Louvre Müzesi

louvre-muzesi.jpgLouvre Müzesi, dünyanın en büyük sanat müzesidir. Fransa'nın başkenti Paris'te, Louvre Sarayı'na kurulmuştur. Şehrin içinden geçen Sen Nehri'nin kıyısında yer alır. Tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi vardır. Yaklaşık 35.000 kadar tarihî sanat eseri, 72.735 metrekarelik bir alanda sergilenmektedir. 2017 yılında, 8,1 milyon ziyaretçi oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi seçilmiştir.

8 farklı bölümden oluşan Louvre Müzesi koleksiyonu, sadece 35.000'i teşhire sunulan 380.000'den fazla sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır.

Sadece içeriğiyle değil, içine kurulmuş olduğu tarihî yapıyla da oldukça önem taşıyan müzenin binası; 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın başları arasında dönemin kralı II. Philippe tarafından kale olarak yaptırılmış fakat şehrin hızla gelişip kale sınırlarını aşması sonucunda yapı savunma özelliğini kaybettiği için 1546 yılında I. François'nın emriyle Fransız krallarının resmî konutu olarak kullanılması adına saraya çevrilmiştir. Bugün müzenin bodrum katında hâlâ kalenin kalıntılarından izler görülebilir. Defalarca genişletme çalışmaları geçirdikten sonra nihayetinde 1682 yılında XIV. Louis'nin Versay Sarayı'na taşınma kararı vermesiyle beraber Louvre, aralarında Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalma önemli eserlerin de bulunduğu kraliyet koleksiyonunun sergilenmeye başladığı, müze olmayan ama aynı işlevi gören bir yer hâline gelmiştir. Bu bağlamda yaklaşık 10 yıl kadar kullanıldıktan sonra 1692 yılında kraliyet adına kurulmuş olan edebiyat ve heykeltıraşlık okulları buraya taşınmış ve 100 yıl boyunca burada eğitime devam etmişlerdir. Fransız Devrimi sırasında kurulan ulusal meclis, Louvre'un Fransız sanatının eserlerinin sergilendiği bir müze olarak kullanılması gerekliliğine karar verdiği için tekrar müzeye çevrilmiştir.

10 Ağustos 1793 tarihinde, 537 parçadan oluşan ve çoğu kraliyet ailesi ile kiliseye ait olan bir resim koleksiyonu ile açılan müze, binanın bu amaca yönelik inşa edilmemiş olmasından dolayı mimari açıdan sıkıntılar yaşamış ve 1796-1801 yılları arasında kapalı kalmıştır. Napolyon Bonapart devrinde içerik açısından iyice zenginleştirilen müze bir dönem Musée Napoléon (Napolyon Müzesi) olarak da adlandırılmış fakat Fransız ordusunun işgal ettiği yerlerden çekilmesi sonucunda yurt dışından etik olmayan yollarla kaçırılan bu eserler asıl sahiplerine iade edilmiştir. Yine de XVIII. Louis, X. Charles ve İkinci Fransız İmparatorluğu devirlerinde büyümesini sürdüren müzenin koleksiyonuna 20.000 yeni eser ilave edilmiştir. Üçüncü Fransız Cumhuriyeti döneminde de satın almalar ve yapılan bağışlar yoluyla içerik sayısı artış göstermiştir. Bugün müzenin sahip olduğu tüm sanat koleksiyonu sekiz ayrı başlığa göre ayrılmış durumdadır ve bu düzene göre sergilenmeye devam etmektedir.

Tarihçe​

Louvre, on üçüncü yüzyıl başlarında (1204), Philippe Augustie tarafından ilk şekliyle inşa ettirilmiştir. Adını İngilizcede kuvvet, güç anlamına gelen “Lower” kelimesinden alan saray, daha sonra 14. yüzyılda kraliyet merkezi olmuştur. On beşinci yüzyılda Loire'nin kıyısına taşınınca Louvre bakımsız kalmış ve 1564'te sarayın Tuileries bölümünün yapımına başlanmış fakat III. Napolyon zamanında tamamlanabilmiştir. 1793'te müze hâline gelen saray, 1871'de büyük bir yangın geçirmiştir. Yapılan tamirat ve değişikliklerle zamanımıza kadar gelen bina 1932'de son şeklini almıştır. 2021 yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı kararla 228 yıl sonra müze yönetimine ilk defa bir kadın, Laurence Des Cars getirilmiştir.

