NÛH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Nuh suresi, Kur'an'ın 71. suresidir. 28 ayet, 227 kelime ve 947 harften oluşur.

Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını Hz. Nuh'un peygamber seçilişi ve mücadelelerinin anlatıldığı Nuh efsanesinden almaktadır.
,,

NÛH Suresi (Sure No: 71)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 71/NÛH-1: İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun).

  1. Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik.


 • 71/NÛH-2: Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).

  2. Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."


 • 71/NÛH-3: Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni).

  3,4. “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."


 • 71/NÛH-4: Yagfir lekum min zunûbikum ve yûahhırkum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne ecelallâhi izâ câe lâ yuahhar(yûahharu), lev kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

  3,4. “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."


 • 71/NÛH-5: Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).

  5. Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim."


 • 71/NÛH-6: Fe lem yezidhum duâî illâ firârâ(firâran).

  6. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı."


 • 71/NÛH-7: Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfire lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagşev siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ(vestekberûstikbâran).

  7. “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler."


 • 71/NÛH-8: Summe innî deavtuhum cihârâ(cihâran).

  8. “Sonra ben onları açık açık davet ettim."


 • 71/NÛH-9: Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(isrâran).

  9. “Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum."


 • 71/NÛH-10: Fe kul tustagfırû rabbekum innehu kâne gaffârâ(gaffâran).

  10. “Dedim ki: 'Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.’


 • 71/NÛH-11: Yursilis semâe aleykum midrârâ(midrâren).

  11. '(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.’


 • 71/NÛH-12: Ve yumdidkum biemvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(enhâren).

  12. 'Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’


 • 71/NÛH-13: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ(vekâren).

  13. 'Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’


 • 71/NÛH-14: Ve kad halakakum etvârâ(etvâren).

  14. 'Hâlbuki, O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.’


 • 71/NÛH-15: E lem terev keyfe halakallâhu seb’a semâvâtin tıbâkâ(tıbâkan).

  15. 'Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’


 • 71/NÛH-16: Ve cealel kamere fîhinne nûren ve cealeş şemse sirâcâ(sirâcen).

  16. 'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?’


 • 71/NÛH-17: Vallâhu enbetekum minel ardı nebâtâ(nebâten).

  17. 'Allah, sizi (babanız Âdem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)’


 • 71/NÛH-18: Summe yuîdukum fîhâ ve yuhricukum ihrâcâ(ihrâcen).

  18. 'Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.’


 • 71/NÛH-19: Vallâhu ceale lekumul arda bisâtâ(bisâtan).

  19,20. 'Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz."


 • 71/NÛH-20: Li teslukû minhâ subulen ficâcâ(ficâcen).

  19,20. 'Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz."


 • 71/NÛH-21: Kâle nûhun rabbi innehum asavnî vettebeû men lem yezidhu mâluhu ve veleduhû illâ hasârâ(hasâran).

  21. Nûh, dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular."


 • 71/NÛH-22: Ve mekerû mekren kubbârâ(kubbâren).

  22. “Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular."


 • 71/NÛH-23: Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerrunne vedden ve lâ suvâan ve lâ yegûse ve yeûka ve nesrâ(nesren).

  23. “Şöyle dediler: 'Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın."


 • 71/NÛH-24: Ve kad edallû kesîrâ(kesîren), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ dalâlâ(dalâlen).

  24. “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır."


 • 71/NÛH-25: Mimmâ hatîâtihim ugrikû fe udhılû nâran fe lem yecıdû lehum min dûnillâhi ensârâ(ensâren).

  25. Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.


 • 71/NÛH-26: Ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirîne deyyârâ(deyyâren).

  26. Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!"


 • 71/NÛH-27: İnneke in tezerhum yudıllû ıbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciren keffârâ(keffâre).

  27. “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler."


 • 71/NÛH-28: Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâren).

  28. “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır."
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    183K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    7K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Geri