Üst
Organik Tarımın Nedenleri

Organik Tarımın Nedenleri

Organik Tarımın Nedenleri
Organik Tarımın Nedenleri
Dünya nüfusu hızla artmakta ve gün geçtikçe de gıda sağlamak daha zor hale gelmektedir. İhtiyaç duyulan şey, herkes için sürdürülebilir tarım ve gıda üretimidir.

Tarımdan elde edilen gelir yaşanan teknolojik gelişmeler ve kimyasal temelli tarım uygulamaları ile düştükçe, sürdürülemez hale gelmekte ve çekiciliğini kaybetmektedir.

Bunun yanında kirlilik ve iklim değişikliği ve fosil yakıt bazlı kimyasalların kullanımından kaynaklanan diğer olumsuz dışsal faktörlerde tarım yapmayı zorlaştırmaktadır.

Organik Tarımın Nedenleri​

Diyet seçimlerine rağmen, organik gıda şimdiye kadar yapılan en iyi seçimdir ve bu, organik tarım yöntemlerini benimsemek anlamına gelir. Organik tarım yöntemlerini benimsemenin nedenleri aşağıdaki gibidir:

Besinlerin faydalarını biriktirmek​

Organik çiftliklerden gelen yiyecekler, geleneksel çiftliklerdekilere kıyasla vitaminler, enzimler, mineraller ve diğer mikro besinler gibi besinler ile yüklenir. Bunun nedeni, organik çiftliklerin sürdürülebilir uygulamalar kullanılarak yönetilmesi ve beslenmesidir. Aslında, bazı geçmiş araştırmacılar hem organik çiftliklerden hem de geleneksel çiftliklerden sebze, meyve ve tahıl toplamış ve test etmişlerdir. Araştırmalar sonucunda, organik çiftliklerdeki gıda maddelerinin ticari veya geleneksel çiftliklerden elde edilenlere göre çok daha fazla besine sahip olduğu kanısına varılmıştır.

GDO’lardan uzak durmak​

İstatistikler, genetiği değiştirilmiş gıdaların (GDO’lar) doğal gıda kaynaklarını gerçek korkutucu bir hızla kirlettiği ve kavrayışın ötesinde ciddi etkileri olduğunu göstermektedir. GDO’lu ürünleri büyük bir tehdit getiren şey, etiketlenmemiş olmalarıdır. Dolayısıyla, gerçek kaynaklardan elde edilen organik gıdalara bağlı kalmak, GDO’ların bu ciddi etkilerini azaltmanın tek yoludur.

Doğal ve daha iyi tat​

Organik yetiştirilen yiyecekleri tatmış olan kişiler, doğal ve daha iyi bir tada sahip olduklarını onaylamaktadırlar. Doğal ve üstün lezzet, dengeli ve beslenmiş topraktan kaynaklanır. Organik çiftçiler her zaman kaliteye niceliğe öncelik vermektedirler.

Tarıma doğrudan destek​

Organik çiftçilerden gıda maddeleri satın almak, gelecek için uygun maliyetli kesin bir yatırımdır. Geleneksel çiftçilik yöntemleri, geçmiş yıllarda çoğu devletten büyük sübvansiyonlar ve vergi indirimleri almıştır. Bu, kanser gibi tehlikeli hastalıkları artıran ticari olarak üretilen gıdaların çoğalmasına yol açmıştır. Devletlerin, bu sorunları azaltmak ve geleceği güvence altına almak için organik tarım teknolojilerine yatırım yapmasının zamanıdır. Her şey, bilinen organik kaynaklardan yiyecek satın almayla başlar.

Tarımsal çeşitliliği korumak​

Bu günlerde nesli tükenmiş türler hakkında haberler duymak normaldir ve bu büyük bir endişe kaynağı olmalıdır. Yalnızca geçen yüzyılda, tarımsal ürün çeşitliliğinin yüzde 75’inin yok olduğu tahmin edilmektedir. Bir çiftçilik biçimine doğru eğilmek, gelecekte felaketlerin reçetesi olacaktır ve buna klasik bir örnek patatestir. Patatesin farklı çeşitler mevcuttu olsa da günümüzde pazarlarda veya marketlerde yalnızca bir tür patates satışa sunulmaktadır. Bu tehlikeli bir durumdur, çünkü bugün mevcut olan patates türünü haşereler ortadan kaldırırsa, gelecek patates kaybolma riskine girebilir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir geleceği garanti altına almak için hastalık ve zararlılara dayanıklı mahsuller üreten organik tarım yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Hayvansal ürünlerde antibiyotik, ilaç ve hormonların önlenmesi​

