• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Öğle Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır?

Celik

topragizbiz.com
#1
Öğle Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır?


Öğle namazı toplam 10 rekattır
Dört Rekât Sünnet,Dört Rekât Farz,İki Rekât Son Sünnet


Öğle namazının ilk dört rek'atlık sünneti şöyle kılınır:

1- Ayakta olarak kıbleye dönülür Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur

Niyet edilir “Allah rızâsı için bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya niyet ettim” denir

2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır

Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar

3- Tekbîrden sonra eller bağlanır Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır

Erkekler sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar

Kadınlar sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlarAyakta sırasıyla okunan sureler
- Sübhâneke

- Eûzü Besmele

- Fâtiha sûresi

- Zamm-ı sûre okunur Meselâ innâ e'taynâ okunur (Zamm-ı sûre namazda okunan sûrelere denir)

4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır

Erkekler rükü’da parmaklarını açıp dizlerin üstüne kor Sırtını ve başını düz tutar Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar

Kadınlar rükû'da sırtını ve başını bacaklarını kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

5- Sonra “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Secdeye inerken önce dizler sonra eller daha sonra da burun ve alın yere konur Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur El parmakları birbirine bitişiktir Secdede iken ayaklar kaldırılmaz Secdede gözler kapalı olmaz Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

Erkekler secdede dirseklerini yanlarından uzak kollarını yerden kalkık bulundururlar Ayaklar parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur

Kadınlar secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur

6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur Otururken parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

Bu oturuşta erkekler sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

Kadınlar ise ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

Sonra “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır

İkinci rek'atte sırasıyla;

- Besmele

- Fâtiha

- Zamm-ı sûre okunur

Sonra birinci rek'atte olduğu gibi “Allahü ekber” diyerek rükü'a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir

8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükûdan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

“Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Birinci rek'atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

Sonra “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

Sonra “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur

Otururken el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Buna ilk oturuş ya'ni kâdei ûla denir

Ettehıyyâtüyü okuyup üçüncü rek’eta kalkılır

Üçüncü rek'atte Fatiha ve zamm-ı sure okunur rükü' ve secde yapılıp dördüncü rek'ate kalkılır Dördüncü rek'atte yine Fatiha ve zamm-ı sure okunur sonra rükü' ve secde yapılarak kâde-i âhıre yani son oturuşa oturulur

Oturuşta sırasıyla;

- Ettehıyyâtü

- Allahümme salli

- Allahümme bârik

- Rabbenâ âtinaduâları okunur

Erkekler sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

Kadınlar ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar

10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir Selâm verirken omuzlara bakılır

Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir Böylece dört rek'atlık sünnet namazı tamamlanmış olur

Öğlen namazının farzı ile ilk dört rek'atlık sünneti arasında kılınış bakımından bir fark yoktur Tek fark üç ve dördüncü rek'atlarda zamm-ı sure okunmaz Farzdan sonra son iki rek'atlık sünnete kalkılır

Öğlenin son sünneti şöyle kılınır:

1- Önce kıbleye karşı dönülür Ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık olarak paralel tutulur Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir avuç içleri kıble istikâmetine açılır “Niyet ettim Allah rızâsı için bu günün öğle namazının son sünnetini kılmaya döndüm kıbleye” diye kalbden geçirildikten sonra “Allahü ekber” diyerek göbek altında sağ el sol elin üzerine bağlanır

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

2- Gözleri secde edilecek yerden ayırmaksızın:

a) Sübhâneke okunur

b) E’ûzü Besmeleden sonra Fâtiha okunur

c) Fâtihadan sonra Besmele okunmaksızın bir zamm-ı sûre (meselâ; Elem terakeyfe) okunur

3- Zamm-ı sûreden sonra "Allahü ekber" diyerek rükü’a eğilinir El parmaklarını açıp dizler üzerine konur bel düz tutulur ve gözleri ayaklardan ayırmayarak en az üç defa "Sübhâne Rabbiyel-azîm" (5 veya 7 de olur) denir

Kadınlar rükûda sırtını ve başını bacaklarını kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

4- "Semi’allahü limen hamideh" diyerek doğrulunur Doğrulurken pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz Tam dik durunca (Rabbenâ lekel hamd) denir

5- Ayakta fazla durulmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gidilir Secdeye giderken sırası ile;

a) Sağ diz sonra sol diz sağ el sonra sol el burun ve alın yere konur

b) Ayak parmakları kıble istikâmetinde bükülür

c) Baş iki elin arasına konur

d) Elin parmakları bitişik tutulur

e) Avuç içleri yere yapıştırılır Dirsekler yere yapıştırılmaz

f) Bu vaziyette iken en az üç defa "Sübhâne rabbiyel-a’lâ" denir

Kadınlar secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

6- Sonra “Allahü ekber” diyerek sol ayak yere yayılır sağ ayağın parmakları kıble istikâmetinde bükülür uylukların üzerinde oturulur Avuçlar dizin üzerine konur ve parmaklar kendi hâline bırakılır

Kadınlar ise ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

7- Uyluklar üzerinde sübhâhallah diyecek kadar oturduktan sonra "Allahü ekber" diyerek tekrar secdeye varılır

8- Secdede yine en az üç defa "Sübhâne rabbiyel a’lâ" dedikten sonra “Allahü ekber” diyerek ayağa kalkılır Ayağa kalkarken ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar yerinden oynatılmaz Secdeden kalkarken önce alın sonra burun sonra da sol el ve sağ el sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır

9- Ayakta iken Besmeleden sonra Fâtiha ve bundan sonra bir zamm-ı sûre okunup "Allahü ekber" diyerek rükü’a eğilinir

10- İkinci rek'at de birinci rek'atte târif edilen şekilde tamamlanır Yalnız ikinci secdeden sonra "Allahü ekber" deyince ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur ve:

a) "Ettehiyyâtü" "Allahümme salli" "Allahümme bârik"ve "Rabbenâ âtina" duâlarını okuduktan sonra önce sağa "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" sonra sola "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" diye selâm verilir

b) Selâm verdikten sonra "Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârakte yâ zel-celâli vel-ikrâm" denir ve böylece namaz tamamlanmış olur

Bundan sonra üç kere "Estagfirullah" denir sonra "Âyet-el-kürsî" okunur ve tesbih çekilir Yani otuzüç defa Sübhânellah otuzüç defa Elhamdülillah otuzüç defa Allahü ekber denir Sonra Lâ ilâhe illallah vahdehû lâ şerîkeleh lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr denir Bunları sessizce okumalıdır Yüksek sesle okumak bid’attır

Daha sonra duâ edilir Duâ ederken eller göğüs hizâsına kaldırılır Eller göğe doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurlur Dirsekler yanlara yapışık olmaz

Cemaatle kılarken

İmâmla birlikte kılarken ayakta iken imâm içinden okusa da yüksek sesle okusa da cemaat bir şey okumaz Yalnız birinci rek'atte Sübhâneke okur İmâm yüksek sesle Fâtihayı bitirince cemaat yavaşça "âmîn" der Bunu yüksek sesle söylememelidir Rükü’dan kalkarken imâm "Semi’allahü limen hamideh" deyince cemaat yalnız "Rabbenâ lekel hamd" der Sonra eğilirken "Allahü ekber" diyerek imâmla birlikte cemaat de secdeye gider Rükü’da secdelerde ve otururken yalnız kılar gibi cemaat de okur.
 

Benzer Konular

Üst