Üst
Stonehenge (Asılı Taşlar)

Stonehenge (Asılı Taşlar)

Stonehenge (Asılı Taşlar)
Stonehenge (Asılı Taşlar)
Stonehenge, Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıt veya astronomik bir yapıttır. Bu yapı, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirilmektedir. Stonehenge adı eski İngilizceden gelen "asılı taşlar" anlamına gelir.

İngiltere'deki Salisbury Düzlüğü'nde eskiden dinsel törenler için kullanılan ve Kelt rahiplerinden oluşan bir sınıf olan Druidlere atfedilen büyük taşlardan oluşan bir çember vardır. Druidler'in bu taş çemberini kullanmış olması mümkünse de, başlangıcı İngiliz adalarındaki Neolitik insanlara kadar uzanmaktadır. Keskiyle yontulmuş, düzgünleştirilmiş ve dışarıdan yerel bölgeye taşınmış, dik konumundaki otuz taştan (bunlardan hâlen on yedisi ayaktadır) oluşan ve kavisli hâle getirilerek dik duran taşlarin üzerine yerleştirilen lento(kiriş) taşlarını içeren ve böylelikle çember şeklinde kapı boşlukları oluşturan tek taş çemberdir.

Stonehenge'in çemberi bölen ve yapının girişinden geçen ekseninin yaz dönencesindeki (21 Haziran) gündoğumuna doğru konumlandırılmış olması, buna karşılık, yakındaki İrlanda'da yaklaşık olarak aynı zamanlarda inşa edilen Newgrange anıtının kış dönencesindeki (21 Aralık) gündoğumuna yöneltilmiş olması ilginçtir.

Öte yandan, yapının yapılış amacı son araştırmalarla ortaya konmuştur. Daha önceleri, güneş-uzay gözlemevi, güneş saati veya ufo iniş yeri olabileceği iddia edilen Stonehenge, beş yüz yıl boyunca mezar alanı olarak kullanılmıştı. Günümüzden beş bin yıl öncesinden itibaren mezarlık olarak kullanılan Stonehenge, MÖ 3000 yılında İngiltere’nin en büyük mezarlığıydı. Gökbilimci Sir Fred Hoyle ise işaret taşlarının dış halka etrafında hareket ettirilmesiyle Stonehenge'in tutulmaların önceden tahmin etmek amacıyla kullanılabileceğini ispatlamıştır.

Bu antik yapı, Londra'nın 130 km batısındadır. Yapının bir benzeri Rusya Başkurdistan'daki Uçalı Buluntuları'ndadır.

[HARITA]Stonehenge[/HARITA]
 

Stonehenge’i İnşa Edenler İskoçya’dan Getirilen Hayvanları Yiyordu​

Tarih öncesi insanlar, anıt inşa edenleri beslemek ve cömert kış festivalinin bir parçası olabilmek için, 800 kilometre uzaktaki kuzeydoğu İskoçya’dan Stonehenge’e hayvanlar getiriyordu.

stone1.webp
stone1.webp


Wiltshire’daki ünlü Stonehenge’in yakınında bulunan hayvan dişleri ve kemiklerinin incelenmesi, ineklerin ve domuzların yüzlerce kilometrelik eski yollardan getirildiğini ve hatta tekne ile güney İngiltere’ye getirilmiş olabileceğini gösteriyor.

Bulgular, MÖ 2500 yıllarında Stonehenge’in, batı Galler’den kuzey İngiltere yaylaları ve İskoç kıyıları da dahil olmak üzere Britanya’nın her yerinde hac ve kutlama yeri olarak bilinen bir yer olabileceği anlamına gelebilir.

UCL, York, Cardiff ve Sheffield üniversitelerinden oluşan ekip, Feast (şölen) adında bir sergide sergilenmek üzere on yıldır süren bir projede çalışıyor.