Ticari süt ve et ürünleri, tehlikeli maddelerle kontaminasyona karşı oldukça hassastır. Bir Amerikan dergisinde yayınlanan bir istatistik, nüfusun tükettiği kimyasalların % 90’ından fazlasının et dokusu ve süt ürünlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) bir raporuna göre, bu ürünleri üreten hayvanlar ve kuşlar besin zincirinin en üstünde yer aldığından, pestisitlerin büyük çoğunluğu kümes hayvanları, et, yumurta, balık ve süt ürünlerinden kaynaklanan nüfus tarafından tüketilmektedir. Buda, kimyasal ve toksin yüklü yiyeceklerle beslendikleri anlamına gelir. İlaçlar, antibiyotikler ve büyüme hormonları da bu hayvanlara enjekte edilir ve böylece doğrudan et ve süt ürünlerine aktarılır. Çiftlik balıklarına, sığır etine ve süt ürünlerine verilen hormon takviyesi, kimyasalların tüketilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu kimyasallar sadece ergenlik çağının başlangıcında genetik problemler, kanser riskleri, tümör büyümesi ve diğer komplikasyonlar gibi birçok komplikasyonla birlikte gelmektedir.

Organik Tarımın Temel Özellikleri​

Organik tarımın belirlenen altı temel özelliği bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir
1. Organik materyal kullanarak toprak kalitesinin korunması ve biyolojik aktivitenin teşvik edilmesi,
2. Toprak mikroorganizmaları kullanılarak mahsul besinlerinin dolaylı olarak sağlanması,
3. Baklagiller kullanılarak topraklarda azot fiksasyonunu,
4. Ürün rotasyonu, biyolojik çeşitlilik, doğal avcılar, organik gübreler, uygun kimyasallar, termal ve biyolojik müdahaleler gibi yöntemlere dayalı yabancı ot ve haşere kontrolü,
5. Besi hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma, beslenme, sağlık, yetiştirme ve damızlık bakımı,
6. Daha geniş çevreye sahip olmak, doğal yaşam alanlarının ve yaban hayatının korunmasına özen gösterme,

Organik Tarımın Dört İlkesi​

Organik tarımın belirlenen dört temel ilkesi bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir

Sağlık ilkesi : Organik tarım toprağın, bitkilerin, hayvanların, insanların, toprağın sağlığına ve refahına katkıda bulunmalıdır. Zihinsel, fiziksel, ekolojik ve sosyal refahın beslenmesidir, örneğin insanlar için kirlilik ve kimyasal içermeyen, besleyici gıda maddeler sağlamak gibi.

Adillik ilkesi : Hem insanlar hem de diğer canlılar arasında paylaşılan dünyanın eşitliğini ve adaletini korumada adalet bellidir. Organik tarım, iyi bir yaşam kalitesi sağlar ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olur. Doğal kaynaklar akıllıca kullanılmalı ve gelecek nesiller için korunmalıdır.

Ekolojik denge ilkesi : Organik tarım, yaşayan ekolojik sistemler üzerinde modellenmelidir. Organik tarım yöntemleri doğadaki ekolojik dengelere ve döngülere uymalıdır.

Bakım ilkesi : Organik tarım, günümüz, gelecek nesillere ve çevreye fayda sağlamak için dikkatli ve sorumlu bir şekilde uygulanmalıdır.

Modern Tarım Neden Sürdürülemez?​

Modern ve geleneksel tarım yöntemlerinin aksine, organik tarım sentetik kimyasallara bağlı değildir. ilk olarak organik tarımda bitki beslenmesini artıran mikrobiyal aktivite gibi toprak verimliliğini artırmak için doğal, biyolojik yöntemler kullanılır. İkinci olarak, organik tarımda uygulanan çoklu mahsul, üretkenliği ve dayanıklılığı artıran, sağlıklı bir tarım sistemine katkıda bulunan biyoçeşitliliği artırır. Geleneksel tarım sistemleri, toprak verimliliğini yok eden tekli kırpma kullanır. Modern tarımın sürdülemesinin nedenleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

