Allah(cc)’ın yaratma sanatı

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Allah (c.c)'un ebedi ve ezeli olan tüm sıfatları Zati ve Subuti olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Allah (c.c)'un zatına özel olan, yaratıklardan herhangi birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bunlar vücud, kıdem, beka, muhalefetün li’l – havadis, kıyam binefsihi ve vahdaniyet olmak üzere 6 tanedir.

..Subuti sıfatları ise varlığı zorunlu olan sıfatlardandır. Zati sıfatlar yalnızca Allah (c.c)'ya ait iken, subuti sıfatlar yaratılan kişiler hakkında da kullanılabilir.

Burada bilinmesi gereken en ayrıştırıcı nokta yalnızca isim benzerliğidir. Yoksa Allah (c.c)'un sıfatları kesinlikle yaratıkların sıfatına benzemez. Subuti sıfatlar grubunda da hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin yer alır.

Allah (c.c)'un subuti sıfatlarından biri olan ''Tekvin'' (Yaratma sıfatı)'na örnek olacak eşi benzeri mümkün olmayan mucizeleri ...

Evrendeki sayısız güzellikleri arasından en çarpıcı olan ve Allah'ın varlığını kanıtlayacak nitelikte ibret alınması gereken hayvan ve çiçeklerin kusursuz güzelliği sizi de büyüleyecek!

İŞTE ALLAH (C.C)'UN SANATI...​

..(Secde Suresi), 7. Ayet : O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

EN İLGİNÇ VE GÜZEL HAYVANLAR ALEMİ

(Nûr Suresi), 45. Ayet: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

(En'âm Suresi), 14. Ayet : De ki: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim." De ki: "Bana, (Allah'a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma (denildi)."

(En'âm Suresi), 73. Ayet : O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın "ol" deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

..(A'râf Suresi), 54. Ayet : Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.

(Yûnus Suresi), 3. Ayet : Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?

(Ra'd Suresi), 16. Ayet : De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."

(A'râf Suresi) 54. Ayet : Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir

(Furkân Suresi), 54. Ayet : O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

..(Sâffât Suresi), 96. Ayet : "Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."

(Zümer Suresi), 62. Ayet : Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.

(Mü'min Suresi), 62. Ayet : İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?
 

Ekli dosyalar

 • 1qd-XK-1555322546-1528-w687-h400.jpg
  1qd-XK-1555322546-1528-w687-h400.jpg
  34.7 KB · Görüntüleme: 4
 • 7-CJNp-1555322847-1531-w750-h543.jpg
  7-CJNp-1555322847-1531-w750-h543.jpg
  54.7 KB · Görüntüleme: 4
 • As-Rk-G-1555322447-6405-w750-h562.jpg
  As-Rk-G-1555322447-6405-w750-h562.jpg
  65.4 KB · Görüntüleme: 3
 • e-Cnch-1555322436-8122-w750-h499.jpg
  e-Cnch-1555322436-8122-w750-h499.jpg
  63.3 KB · Görüntüleme: 2
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Allah(cc) Bu Millete Bir daha İstiklal Marşı Yazdırmasın
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Şiirler
 • 0    950
Allah (ac)'ın Rahman ve Rahim Sıfatları Arasındaki Fark
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    1K
ALLAH (ac)'ın Yarattığı Alem ve Fırkalar
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 1    1K
Allah'ın İşine Karışmam
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Komikler
 • 0    1K
Allah’ın Rahmetini Paylaştırmaya Kalkışanlar
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    1K
Geri