Sergide öne çıkan bulgular arasında, şimdi nesli tükenmiş olan ve kıvrımlı boynuzlara sahip bir yaban öküzü kafatası var. Ayrıca Güney Galler’deki bir gölün dibinde bulunan MÖ 700 yılına tarihlenen bronz bir kazan yer alıyor.

Ancak en ilginç bulgular, Stonehenge’in 1,5 kilometre kuzeydoğusundaki Durrington Duvarları adında bir neolitik köyde keşfedilen 38.000 kemik ve dişin bir kısmının (bunların %90’ı domuz; %10’u sığır) incelenmesinden kaynaklanıyor.

Durrington Duvarları sadece 50 ila 100 yıl boyunca yerleşilmiş bir köydü. Ancak burada, tapınağı inşa edenlerin ve ikonik taşların yerine konduktan sonraki ilk ziyaretçilerin kaldığına inanılıyor.

Bilim insanları, Durrington Duvarları’nda bulunan domuz dişlerinde stronsiyum gibi elementleri inceliyorlar. Stronsiyum izotopları, hayvanın gençken beslediği yerin jeolojisine göre kimyasal olarak farklı olduğundan, canlıların nereden geldiğini keşfetmek mümkün olabiliyor.

Sergide yer alan bir harita, Durrington Duvarları’nda bulunan hayvanların neredeyse kesinlikle İngiliz anakarası boyunca taşındığına işaret ediyor.

İngiliz Kültürel Mirası tarihçisi Susan Greaney, teorinin, insanların anıtın inşasına yardım etmek ve inşa sırasında ve sonrasında ziyafete katılmak için hayvanlarıyla gelmiş olabileceği olduğunu söylüyor.

“Bu araştırmaya göre insanlar, İngiltere’nin her yerinde sığır ve domuz yetiştiriyor ve onları Stonehenge’e getiriyor. Bu da, Britanya boyunca insanların Stonehenge’den haberdar olduğu anlamına geliyor.”

“Stonehenge’in etki alanının ne kadar büyük olduğunu düşünmek inanılmaz. Kuzeydoğu İskoçya’dan gelenler muhtemelen teknelerle geliyordu. Belki de her topluluk kendi domuzunu getirmek zorundaydı.”

Domuzların hangi yaşta öldürüldüğü, dişlerinin ne kadar yıpranmış olduğuna bakarak hesaplanabilir. Greaney, bu domuzların genellikle dokuz aylıkken öldürüldüğünü söylüyor.

“Normalde baharda doğarlar, bu nedenle kışın ortasında öldürüldüklerini öne sürmek mantıklı olur. Belki de insanlar gündönümü kutlamaları için buraya geliyordu. Bu da mantıklı olur, çünkü bu dönem, hayvan yetiştirmek gibi işlerle daha az meşgul olacakları bir zaman.”

Bazı domuz dişlerinin çürümüş olduğu tespit edildi, bu da hayvanların bal veya tahıl püre ile beslendiğini düşündürüyor. Ayakları ve alt bacaklarındaki yanık izleri ise, büyük olasılıkla açık ateşlerde kavrulmuş olduklarına dair bir işaret.

Birçok kemiğin, “eklemli olarak” bulunması ve anatomik olarak doğru konumlarında diğer kemiklerle bağlantılı bulunması, bu tarih öncesi tüketicilerin, besinlerin her bir miktarını yemeye niyetli olmadıklarını ve yemeklerini dikkatsizce attıklarını gösteriyor.

Greaney, “Kıt kanaat geçinen insanlar değillerdi. Bu büyük bir şans.” diyor. Bulgular, zeki mimarlar olmanın yanı sıra, bu eski insanlar için toplulukların iyi beslenmiş olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

“Devasa taşların kaldırılması inanılmaz bir başarıydı, ancak bunları inşa edenlerin beslenmesi de öyle.”

Kaynak: Stonehenge'i İnşa Edenler İskoçya'dan Getirilen Hayvanları Yiyordu | Arkeofili
 
Geri