Bölümleri​

Louvre Müzesi; yedi bölümden meydana gelmektedir. Her bölümün başında yetkili ve sorumlu kişiler vardır. Bunlar da müze müdürüne bağlıdır. Resim, heykel, doğu sanatları, Mısır sanatları, Yunan sanatları, sanat eserleri, desen gibi dallara ayrılan kısımlardan meydana gelmektedir. Doğu sanatları bölümünde; heykel, Akat uygarlıklarından eserler mevcuttur. Mısır sanatları kısmı ise Mısır'dan getirilen ve Kahire Fransız Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkan, uygarlık örneklerinin tanınması bakımından önemlidir.

Yunan sanatları bölümünde; MÖ 2000 yılı ile MS 3. yüzyıl sanatlarına ve çinilerine rastlanmaktadır. Sanat eserleri bölümünde, Orta Çağ'dan günümüze kadar gelen süsleme sanatı örnekleri; resim bölümünde, Orta Çağ Fransız ve Avrupa resim koleksiyonları vardır. Fragonard, Rembrandt, Rubens, Titian, Poussin ve David gibi sanatçıların eserlerinin görülebileceği Louvre Müzesi'nde, Winged Victory of Samothrace ve Venus de Milo gibi çok iyi bilinen heykel koleksiyonları da bulunmaktadır. Ayrıca Heykel Bölümü, 19. yüzyıl Fransız sanatının zamanımıza kadarki önemli eserlerini de bulundurmaktadır. Baron Edmond de Rothschild'ın 40.000'den fazla oyma resim, yaklaşık 3000 çizim ve 500 resimli kitap içeren koleksiyonu 1935'te Louvre'a verilmiştir. Bunların yanı sıra Louvre'da arkeolojik, mimari ve tarihsel sergilere de yer verilmektedir.

Müzenin çok zengin kütüphanesi, konferans salonu ve eğitim bölümü, eserlerin incelendiği ve yenilendiği laboratuvar ile sanat tarihi ve müzecilik konusunda eğitim yapan Louvre Müze Okulu da önemli kısımlarındandır.

Louvre Müzesi'nde bulunan bazı önemli eserler:

 1. Mona Lisa (La Gioconda): Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu olan Mona Lisa, Louvre'un en tanınmış eserlerinden biridir. Gülüşü ve gizemli ifadesiyle ünlüdür.
 2. Venüs de Milo: Antik Yunan dönemine ait olan bu heykel, milattan önce 2. yüzyılda yapılmıştır. Venüs de Milo, antik sanatın en ünlü eserlerinden biridir.
 3. Milos Heykeli (Nike of Samothrace): Helenistik döneme ait olan bu kanatlı zafer tanrıçası heykeli, sanat tarihindeki önemi ve estetik güzelliğiyle bilinir.
 4. Liberty Leading the People (Halkı Özgürlüğe Götüren Kadın): Eugène Delacroix'in 1830'daki Temmuz Devrimi'ni anlatan tablosu, romantik sanatın önemli bir örneğidir.
 5. The Coronation of Napoleon (Napolyon'un Taç Giyme Töreni): Jacques-Louis David'in Napolyon'un taç giyme törenini betimleyen bu büyük tablo, Napolyon döneminin sembolik bir eseridir.
 6. The Raft of the Medusa (Medusa'nın Şişme Sandalı): Théodore Géricault'un eseri olan bu büyük tablo, Medusa gemisinin batışını anlatır ve romantik sanatın önemli bir örneğidir.
 7. The Wedding at Cana (Kana'daki Düğün): Paolo Veronese'nin tablosu, İsa'nın suyu şaraba çevirdiği Kana'daki düğünü betimler.
 8. Winged Victory of Samothrace (Samothrake Nike'i): Antik Yunan dönemine ait bu zafer tanrıçası heykeli, heykel sanatındaki büyük başarıları temsil eder.
 9. The Code of Hammurabi (Hammurabi Kanunları): Milattan önce 18. yüzyıla ait bu yazılı taş, Hammurabi'nin hukuk kurallarını içerir ve dünyanın en eski yazılı hukuk metni olarak bilinir.
 10. Psyche Revived by Cupid's Kiss (Eros'un Öpücüğü ile Canlanan Psyche): Antonio Canova'nın heykeli, mitolojik bir hikayeyi anlatır ve Rönesans dönemi heykel sanatının önemli örneklerinden biridir.

Louvre Müzesi'nin bu önemli eserler, sanat tarihine ve kültürel mirasa büyük katkılarda bulunmuş ve dünya çapında büyük ilgi görmüştür.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Beşiktaş’ta Kedi Müzesi Açıldı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Güncel
 • 0    250
Gaziantep Fıstık Müzesi
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    343
Dünyanın En Ünlü 10 Müzesi
 • BULUT
 • BULUT,
 • Ansiklopedi
 • 0    2K
Geri