Biyografi Mehmed Esad Safvet Paşa (1814-1883)

mehmed-esad-saffet-pasa407e86bb15c32fae.jpg mehmed-esad-saffet-pasa407e86bb15c32fae.jpg
Mehmed Esat Safvet Paşa (1814-1883), Osmanlı hükûmetinde çeşitli nazırlıklarda ve II. Abdülhamit döneminde 4 Haziran 1878 - 4 Aralık 1878 arasinda altı ay sadrazamlık görevinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. 3 defa Maarif Nazırlığı yapmış ve Galatasaray Lisesi'ni kurmuştur. Tanzimat döneminin en mühim simalarındandır. Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin dedesidir.

Babası kaza Voyvodalığında bulunmuş Sürmene eşrafından Mehmet Hulusi Ağa olan Mehmed Esad Safvet Paşa 1814 yılında İstanbul'da doğdu. Öğrenimine mahalle okullarında başlamış, Bayezid Medresesi'nde devam etmiştir. Devlet memurluğuna 1831 yılında 17 yaşındayken Divan-ı Humayun kalemine girerek başladı. Burada asıl adına geleneklere uygun olarak Safvet mahlası verildi.

Dürüst ve değerli bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir. Nüktedan esprili bir kişiliğe sahiptir. Eğitime çok önem verdiği bilinmektedir, torunlarının eğitime gitmek istememesi üzerine "Bu gençlere ne oluyor biz çocukken Haydar (semt)inden kar demez kış demez yürüyerek Beyazit Camisi'ne medrese eğitimine giderdik." demiştir. Sürmene gazetesinin kurucusu Resul Hamza Emin'in araştırmasına göre Safvet Paşa'nın kızı Aliye hanım Samsun Mutassarrıfı Mustafa Bey'le evlenmiştir. Bu evlilikten karikatürist ve Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi doğmuştur. Sedat Simavi anne tarafından Safvet Paşa'nın torunudur yani anne tarafından Sürmenelidir.

Hükümet Nazırlıkları ve sadrazamlığı​

Altı defa Hariciye Nazırlığı, üç defa da Maarif Nazırlığı yapmıştır. 1868 yılında Maarif Nazırı iken Şimdiki Galatasaray Sultanisini kurmuştur, Galatasaray Lisesi o dönemde 7 dilde eğitim veren ve Dünyada bir benzeri olmayan bir okuldu. 1869 yılına kadar parça parça olan Maarif Nezâreti ilk defa onun zamanında "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi" ile toparlanmış ve yeniden tanzim edildiğinden bu devreye tanzimat adı verilmiştir. İlk defa bu devrede eğitim hizmeti halk işi olmaktan çıkıp devlet hizmeti olarak algılanmaya başlanmıştır.

Toplam 14 defa çeşitli nazırlık görevlerinde bulunmuştur. 4 Haziran 1878-4 Aralık 1878 tarihleri arasında da 6 ay süreyle sadrazamlık görevini yerine getirmiştir.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Vankulu Mehmed Efendi (?-1592)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Baltacı Mehmed Paşa (1662-1712)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
V. Mehmed (Sultan Reşâd)
 • Tarihci
 • Tarihci,
 • Biyografiler
 • 0    2K
Elmas Mehmed Paşa (1661-1697)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    2K
Abaza Mehmed Paşa (1576-1634)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    2K
III. Mehmed (Adli)
 • Tarihci
 • Tarihci,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Sokollu Mehmed Paşa (1505-1579)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    2K
Geri
Üst