kronoloji

 1. Ugur

  Tarih Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi

  Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi Osmanlı kuvvetleri Doğu Trakya'yı ele geçirdi. Sırpsındığı Muharebesi: Gümülcine, Serez, Drama, Kavala Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. Selanik, Halkidikya'nın fethi Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Atina'ya girdi. Mora Yarımadası ele...
 2. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399

  1299-1399 yılları arası Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulmasıYondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.Yenişehir'in başşehir yapılması.Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Köprühisar'ın Fethiİznik KuşatmasıMarmaracık Kalesi'nin...
 3. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499

  1400-1499 yılları arası Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesiAnkara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesiFetret Devri, iç karışıklıklarSüleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği...
 4. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599

  1500-1599 yılları arası Modon, Navarin ve Koron'un alınışı Venedikle sulh Çaul seferi Diu seferi Şahkulu Baba Tekeli isyanı, şehzade Selim Hareketi II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı Ridaniye Savaşı ve...
 5. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

  1600-1699 yılları arası Kanije'nin fethi Kanije Savunması İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele...
 6. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799

  1700-1799 yılları arası Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Ahmed'in tahta çıkışı "Tuğralı" altın paranın piyasaya...
 7. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1800 - 1899

  1800-1899 yılları arası Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart) Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos) Fransız ve İngiliz...
 8. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1900 - 1923

  1900-1923 yılları arası Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos) Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması...
Geri