Kıyametten sonra neler olacak ve Hz. Azrail as'ın ölümü

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Kıyametten sonra yeryüzünde tek bir canlı kalmadıktan sonra Yüce Allah ac ölüm meleği azrail as.'a sorar:

- "Ey ölüm meleği! bu zamana kadar yarattıklarım arasında hayatta kalan var mı?

Azrail as. cevap verir:

- "Cebrail, Mikâil, israfil ve bu aciz kulun."

Yüce Allah ac şöyle buyurur:

- "Cebrail'in ruhunu kabzet, Ey ölüm meleği."

Hz. Azrail as. emir üzerine Hz.Cebrail as'ın ruhunu kabzeder.

Sonra Yüce Allah ac buyurur:

- "Ey ölüm meleği! bu zamana kadar yarattıklarım arasında hayatta kalan var mı?"

Azrail as. cevap verir:

- "Mikail, israfil ve bu aciz kulun."

Yüce Allah ac şöyle buyurur:

- "Mikâil'in ruhunu kabzet, Ey ölüm meleği."

Hz. Azrail as. emir üzerine Hz.Mikâil as'ın ruhunu kabzeder.

Sonra Yüce Allah ac buyurur:

- "Ey ölüm meleği! bu zamana kadar yarattıklarım arasında hayatta kalan var mı?"

Azrail as. cevap verir:

- "İsrâfil ve bu aciz kulun."

- "İsrâfil'in ruhunu kabzet, Ey ölüm meleği."

Hz. Azrail as. emir üzerine Hz.İsrâfil as'ın ruhunu kabzeder.

Sonra Yüce Allah ac buyurur:

- "Ey ölüm meleği! bu zamana kadar yarattıklarım arasında hayatta kalan var mı?"

Azrail as. cevap verir:

- "Ya Rabbim, kimin hayatta kaldığını sen daha iyi bilirsin. Ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı."

der.

Bunun üzerine Yüce Allah ac:

- "Ey ölüm meleği, bugüne kadar Nebilerime, resullerime, velilerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben, bütün gaybları çok iyi bildiğim halde ezeli ilmimde şu hüküm verilmiştir.

Zâtım hariç her şey yok olmaya mahkumdur. İşte şimdi de sıra sende.." buyurur.

- "ÖL, EY ÖLÜM MELEĞİ"

ve ölüm meleği ölür....

Hz. Azrail as. ölüm sarhoşluğunu hissettiği zaman diyecek ki;

- "Ey azamet ve izeet sahibi Rabbim, eğer ölüm sarhoşluğunun bu kadar can yakıcı olduğunu bilseydim, Sen'den kullarının ruhlarını kabzettiğim için af dilerdim."

Mükemmel bir video. Kesinlikle izlenmeli...

 
Geri