Ansiklopedi İnsan Hakları İzleme Örgütü

hrwda1d1db9268d7f0c.jpg İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW - Human Rights Watch), dünya çapında insan haklarını savunan ve bu konuda araştırmalar yapıp yayınlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu. 1978'den beri kurulan insan hakları örgütlerinin 1988'de tek şemsiye altında toplanmasıyla oluşmuştur.

HRW'nin temel hedefi; insan hakları ihlalleri ışığında, "ihlalci devletler üzerinde uluslararası baskının artması ve ilgili devletlerin bu kapsamda uygun ve etkin önlemlerin alınmasını sağlamaktır." HRW Uluslararası Af Örgütü'ne göre çok daha az gönüllüye ve profesyonel çalışana sahiptir. HRW'ye yönelik yapılan bağışlardan tarihinin en büyük bağışçısı George Soros'tur.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün tarihi, Sovyet bloğunun 1975 Helsinki Sonuç Belgesi'nin koşullarına uygunluğunu izlemek üzere 1978'de kurulan Helsinki İzleme Örgütü (Helsinki Watch) ile başlar. Helsinki izleme örgütü, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki insan hakları ihlallerini ifşa ederek demokrasiye katkıda bulunmuştur. Orta Amerika'daki ihlalleri izlemek üzere kurulan Amerika (1981), Asya (1985), Afrika (1988), Ortadoğu (1989) izleme komiteleri 1988'de İnsan Hakları İzleme Örgütü adı altında birleşti.

HRW, Uluslararası Sınır Mayınlarının Yasaklanması Kampanyası'nın kurucu üyeliğini yaptığı için 1997 Nobel Barış Ödülü'nü paylaşan ortağı olmuştur.Bu kampanyanın da etkisiyle; 1999 tarihli Uluslararası Ottawa Antlaşması yapılmıştır. Anlaşmayı Türkiye 2003 yılında imzalamış ve onaylamıştır. Bu kampanya 2008 Uluslararası Misket Bombalarının Yasaklanması Sözleşmesi için önemli bir kilometre taşı olmuştur.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
İnsan Hakları Evrensel  Bildirisi (Beyannamesi)
  • Ugur
  • Ugur,
  • Ansiklopedi
  • 1    7K
İnsan Yapımı En Hızlı Nesneler
  • Ugur
  • Ugur,
  • Video Galerisi
  • 0    76
Geri