Piyasaların Yeni Altını - Nikel

Ugur

Administrator
Katılım
8 Nisan 2013
Piyasaların Yeni Altını - Nikel Piyasaların Yeni Altını - Nikel
Nisan ayında yüzde 15,2 oranında değer kazanan nikel S&P GSCI emtia endeksinde en iyi getiriyi sağlayan emtia oldu.

Nikel fiyatlarındaki yükselişin ilk nedeni Ocak ayında Endonezya'nın maden ihracatına getirdiği kısıtlamalar. Dünyanın en büyük nikel ihracatcısı Endonezya'nın nikel ve boksit konsantresi ihracatlarını yasaklaması nikelde ralliye neden oldu.

Nikeldeki yükselişin ardında yatan diğer bir faktör olan yatırımcıların Rusya'ya yaptırımlarının arzı daha da düşürebileceği endişeleriyle nikel 27 yılın en uzun rallisini gerçekleştirdi.

Nikel ihracatçısı Rusya'ya yönelik endişeler nedeniyle RBC'den George Gero, nikelde düşüş beklemiyor.

Tüm emtiların Rusya endişelerinden beslendiğini kaydeden Gero, bu nedenle fiyatların yukarı gideceğini savunuyor. Nikelde kısa süreli kar realizasyonu görülebileceğini bildiren Gero, fakat satmaya az istekli kişi olacağı görüşünü savunuyor.

Kaynak:haber7.com
 
Nikel
nikel.jpg nikel.jpg


Nikel Nedir
Atom numarası 28, Atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir Element (simgesi Ni).


Nikel Kaplama Nedir
Üzerine Nikel kaplanmış metal.


Nikel dövülebilen ve ısıtıldığı zaman kırılmadan uzayabilen bir ma*den olmakla birlikte kullanılan ma*denlerin de en sertidir. Yer'in yüzeyinde pek bol değildir; göktaşlarında saf halde bulunur. Çıkartıldığı maden ocaklarında başka madenlerle karışık haldedir. Yeni Kaledonya garnierit'inde magnezyumla karışık olarak ortalama yüzde 6 nikel vardır; Kanada pirotin'leri ise demir ve bakırla karışık ola*rak yüzde 3 Nikelden meydana gelmiştir.

Nikel, maden cevherinin zenginleştirilip kavrulmasından sonra, Elektrik fırınında ergitilmesiyle elde edilir: buna ham nikel denir. Son arıtma için genellikle elektroliz denilen kimyasal yönteme başvurulur.

Nikelin Özellikleri
Nikel gümüş - beyaz bir metaldir. Oldukça sert olup, periyodik cetvelde geçiş metalleri arasında yer alır. Genelde pentlandit içinde demir ve sülfür ile, milerit içinde sülfür ile, Nikelinin içinde Arsenik ile birlikte bulunur.


Nikelin havaya karşı gösterdiği oksitlenme direnci sayesinde; bozuk para üretiminde, kimyasal araç ve gereçlerin üretiminde ve Alman Gümüşü gibi birçok alaşımın üretiminde kullanılır.

Nikel doğada genelde kobalt ile birlikte bulunur. Alaşımlar ( özellikle süper alaşımlar ) ve paslanmaz çelik üretiminde önemlidir. Ayrıca nikel doğal bir özelliği sayesinde manyetik bir alan içinde bir miktar boyut değiştirme kabiliyetine sahiptir. Nikelde bu değişim Negatif yönde olmaktadır.

Nikelin oksitlenmiş hali genelde +2 değerliklidir ancak 0, +1, +3, +4 değerlikleri de gözlemlenmiştir. Bununla birlikte +6 değerlikli nikelin varlığı da mümkün olabilir.

Nikelin Tarihçesi
Nikelin tarihi M.Ö 20 yılına kadar dayanmaktadır. Hatta bazı eski Çin dokümanlarında, beyaz nikelin Doğu'da M.Ö 1400-1600 yıllarında kullanıldığı anlatılmaktadır. Ancak nikelin genelde gümüş ile karıştırılması sebebiyle bu bilgi kesin değildir.


