Mersin Limanı

Mersin Limanı (Mersin Uluslararası Limanı - MIP), Türkiye'nin Mersin şehrinde yer alan yük ve yolcu limanıdır. Ülkenin konteyner hacmi bakımından ikinci, kargo tonajı bakımından altıncı büyük limanıdır. Mersin Limanı'nın dalgakıranlarla korunmuş bölümü kentin güneyinde Akdeniz ilçesi sahilinde yer alır. Ancak rıhtım ve iş bölgesi bu alanın doğusundadır. Batıda ise balıkçı barınağı vardır.

Mersin Uluslararası Limanı Mersin Limanı, coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, yalnız Türkiye'nin değil aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de lider limanlarından biridir.

Mersin Limanı Tarihi​

1841 yılında ufak bir balıkçı köyü olan Mersin; 1850 yılında bucak ve 1865 yılında ilçe olmuştur. 1860 yılından itibaren iskele inşası önem kazanan ilçede 1886 yılında Adana-Mersin demiryolunun da açılmasıyla gelen giden gemi sayısında bir artış meydana gelmiştir. Bu gemilerin tahmil ve tahliyesi için daha süratli çalışma olanakları aranarak Mersin Belediyesi tarafından önce taş iskelesi, daha sonra gümrük iskelesi inşa edilmiştir. 19. yüzyılda Mersin'in bir liman kenti olarak ortaya çıkması genellikle Amerikan İç Savaşı'na bağlanır. Avrupa'nın pamuk ihtiyacının bir bölümünün Mersin'den sağlanması kent tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

Deniz ticaretindeki hızlı artış nedeniyle ciddi bir liman yönetimine ihtiyaç duyulmuş ve 29 Ağustos 1927 tarihinde Seyrisefain acenteliği, Mersin, Tarsus, Seyhan ve Ceyhan Belediyeleri ile Mersin Ticaret Odası ve Mersin Hususi Muhasebesinden müteşekkil Mersin Liman Şirketi kurulmuştur. Şirketin sermayesi 200.000 TL'dir. Ne var ki, parasal sorunlar ve araya İkinci Dünya Savaşı'nın girmesi sebebiyle projeden vazgeçilmiştir.

Şirket meydana gelen doğal afetlerden dolayı zarar görmüş ve 1942 yılında tasfiye kararı ile birlikte Hükümete devri kararı alınmıştır. 400.000 TL bedel ile Milli Koruma Kanununun muaddel 6. Maddesine tevkifan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devri hakkındaki K/323 sayılı karar, Bakanlar Kurulunun 14 Mayıs 1942 gün ve 5106 sayılı Resmi Gazete'de münteşir 9 Mayıs 1942 tarih ve 2/17874 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Mersin Limanı'nın modern ve korunaklı bir şekilde inşaasına 3 Mayıs 1954 tarihinde başlanılmış olup inşaat Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketi (Koninklijke Nederlandsche maatschappij voor havenwerken N.V.) tarafından yapılmıştır. 25 Nisan 1954 tarihinde temel atılmıştır. Bayındırlık Bakanlığı (o zamanki adıyla Nafıa Vekaleti) denetimindeki iş yedi yıl devam etmiştir. İlk iskele 30 Ağustos 1958'de hizmete açılmış, diğer işler 30 Haziran 1961'e kadar devam etmiştir. Limandaki yardımcı tesisler ise şirketin Türk ortağı Himtaş tarafından tamamlanmıştır. İş o zamanki kura göre 70 milyon Hollanda florinine mal olmuştur. Bütün tesisleri ile ikmal edilen liman 1962 yılında modern anlamda işletmeye açılmıştır. Liman, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 50 Yılda 50 Eser adlı listede yer almıştır.

Özelleştirme İdaresi tarafından ihalesi yapılan TCDD’ye ait Mersin Limanı’nın işletme hakkı, 11.05.2007 tarihinde, 36 yıl süreyle PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu'na verilmiştir. MIP (Mersin International Port), PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu tarafından kurulmuştur.

Özellikler​

Geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin Limanı yurt içine iyi bir şekilde kara ve demiryolları ile bağlanmıştır. Limana en yakın hava alanı 50 km uzaklıktaki Adana'dadır. Akdeniz'in önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölgelerinin ithalat-ihracat kapısı olması yanında, Ortadoğu ülkelerinin de transit merkezidir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tam anlamı ile hayata geçmesi Mersin Limanı'nın önemini daha da artacaktır.

Mersin Limanı gemilere her türlü hizmeti verebilecek niteliktedir. 48 tane rıhtımı bulunan limanda, büyüklüğüne göre aynı anda 60'a yakın gemide yükleme-boşaltma yapılabilmektedir. Yılda 44.000.000 toplam yük elleçlemesi yapılmaktadır. Limanda yolcu, dökme yük, konteyner, canlı hayvan, hububat taşımacılığı ve petrol gemilerine hizmet verilmektedir. Bir Danimarka şirketinden kiralanan tarak makinesi yardımıyla deniz tabanı derinleştirilmiştir. Derinlik yerine göre 6 ve 14 metre arasındadır. Liman içerisinde yer alan iskelelere -8,5 ile -22,5 m draftlı gemiler alınabilmektedir. Ayrıca liman Mersin şehir merkezinde olduğundan gemi personeli; PTT, otel, çamaşırhane, eczane, banyo-duş, lokanta, hastane, banka, makine onarımı, yakıt temini ve alışveriş olanaklarından kolaylıkla yararlanabilmektedir.

İskeleler​

Başlıca iskeleler; ticari eşya iskelesi, tahıl iskelesi (100.000 tonluk Mersin silosuna hizmet etmektedir), orman ürünleri ve canlı hayvan iskelesi, balıkçılık iskelesi, maden cevheri iskelesi, petrol iskelesi (ATAŞ rafinerisine hizmet amacıyla yapılmıştır) ve onarım iskelesidir.

Dalgakıranlar​

Doğuda ve batıda iki adet dalgakıran vardır. Mersin'in hâkim rüzgârı lodos olduğundan batıdaki 1.600 metrelik ana dalgakıran büyük taş bloklarla inşa edilmiştir. Taşlar Mersin'in Limonlu (Lamas) beldesindeki taş ocağından temin edilmiştir. 2.400 metrelik doğu dalgakıranı ise beton bloklarla yapılmıştır.

Ana depolar​

Üç ana depo vardır. Zati (kişisel) eşya ambarı adını alan bir ambar 32×75 m² genişliğinde ticari eşya ambarı adını alan iki ambar ise 120×75 m² genişliğindedir. Bunun yanı sıra 3 km² genişliğinde boş alan vardır ki bu alan şu anda konteyner depolama alanı olarak kullanılmaktadır.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Alahan Manastırı - Mersin
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    315
Mersin Yağı ve Faydaları
 • :Eylül:
 • :Eylül:,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
Mersin
 • Evliya Çelebi
 • Evliya Çelebi,
 • Şehirler
 • 0    2K
Geri