Tarih

Tarihte Bugün

Konular
366
Mesajlar
367
Konular
366
Mesajlar
367

Türk Tarihi

Konular
51
Mesajlar
52
Konular
51
Mesajlar
52
- Gelibolulu Hasan, gemiler rampa eder etmez, elinde yatağanla karşı tarafa atlamış, ancak tek başına kalmıştı. Buna rağmen, düşman denizcilerinin 15’ini öldürdü ve kalanlarını da ambar ve kamaralara kilitleyip Cezayir’e ulaştı. Bu müstesna yiğit, daha sonra devlete büyük hizmetler verecek ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Spor tarihinde üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmamış, bazıları yıllar sonra patlak vererek ortaya çıkmış, bazıları yüz kızartıcı denilecek cinsten 11 skandal spor olayı... Maratonu Metroyla Bitirdi Kübalı atlet Rosie Ruiz, 1980 yılında katıldığı Boston Maratonu'nu kazandı. Her...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
I. Kosova Meydan Muhârebesi I. Murad’ın başkomutanı olduğu Osmanlı ordusu ile Sırbistan kralı LAZAR’ın başkomutanı bulunduğu müttefik Haçlı orduları arasında Sırbistan’ın KOSOVA denilen yerinde 20 Haziran 1389 tarihinde yaptıkları bu büyük savaşa; Osmanlı harp tarihinde 1. Kosova...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Osmanlıların zaferi ile sonuçlanan ve onlarin Batı Akdeniz'den çıkarılamayacağını bir kere daha ortaya koyan Cerbe muharebesinden (1560) sonra dikkatler Malta'ya çevrilir. Zira Mısır, Trablusgarp, Cezayir ve diğer bazı mühim yerlerin idare ve emniyeti, Malta'nın Osmanlı idaresinde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Halkü'l-Vad'a yapılan saldırıyı gösteren Jan Cornelisz Vermeyen'e ait bir tablo. Arka planda Tunus görülmektedir. Tunus'un Fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki Tunus'un 1535'in Haziran ayında İspanyolların eline geçmesiyle sonuçlanan muharebedir. Arka plan 1532 yılında Osmanlı Padişahı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
- Bakü Muharebesi, 1918 yılında Azeri ve Dağıstanlı gönüllülerle takviye edilen ve Kafkas İslam Ordusu adı verilen Osmanlı Ordusu'nun Bakü Sovyeti, Britanya İmparatorluğu (Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada), Merkezi Hazar Diktatörlüğü (Diktatura Tsentrokaspiya) ve Beyaz Ordu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Denizli’nin 6 km kuzeyindeki Laodikeia arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmalarında önemli bir yazıt bulundu. Dönemin su yasasını içeren yazıt “Emrediyorum, bana ait olan bu ferman uyarınca, hiç kimse kent çeşmelerindeki veya borularındaki suyu herhangi bir bahane ile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Kanije Savuması, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı döneminde, 1601'de 73 gün boyunca Kanije Kalesini kuşatanHabsburg ordusuna karşı Osmanlıların yaptığı savunma ve karşı saldırıdır. Kuşatma öncesi durum - 1600 yılında Avusturya'ya karşı ilerleyen Osmanlı ordusu Kanije kalesini ele...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
- Haçova Meydan Muharebesi, 24-26 Ekim 1596 tarihleri arasında Osmanlı ordusunun Avusturya Arşidüklüğü ve Erdel Krallığı kuvvetlerine karşı kazandığı bir zaferdir. Muharebeden önceki gelişmeler Avusturya'nın topraklarından Osmanlı Devleti'ne akınlar yapan Uskoklar 1568'den beri barış halindeki...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
II. Kosova Muharebesi - II. Kosova Muharebesi veya İkinci Kosova Meydan Muharebesi (Macarca: Második Rigómezei csata, (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hunyadi önderliğindeki bir müttefik ordusu arasında yapılmış bir muharebedir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Kolomb Kimdir? Kristof Kolomb, (Portekizce: Cristóvão Colombo), Latinceleşmiş hali Columbus 1451 – 20 Mayıs 1506), Cenovalı denizci ve kaşiftir. 1492’de Atlantik Okyanusu’nu aşarak Kuzey Amerika’ya ulaşmıştır.İskandinav Vikinglerinin yüzlerce yıl önce Amerika’ya ulaşmış olduğu tarihsel...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
XVII. Yüzyıl başlarına gelinceye kadar Osmanlılar ile Safevîler arasında Doğu Anadolu ve Azerbaycan toprakları üzerinde uzun süre devam eden bir hakimiyet mücadelesi vardı. Bu mücadelenin çok çeşitli sebepleri zikredilebilir. Özellikle XVII. yüzyıl başlarına baktığımızda; Safevî Şahı I. Abbas’ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Osmanlılar ile Safevîler arasında 1618’de varılan Serav Barış Antlaşması’ndan sonra, henüz beş yıl kadar bir süre geçmişti. Bu esnâda Osmanlı Devleti hanedanlık tahtında bir takım değişiklikler cereyan etmiştir; Sultan I. Ahmed’in vefatı (1617), peşinden I. Mustafa’nın padişah olması (1617) ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Selçuklu-Bizans Meydan Muharebesi. 1176 güzünde yapılan bu muharebe ile Anadolu Bizanslılardan korunmuştur. Bu muharebe, haçlı seferleri (1096-1270) esnasında, Göller bölgesindeki Kara’mukbeli’de, Anadolu Selçuklu sultânı ikinci Kılıç Arslan ve ordusu ile İmparator Manuel kumandasındaki Bizans...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Dömeke Harbi - Zonaro 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay süren savaş Osmanlı Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı. Savaş öncesi Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan Teselya ve İyon Denizi kıyısındaki Arta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
- Otlukbeli Muharebesi, (11 Ağustos 1473) Osmanlı padişahı II. Mehmed ile Akkoyunlu Devleti sultanı Uzun Hasan arasında yapılmış bir meydan muharebesi. Savaş Öncesi Osmanlı ve Akkoyunlu hanedanları arasındaki düşmanlık, Yıldırım Bayezid ve Kara Yölük Osman zamanına dek uzanıyordu. Osmanlılar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan ilk ve kati neticeli savaştır. 24 Ağustos 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halep şehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucunda Suriye, Lübnan ve Filistin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Mohaç Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi (Macarca: Mohácsi csata), 29 Ağustos 1526'da, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. - Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
II. Selim padişah olunca bu projeyi gündeme aldı. Bu projenin Osmanlı devletine ekonomik ve siyasi açıdan birçok faydası olacaktı. Don-Volga Kanal Projesi gerçekleşmesi durumunda tarihin akışı üzerine etki edebilecek büyük projelerden birisiydi. Eğer bu proje gerçekleşmiş olsaydı Ruslar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
1299-1399 yılları arası Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulmasıYondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.Yenişehir'in başşehir yapılması.Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Köprühisar'ın Fethiİznik KuşatmasıMarmaracık Kalesi'nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst