Humbaracı Ahmed Paşa (1675-1747)

Ugur

Administrator
Katılım
8 Nisan 2013
Humbaracı Ahmed Paşa (Comte de Bonneval, Bonneval Ahmed Paşa; 1675 - 1747), Osmanlı Ordusu'nun ıslahı için çalışmalar yapan Fransız asker.

Humbaracı Ahmed Paşa
Humbaracı Ahmed Paşa
İspanya Veraset Savaşları'nda ün kazanan ve XIV. Louis ile arası açılınca Avusturya'ya kaçan, Comte de Bonneval, Prens Eugen'in ordusunda Fransa'ya ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaştı.

Prensle arası bozulunca Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Bonneval, Ahmed adını aldı. Sadrazam Topal Osman Paşa tarafından Humbaracı Ocağı'nı düzene sokmakla görevlendirildi. 1729'da Osmanlı hizmetine girmiş ve ilk topçu okulunu kurmuştur. Zamanın topçu subaylarına matematik dersleri veren Ahmed Paşa, Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa zamanında Beylerbeyi rütbesini aldı. Asıl görevi humbaracıları Batı usullerine göre yetiştirmek olmasına rağmen devletin dış münasebetleri ile görevlendirildi. Katıldığı 1736 Seferi'nde Yeğen Mehmed Paşa'yla birlikte Avusturya'ya karşı savaştı. Sefer dönüşü gözden düşen Ahmed Paşa, Kastamonu'ya sürgün edildi (1738).

1747'de İstanbul'da öldü. Ölümünden sonra kurduğu askerî mühendislik okulu tutucu yeniçerilerin muhalefeti nedeniyle kapatıldı. Galata Mevlevîhânesi avlusundaki mezarlıkta gömülüdür.
 
Benzer konular
Hezarpare Ahmed Paşa
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    332
Ahmed Sencer - Son Büyük Selçuklu Sultanı (1086-1157)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    2K
Ahmed İzzet Paşa (1864-1937)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    899
Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839-1919)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Üst