Tarih Bükreş Antlaşması (1812)

Bükreş Antlaşması, 28 Mayıs 1812 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında bugünkü Romanya'nın Bükreş şehrinde imzalanan, 5 Temmuzda onaylanan ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmasıdır.

Bükreş Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti sınırları, 1812 Sultan II. Mahmut, 1808 yılında tahta geçtiğinde, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında 1806 yılında başlamış olan savaş devam etmekteydi. Birleşik Krallık ile 1809'da yapılan antlaşma sonucu Rusya İmparatorluğu ile savaşa devam kararı alındı. Rusya İmparatorluğu'nun Fransa ile olan sorunları, Osmanlı İmparatorluğu ordularının yıllarca süren savaştan yorgun düşmesi yüzünden iki devlet de 1812 yılında barış imzalamaya mecbur kaldılar.

Bükreş Antlaşması'nın başlıca şartları​

 1. Rusya, Eflak ve Boğdan'dan çekilecek, Besarabya bölgesi ise Ruslara bırakılacak.
 2. Osmanlılar Bosna ve Eflak'tan 2 yıl vergi almayacak.
 3. Sırplar kendi içlerinde serbest kalacak.
 4. Tuna nehrinde hem Osmanlı hem de Rus gemileri serbestçe dolaşabilecek. Prut ve Tuna nehirlerinin Osmanlı tarafındaki sahilleri iki ülke arasında sınır kabul edilecek.
 5. Anapa Kalesi ile birlikte, kuzeyde Kuban Irmağı ağzından güneyde Bzıb Irmağı ağzına değin uzanan Karadeniz kıyı kontrolü Osmanlılara, Bzıb Irmağının güneyinden Rioni Irmağına değin Karadeniz kıyılarının kontrolü de Ruslara bırakıldı.

Sonuçları​

Antlaşma Rusya adına kumandan Mihail Kutuzov tarafından imzalandı ve Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 24 Haziranda Rusya'ya saldırıya geçmesinden 11 gün sonra Rus çarı I. Aleksandr tarafından onaylandı. Genel olarak Osmanlı aleyhine hükümler içeren antlaşma Azak Denizi'nin güneyindeki Anapa kalesiyle birlikte Gürcistan'daki Ahılkelek ve Poti'yi Osmanlı Devletine bırakmıştı.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Ayastefanos Antlaşması Nedir? (Nedenleri, Sonuçları)
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Tarih
 • 0    912
Uşi Antlaşması - 18 Ekim 1912
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Tarih
 • 0    1K
Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    1K
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    1K
Geri