Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

Ugur

Administrator
Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’u deniz tarafından gösteren gravür (Mahmud Râif, Tableau des nouveaux reglemens de l’Empire Ottoman, İstanbul 1788)
Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi) Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1773 yılında III. Mustafa zamanında tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve de tersane halkının eğitilmesi amacıyla açılmış teknik okuldur. Okulda sınıflara ilk defa tahta ve sıra konulmuştur. Bir okul matbaası kurulmuş ve ders kitapları basılmıştır.

1774 yılında vefat eden III. Mustafa'nın son ve en önemli icraatlarından biri olan ve bir tersane gözü içerisinde “Hendese Odası” adıyla bir sınıf olarak açılan okul; 1782 yılında Padişah I. Abdülhamit döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu ile Deniz Lisesi, bu kurumun içinden ayrılarak eğitime devam etmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişten bugüne aldığı adlar​

  • Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun, 1773
  • Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, 1795
  • Hendese-i Mülkiye, 1883
  • Mühendis Mekteb-i Âlîsi, 1909
  • Yüksek Mühendis Mektebi, 1928
  • İstanbul Teknik Üniversitesi, 1944
 
Üst