kronoloji

 1. Ugur

  Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi

  Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi https://s20.postimg.cc/n9q4ws1st/turk-yunan.jpg [tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1363 ]Osmanlı kuvvetleri Doğu Trakya'yı ele geçirdi. [/tb_ic][tb_ic=1364]Sırpsındığı Muharebesi: Gümülcine, Serez, Drama, Kavala Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi...
 2. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399

  1299-1399 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1299]Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması[/tb_ic][tb_ic=1300]Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.[/tb_ic][tb_ic=1300]Yenişehir'in başşehir yapılması.[/tb_ic][tb_ic=1302]Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı...
 3. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499

  1400-1499 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1400]Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi[/tb_ic][tb_ic=1402]Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi[/tb_ic][tb_ic=1402-1413]Fetret Devri, iç...
 4. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599

  1500-1599 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1500]Modon, Navarin ve Koron'un alınışı[/tb_ic][tb_ic=1502]Venedikle sulh[/tb_ic][tb_ic=1508]Çaul seferi[/tb_ic][tb_ic=1509]Diu seferi[/tb_ic][tb_ic=1511]şahkulu Baba Tekeli isyanı, şehzade Selim Hareketi[/tb_ic][tb_ic=1512]II. Bayezid'in tahttan...
 5. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

  1600-1699 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1600]Kanije'nin fethi[/tb_ic][tb_ic=1601]Kanije Savunması[/tb_ic][tb_ic=1601]ıngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci[/tb_ic][tb_ic=1603]Osmanı-ıran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın...
 6. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799

  1700-1799 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1700]Ruslar'la ıstanbul Antlaşması'nın imzalanması[/tb_ic][tb_ic=1701]Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması[/tb_ic][tb_ic=1701]Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması[/tb_ic][tb_ic=1703]Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın...
 7. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1800 - 1899

  1800-1899 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1800]Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması[/tb_ic][tb_ic=1800]Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)[/tb_ic][tb_ic=1801]Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin...
 8. Ugur

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1900 - 1923

  1900-1923 yılları arası[tb_bas][/tb_bas][tb_ic=1900]Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi[/tb_ic][tb_ic=1900]ıstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması[/tb_ic][tb_ic=1900]Darü'l Fünun-ı şahane'nin kurulması (31 Ağustos)[/tb_ic][tb_ic=1901]Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla...