri