Üst
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399

1299-1399 yılları arası​

1299Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması
1300Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
1300Yenişehir'in başşehir yapılması.
1302Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu
1302Köprühisar'ın Fethi
1303İznik Kuşatması
1303Marmaracık Kalesi'nin Fethi
1306Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
1306İlk askeri antlaşma
1307İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
1308Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
1308İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.
1308Koçhisar'ın Fethi
1313Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
1320Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.
1321Mudanya'nın fethi
1324Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.
1326Orhan Gazi'nin tahta geçişi
1326Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
1331İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
1331İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
1334Karesi Beyliği'nin ilhakı
1337Kocaeli'nin Fethi
1346Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
1349-1352Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
1352Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
1352Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından alınışı
1354Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
1361Edirne'nin fethi
1361Edirne'nin başkent oluşu
1362Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
1362İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
1362Kadıaskerliğin teşkili
1363Pençik Kanununun çıkışı
1366Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
1376Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
1377Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
1385-1386Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
1388Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü
1389I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
1390Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
1390Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması
1390Gelibolu Tersanesi'nin inşası
1391İstanbul'un kuşatılması
1391Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.
1392Üsküp'ün fethi
1392Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.
1392Hamitoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.
1392İşkodra'nın fethi
1393Amasya'nın fethi
1393Tırnova'nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi
1395Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.
1397-1398Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
1398Kadı Burhaneddin'in ölümü
1398Karadeniz beyliklerinin ilhakıosmanlmzm.webp
 
Son düzenleme:
Geri