Duadan sonra amin inşallah demek doğru mu?

denizf

Aktif Üye
Katılım
13 Ocak 2017
Yaş
45
insaallah.jpg
Dua edip bitirdiğimizde amin dememiz sünnettir.
Amin anlamı, Allahım kabul et demek.
Amin inşallah denirse, Allahım dilersen benden kabul et.

"Amin inşallah" demek sünnete uygun değildir. Duada kesin istekler olmalı.*


İNŞALLAH​

"Allah dilerse" anlamında bir dua cümlesi. Herhangi bir şey hususunda "İnşallah" demek, işi Allah'ın iradesine bırakmak manasını taşır. Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Herhangi bir şey için Allah'ın dilemesi dışında, ben onu yarın yapacağım deme" (el-Kehf, 18/23, 24). Bu, Allah tarafından Peygamberimize bir öğüt ve öğretidir. İleride yapılması planlanan işler için inşallah denilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. "Hiç bu kimse yarın ne kazanacağını bilemez " (Lokmân, 31/32).

Her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Öyle ise gelecekte bir şeyi yapmaya azmederken, inşallah, "Allah dilerse" diyerek işi Allah'ın iradesine bağlamak İslâmî edeptendir. Yukarıdaki ayet-i kerime bunu ifade etmektedir.

"İnşallah" sözü akit ifade eden sözlere bitişik olarak söylenirse, akdin hükmünü ortadan kaldırır, akit gerçekleşmez. Meselâ bir şey satın alan kimse "inşallah aldım" dese, akit gerçekleşmiş olmaz. Bu nedenle bir kimse: "İnşallah yarın şu işi yaparım" deyip de yapamazsa bundan sorumlu olmaz.

İman konusunda bir müminin; "İnşallah ben müminim demesi caiz değildir. Çünkü iman konusunda "İnşallah", şüpheyi gerektirir veya şüphe ihtimali olduğunu ifade eder. Bu ise caiz değildir. Hayatta olan bir kimsenin "İnşallah ben canlıyım" demesi buna benzer. Bunun yanında İmam Şâfiî'ye göre bir kimsenin "İnşallah ben müminim" demesi caizdir (es-Sâbunî, el-Bidâye, nşr. Bekir Topaloğlu, s. 90)

AMİN İNŞAALLAH" DEMEYİN!!!​

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz dua ederken: ALLAH'ım! Dilersen (inşaallah) beni bağışla; dilersen bana merhamet et, demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü ALLAH’ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur." (Kaynak: Buhârî, Daavât; 21 - Müslim, Zikr; 9)

İnşaallah; "ALLAH dilerse" demektir. Öyleyse dua ederken "âmin inşaallah" demek münasip değildir, hatta yasaklanmıştır. Onun yerine "Âmin ya Rabbî" denilebilir.
 
Geri