Dünya nikel üretiminin yaklaşık olarak yarısı Kanada'da üretilir; bu bakımdan Kanada'yı Sovyetler Birli*ği, Yeni Kaledonya, Küba ve Ameri*ka Birleşik Devletleri izler. Türkiye'*de bulunan nikel yatakları işletmeye elverişli zenginlikte değildir.
Saf nikel özellikle sağlamlığı nede*niyle kullanılır. Kimyasal etkenler*den (pas) etkilenmez, Hava değişim*lerinden bozulmaz. Bu özelliği yüzün*den nikel, birçok alaşım türünün ya*pımında aranan bir elemandır. Bu alaşımlardan bazılarında yüksek oranda nikel bulunur (ferronikel, Nikrom): bunlar az genleşir, yüksek ısı*lara dayanır ve deniz suyundan et*kilenmez. Bazı alaşımlar da çelik esa*sına dayandırılır. Nikel-kromlu çelik*ler, hiç oksitlenmediklerinden, sanayide pek çok yerde kullanılır.

Nikel içeren Mineraller Cama yeşil renk vermek için de kullanılmıştır. Nikel ilk olarak 1751 yılında Axel Fredrik Cronstedt tarafından keşfedilmiştir. 1751'de, Baron Axel Fredrik Cronstedt Bakırı nikolitten ayırmaya çalışırken, Nikeli elde etti. Saf nikelden yapılmış olan bozuk paralar ise ilk defa 1881'de İsviçre'de üretildi.

Nikelin Oluşumu
Nikel temel olarak iki tür maden yataklığından elde edilir. Birincisi, temel Minerallerin limonit (Fe, Ni)O(OH) ve garnierit (Ni, Mg)3Si2O5(OH) olan lateritik yataklardır. İkincisi ise, ana Minerali pentlandit (Ni, Fe)9S8 olan magmatik sülfit yataklarıdır.

Kanada'nın Sudbury bölgesi bugün Dünya nikel üretiminin %30'unu yapmaktadır. Sadbury cevher yatağının, ilk jeolojik zamanlarda Dünya'ya vurmuş olan büyük bir meteorun sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde toplam nikel rezervinin %40'ı ise Rusya'nın Norilsk bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgedeki yataklar, Rus madencilik firması MMC Norilsk Nickel tarafından işletilerek Dünya pazarına sunulmaktadır. Diğer büyük nikel yatakları ise Fransa (New Caledonia), Avustralya, Küba ve Endonezya'dadır. Tropikal bölgelerdeki yatakların çoğu, ultramafik kayaçların yoğun yağışlarla yıkanmasıyla ortaya çıkan ikinci bir konsantre olan lateritik yataklardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucu, Türkiye'nin batısında bulunan nikel yatağının Avrupa'daki tesisler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir.

Jeofiziksel kanıtlar göz önünde tutulduğunda, nikelin çoğunluğunun, Dünya'nın çekirdeğinde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir.
Nikelin Kullanım Alanları
Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca cama yeşil renk vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Nikel her şeyden önce bir alaşım metalidir. Bu nedenle alaşım olarak birçok kullanım alanı mevcuttur. Bu alaşımlar Bakır, krom, Alüminyum, kurşun, kobalt, gümüş ve Altın ile yapılan alaşımlardır.


Nikel ayrıca bozuk paraların üretiminde ve dekoratif gümüş yerine kullanılmaktadır. ABD'de kullanılan beş sentlik bozuk para %75 Bakır içerir. 1922-81 arasında üretilen Kanada senti ise %99.9 nikel içermekteydi ve manyetik özelliğe sahipti.
Nikel(III) oksit ise birçok nikel- kadmiyum, nikel- demir ve nikel- metal hidrit şarj edilebilir pilde katot olarak kullanılmaktadır.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Geri
Üst