Üst
Süleyman Askerî (1884 - 1915)

Süleyman Askerî (1884 - 1915)

Süleyman Askerî
Süleyman Askerî
Süleyman Askerî (1884, Prizren - 14 Nisan 1915, Basra), Osmanlı askeridir.

1902 yılında Mekteb-i Harbiye'den, 5 Kasım 1905 tarihinde de Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'den Mümtaz Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Selanik'teki Üçüncü Ordu'ya bağlı olarak Manastır'a atandı. Manastır'da kaldığı günlerde İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Filibe'deki önemli ailelerden birine mensup olan Fadime Hanım ile evlendi. Fatma ve Dilek isimli iki kız çocuğu oldu. 7 Temmuz 1908 tarihinde Şemsi Paşa'ya suikast düzenleyen Mülazım Atıf Efendi'yi korudu ve Jön Türk Devrime katıldı. Kuşçubaşızade Eşref'in en yakın arkadaşıydı. Kız kardeşi, Mustafa Kemal Atatürk'ün en eski arkadaşı olan Mehmet Nuri Conker ile evliydi.

1909 yılında Kolağası rütbesine terfi etti ve Bağdat Jandarma Alayı'na atandı. 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine oraya gitti ve Bingazi'deki savaşlara katıldı. 1912 yılında Balkan Savaşları sırasında Trabzon Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı görevine atandı. Savaş sonrasında 31 Ağustos-25 Ekim 1913 tarihleri arasında Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti Erkân-ı Harbiye Reisi olarak görev yaptı. Resmen 13 Kasım 1913 tarihinde kurulan Teşkilât-ı Mahsusa'nın Başkanı olarak görevlendirildi.

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın safında üzerine Teşkilât-ı Mahsusa Başkanlığı görevinin yanında 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Irak Cephesi'nde Şuaybe Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz Ordusu'na mağlup olması üzerine tabancasıyla intihar etti.

Osmanlı Ordusunda ve devamında Türk Ordusu içerisinde subayların başarısızlık nedeniyle intihar etmeleri çok az rastlanılan bir olayken, 12-14 Nisan 1915 tarihlerinde Şuaybiye ormanında gerçekleşen muharebede Süleyman Askeri Bey'in İngilizlere karşı başlattığı taaruz harekatı çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlanınca intihar etmiştir. Bu muharebe sonucunda Osmanlı Ordusu'ndan 3000 kişi ölmüş, 800 kişi de düşmana esir düşmüştü. Süleyman Askeri bu başarısızlıktan tamamen kendini sorumlu tutmuş, herşeyi kendi hatası sayıp intihar etmiştir. Ocak 1915'te Kurna yakınlarında bir keşif harekatındayken bacağından ağır yaralanmış, Şuaybiye'de bu yaranın halen daha bitkinliğini hissederken üzerine askeri açıdan büyük bir felaket yaşayınca canına kıymıştır.

Kaynak: wikipedia, eksisozluk
 
Geri