Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799

1700-1799 yılları arası​

1700Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
1701Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması
1701Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması
1703Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Ahmed'in tahta çıkışı
1703"Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
1713Rusya'yla Edirne Antlaşması
1715Venedik ile savaş ve Mora Seferi
1718Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
1720Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
1720III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
1721Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
1723İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
1724-1725Tebriz ve Cence'nin alınışı
1726İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
1729"Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
1729El Cevheri'nin Vankulu Mehmed Efendi tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
1730Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı
1733İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
1735Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
1739Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
1745Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
1746Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
1751Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
1754I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
1757III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
1768Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
1770Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
1771Kırım'ın işgali
1772Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
1773-1774Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
17743. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı
1774Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
1774Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
1776Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması
1783Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
1784Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
1784Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
1787-1788İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
1787Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
1788Yılan Adası Deniz Savaşı
1788Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 şubat)
1789Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
1789I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
1789Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
1790İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
1790Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
1790Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
1790Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
1790Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
1791Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
1791Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
1792Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
1792III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
1792Yaş Antlaşması (10 Ocak)
1793Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
1793Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
1793Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
1793Zahire Nezareti'nin kurulması
1793-1794Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
1794Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
1795Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
1795Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
1795Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
1797Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
1797Pazvandoğlu isyanı
1797Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
1798Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
1798Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
1798Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
1799Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
1799Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (şubat)
1799Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
1799Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)
osmanlfif.jpg
 
Son düzenleme:
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    7K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    6K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    7K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    7K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1800 - 1899
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    5K
Geri