Üst
Türk Tarihi  araştırmaları ve Türklerle  ilgili  bütün konular

Türk Tarihi araştırmaları ve Türklerle ilgili bütün konular

Türk Tarihi

"Türk Tarihi" Tarih biliminin en derin, en yoksun, en politik tarihi olma özelliğini taşır. Bilinenin çok aksine birkaç yüzyıldan ibaret düşünülen Türk Tarihi, gün yüzüne çıkan araştırmalarla artık Dünya Tarihi'nin yeniden yazılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Türk Tarihi alanında gerçekleştirilen araştırmalar ve elde edilen bulgularla ilgili dökümanlar ;
tc3bcrk473.webp
tc3bcrk473.webp

SIRATÜRK TARİHİ KATEGORİ BAŞLIKLARIKATEGORİ ALT BAŞLIKLARIİslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili araştırmalar ve elde edilen bulgularla ilgili dökümanlar ;
1Ön Türkler (M.Ö. 100.000 - M.Ö. 2.000)İnsanlığın Varoluşu ve İlk İnsanlar [M.ö. 100000 - 2000]
Etnik Unsurların Ortaya Çıkışı ve İlk Irklar
Ön Türklerin Ortaya Çıkışı
Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler
Sümerler [M.ö. 4000 - 2000]
Kimmerler [M.ö. 2000 - 695]
İskitler [M.ö. 900 - 250]
2Hun Tarihi (M.Ö. 2. YY - M.S. - 6. YY) Hun İmparatorluğuHun İmparatorluğunun Kuruluşu ve Yükselişi [M.ö. 220 - 161]Büyük Hun İmparatorluğunun Zayıflaması ve Bölünmesi [M.ö. 161 - 54]Batı Hun İmparatorluğu [M.ö. 54 - 36]Doğu Hun İmparatorluğu [M.ö. 54 - M.s. -48]Kuzey Hun İmparatorluğu [48 - 91]Güney Hun İmparatorluğu [48 - 216]Devletsiz Geçen 150 Yıl ve Hunların Küllerinden Yeniden Doğuşu [M.ö. 36 - M.s. -370]Avrupa Hun İmparatorluğu [352 - 469]Ak Hun İmparatorluğu [ Eftalitler ] [420 - 567]
3İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (6.YY - 9.YY) Göktürkler [552 - 582] Doğu Göktürk İmparatorluğu [583 - 630]Batı Göktürk İmparatorluğu [584 - 657]İkinci Göktürk İmparatorluğu (Kutluklar) [680 - 745]Büyük Bulgarya Hanlığı [630 - 665]Tuna Bulgar Devleti [679 - 1018]İtil - Volga Bulgar Devleti [700 - 1237]Hazar Devleti [630 - 1030]Türkeşler (Türgişler) [717 - 766]Uygurlar [744 - 840]Karluklar [766 - 840]
4İslamiyet Sonrası Türk Tarihi (9.YY 20.YY) Karahanlılar [840 - 1042]Doğu Karahanlılar [1042 - 1210]Batı Karahanlılar [1042 - 1212]Kırgızlar [840 - 1207]Peçenekler [860 - 1091]Uzlar (Oğuzlar) [860 - 1068]Kıpçaklar [950 - 1256]Gazneliler [962 - 1187]Büyük Selçuklu Devleti [1037 - 1157]Anadolu Selçuklu Devleti [1077 - 1308]Harzemşahlar [1097 - 1231]Timur Devleti [1370 - 1507]Kazan Hanlığı [1437 - 1522]Safevi Devleti [1501 - 1736]Babür İmparatorluğu [1526 - 1869]
5Osmanlı Tarihi Osmanlı Devletinin KuruluşuOsman Gazi [1299 - 1326]Orhan Gazi [1326 - 1358]


SIRAİNSANLIĞIN VAROLUŞUNDAN OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞUNA KADAR OLAN GENEL TÜRK TARİHİ
1İnsanlığın Varoluşu ve İlk İnsanlar [M.ö. 100000 - 2000]
2Etnik Unsurların Ortaya Çıkışı ve İlk Irklar
3Ön Türklerin Ortaya Çıkışı
4Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler
5Sümerler [M.ö. 4000 - 2000]
6Kimmerler [M.ö. 2000 - 695]
7İskitler [M.ö. 900 - 250]
8Hun İmparatorluğu
9Hun İmparatorluğunun Kuruluşu ve Yükselişi [M.ö. 220 - 161]
10Büyük Hun İmparatorluğunun Zayıflaması ve Bölünmesi [M.ö. 161 - 54]
11Batı Hun İmparatorluğu [M.ö. 54 - 36]
12Doğu Hun İmparatorluğu [M.ö. 54 - M.s. -48]
13Kuzey Hun İmparatorluğu [48 - 91]
14Güney Hun İmparatorluğu [48 - 216]
15Devletsiz Geçen 150 Yıl ve Hunların Küllerinden Yeniden Doğuşu [M.ö. 36 - M.s. -370]
16Avrupa Hun İmparatorluğu [352 - 469]
17Ak Hun İmparatorluğu [ Eftalitler ] [420 - 567]
18Göktürkler [552 - 582]
19Doğu Göktürk İmparatorluğu [583 - 630]
20Batı Göktürk İmparatorluğu [584 - 657]
21İkinci Göktürk İmparatorluğu (Kutluklar) [680 - 745]
22Büyük Bulgarya Hanlığı [630 - 665]
23Tuna Bulgar Devleti [679 - 1018]
24İtil - Volga Bulgar Devleti [700 - 1237]
25Hazar Devleti [630 - 1030]
26Türkeşler (Türgişler) [717 - 766]
27Uygurlar [744 - 840]
28Karluklar [766 - 840]
29Karahanlılar [840 - 1042]
30Doğu Karahanlılar [1042 - 1210]
31Batı Karahanlılar [1042 - 1212]
32Kırgızlar [840 - 1207]
33Peçenekler [860 - 1091]
34Uzlar (Oğuzlar) [860 - 1068]
35Kıpçaklar [950 - 1256]
36Gazneliler [962 - 1187]
37Büyük Selçuklu Devleti [1037 - 1157]
38Anadolu Selçuklu Devleti [1077 - 1308]
39Harzemşahlar [1097 - 1231]
40Timur Devleti [1370 - 1507]
41Kazan Hanlığı [1437 - 1522]
42Safevi Devleti [1501 - 1736]
43Babür İmparatorluğu [1526 - 1869]
44Osmanlı Devletinin Kuruluşu
45Osman Gazi [1299 - 1326]
46Orhan Gazi [1326 - 1358]
 
Son düzenleme:
Geri