Ansiklopedi Müştemilat Nedir?

Müştemilat, herhangi bir yapıya göre ayrı bir işlevi bulunan bölüm ya da yapılardır. Müştemilatın kelime anlamı; bir şeye eklenmiş olan, ek durumunda bulunan parça demektir.
mustemilat.jpg

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere müştemilat deniyor.

İnşaat sektöründe sıkça kullanılan bir terim olan müştemilat, ana binaya yapılan ayrı bir işlevi bulunan bölüm, yapı veya eklentiler için kullanılır. Evden ayrı inşa edilen depo, ardiye, kömürlük, avlu, ahır, bahçe, balkon, taraça gibi yerler müştemilat olarak nitelendirilir.

Müştemilat yani eklenti, konut veya benzeri yapıların kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan diğer yapılar veya yerlerdir şeklinde de tanımlanabilir. Müştemilatı kullanma hakkı, ilgili konut sahiplerinin hakkıdır.

Müştemilat nasıl yapılır?​


Madde 53 - Binaların müştemilat kısımları mümkün ise binanın bodrumunda, aksi halde bahçede tertiplenir. 4 tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamaz. Bu gibi istisnai parsellerde müştemilat binalarının yapılacağı yeri tayine Belediye yetkilidir.

Müştemilat binalarının:

1. Dar kenarı (4.00) m. den en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği (2.50) m. den fazla olamaz.

2. (Değişik alt bent:RG-1/6/2013-28664) Binaya bitişik oldukları takdirde, komşu parsel sınırına, aksi halde binaya ve ayrıca komşu parsel sınırına uzaklıkları 18 inci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.

3. Yapı cinsleri ahşap olamaz

4. Parsel durumu müsait olduğu takdirde esas binanın inşaasından önce de yapılması mümkündür.

5. Kapıcı dairesi, garaj, odunluk ,kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzeri hizmetler için olup, maksadı dışında kullanılamaz.


Müştemilat ruhsatı..

İmar Kanunu 21. maddesine göre (İmar Kanunundaki istisnalar haricinde; örneğin İmar Kanunu 27. maddedeki belediye ve mücavir alan dışındaki yerler gibi) müştemilat ruhsata tabidir.

Ruhsata tabi olan bir yapının ruhsatsız veya mevzuattan kaynaklanan diğer izinlerin alınmadan yapılması durumunda İmar Kanunu 32. madde de yer alan idari yaptırımların uygulanması ( İdari para cezası ve ruhsatsız veya ruhsata uygun olmayan yapının yıktırılması gibi) yaptırımları söz konusu olabilecektir.

İlgili idarece İmar Kanunu 32. ve 42. maddeler uyarınca idari para cezası verilebilir ve ruhsatsız yapı yıktırılabilir.

Kaynak: http://emlakkulisi.com/mustemilat-ruhsata-tabi-midir/253774
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Galvanizm Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    31
Mobbing (Yıldırma) nedir?
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
Cushing Sendromu Nedir?
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Sağlık
 • 0    106
Heimlich Manevrası Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    9K
Yakuza Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 2    110
Geri