• Aşırı kimyasal gübre kullanımı ve ürün rotasyonunun olmaması nedeniyle toprak verimliliği kaybı
• Yağmurlar sırasında nitrat akışının su kaynaklarını kirletmesi
• Derin çiftçilik ve şiddetli yağmurlar nedeniyle toprak erozyonu
• Yetiştirme için daha fazla yakıt gereksinimi
• Zararlıları ve yabani otları kontrol altına almak için zehirli biyo-cide spreylerin kullanılması
• Barınaklarında, beslenmelerinde ve kesimlerinde hayvanlara zulüm
• Biyolojik çeşitliliğin kaybı nedeniyle monokültür
• Yerli hayvanlar ve bitkiler, egzotik türlere ve melezlere yer kaybetmesi

Organik Olarak Yetiştirilen Gıda Maddeleri ve Tarımsal Ürünlerin Faydaları​


Organik yetiştirilen gıda maddeleri ve tarımsal ürünlerin faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar aşağıdaki gibidir:

Daha iyi beslenme : Daha uzun süre geleneksel olarak yetiştirilen yiyeceklerle karşılaştırıldığında, organik yiyecekler besin açısından çok daha zengindir. Bir gıda maddesinin besin değeri, mineral ve vitamin içeriğine göre belirlenir. Organik tarım, bitkilere ve hayvanlara geçen toprağın besin maddelerini arttırır.

Sağlıklı kalmaya yardımcı olur : Organik besinler hiçbir kimyasal içermez. Bunun nedeni, organik çiftçilerin diğer ticari meslektaşları gibi gıda yetiştirme sürecinin hiçbir aşamasında kimyasal kullanmamasıdır. Organik çiftçiler, insanlara ve çevreye zarar vermeyen doğal tarım teknikleri kullanırlar ve bu yiyecekler kanser ve şeker hastalığı gibi tehlikeli hastalıkları uzak tutar.

Gıdalar zehir içermez : Organik tarımda zehirli kimyasallar, böcek ilaçları ve zararlı ot ilaçları kullanılmamaktadır. Yapılan araştırmalar, geleneksel tarımda kullanılan toksik maddelerle beslenen nüfusun büyük bir bölümünün kanser gibi hastalıkların kurbanı olduğunu ortaya koyuyor. Organik tarım bu toksinlerden uzak durduğu için bunlardan kaynaklanan hastalıkları azaltır.

Organik gıdalar yüksek doğruluğa sahiptir : Herhangi bir ürünün organik gıda olarak nitelendirilebilmesi için, kalite kontrollerinden geçmesi ve oluşturma sürecinin titizlikle araştırılması gerekir. Aynı kural uluslararası pazarlar için de geçerlidir. Bu, tüketiciler için büyük bir zaferdir, çünkü gerçek organik yiyecekler alırlar. Bu kalite kontrolleri ve araştırmaları, organik gıda etiketinden yararlanmak isteyen kişilerin yerine ticari olarak üretilmiş gıdalar sunarak ayıklanıyor.

Daha düşük fiyatlar : Organik gıdaların nispeten pahalı olduğuna dair büyük bir yanlış kanı vardır. Gerçek şu ki, aslında daha ucuzlaradır, çünkü pahalı ve zararlı böcek ilaçlarının uygulanması gerekmemektedir. Aslında organik yiyecekleri doğrudan kaynağından gerçekten uygun fiyatlarla almak mümkündür.

Gelişmiş tat : Gerçek şu ki gıdanın kalitesi de tadı ile belirlenir. Organik yiyeceklerin tadı genellikle diğer yiyeceklerden daha iyidir. Organik olarak yetiştirilen meyve ve sebzelerdeki şeker içeriği onlara ekstra lezzet sağlar. ayrıca meyve ve sebzelerin kalitesi Brix analizi kullanılarak ölçülebilir.

Organik tarım yöntemleri çevre dostudur : Ticari çiftliklerde kullanılan kimyasallar toprağı ve yakındaki su kaynaklarını ciddi şekilde kirletmektedir. Ve buda bitkiler, hayvanlar ve insanlar bundan olumsuz etkilenmektedir. Organik tarım da ise bu sert kimyasallar kullanılmadığından dolayı çevre korunmaya devam etmektedir.

Daha uzun raf ömrü : Organik bitkiler, hücresel yapılarında geleneksel mahsullere göre daha fazla metabolik ve yapısal bütünlüğe sahiptir. Ve buda, organik yiyeceklerin daha uzun süre saklanmasını sağlar.

Organik tarım, zararlılarla ve yabani otlarla toksik olmayan bir şekilde mücadele ettiği, ekim için daha az girdi maliyeti içerdiği, biyolojik çeşitliliği ve çevrenin korunmasını teşvik ederken ekolojik dengeyi koruduğu içinde tercih edilmektedir.
 
Geri